Yaz Döneminde Diğer Üniversitelerden Ders Alacak Öğrencilerimiz

Sevgili Lisans Öğrencilerimiz,

 

2016-2017 Akademik yılı Yaz döneminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders alarak  SU diploma programı mezuniyet yükümlülüğüne saydırmak isteyen öğrencilerimizin Muafiyet Formunu doldurarak ve gerekli onayları alarak 28 Haziran 2017 tarihine kadar kayıtlı oldukları Fakülte Dekanlıklarına iletmeleri gerekmektedir.

 

Not:  Ders almak istediğiniz üniversitelerin  yaz okulu takvimi başvuru tarihlerini dikkate almanızı , başvuru formuna  derslerin içeriğini gösteren kataloğu (syllabus) eklemenizi ve başvurmadan önce derslerden Muafiyet Prosedürü'nün 3.maddesini incelemenizi tavsiye ederiz.

 

İlgili Madde:3. SÜ' de kayıtlı iken Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Özel Öğrenci Statüsünde Alınan Dersler için Muafiyet: 

3.1. Öğrenci, SÜ' de muafiyet amacıyla diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde almak istediği dersler için dersin adını, kredisini, içeriğini ve hangi üniversiteden alacağını belirten bir dilekçe ile kayıtlı olduğu Fakülte'ye başvuru yapar.

3.2. Fakülte / Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin dilekçesini değerlendirerek bu derslerin uygunluğuna ve SÜ' deki programına sayılıp sayılmayacağına, sayılacaksa  SÜ eşdeğer dersinin ne olacağına karar verir. Kurul kararı, Fakülte tarafından öğrenciye ve ÖK' ya iletilir.

 

 

Dikkat edilmesi gereken hususlar :a) Derslerin, YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınması gerekir.

b) Bu şekilde alınan dersler, ders tekrarı ya da ders saydırma işlemlerinde kullanamayacağından öğrenciye, daha önceden SÜ'de almış olduğu dersler için izin verilmez.

c) Öğrenci, bu şekilde alacağı dersler ile, ilgili dönemdeki ders yükünü hiçbir koşulda aşamaz. Lisans öğrencilerinin yaz döneminde özel öğrenci statüsünde alınabilecek derslerin kredi toplamı en fazla 8 SÜ kredi olabilir.

d) İzin verilen derslerin, öğrencinin mezuniyeti için gerekli olan fakat ilgili dönemde SÜ' de açılmamış olmasına dikkat edilir.

e) SÜ'de tam karşılığı olan bir ders bulunamadığı durumlarda, muaf tutulacak dersin diploma programı yükümlülükleri içindeki konumu bildirilmelidir. 

f) Öğrencilerin öğrenimi süresince özel öğrenci statüsünde diğer yükseköğretim kurumlarından alabileceği ders sayısı ilgili yönetmeliklerde açıklanmıştır. Buna göre ;

  • Lisans öğrencilerinin alabileceği derslerin kredi toplamı SÜ' de kayıtlı iken alması gereken toplam kredinin %12'sini geçemez.

g) Bu şekilde muaf tutulan dersler için "T" notu verilir.

h) Onaylanan derslere ait resmi transkriptin, en geç izleyen dönemin ders ekleme-bırakma başlangıcına kadar getirilmesi için öğrenciler uyarılır.

 

Öğrenci Kaynakları