Binicilik Kulübü

 

BİNİCİLİK KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

Binicilik Kulübu doğayı ve hayvanları, özellikle de atları seven öğrenciler için  kampusa yakın bir manejde düzenli olarak binicilik eğitimleri verir, bu kurslarda  binicilik sporu  ve atlar  tanıtılırken  aynı zamanda doğayla iç içe hoş vakit geçirilebilinir. Binicilik derslerinde yeterli seviyeye erişen üyeler için kulüp içi  küçük müsabakalar ve  arazi gezileri düzenlenir, kurslarda başarılı olanlar için ise lisanslı binici olma ve profesyonel yarışmalara katılma yolu açıktır.

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 

KULÜP WEB SAYFASI

http://kulup.sabanciuniv.edu/~binicilik/

FACEBOOK

https://www.facebook.com/subinicilik

TWITTER

 

KULÜP BAŞKANI

Canan Karabağlı

ckkarabagli@sabanciuniv.edu

KULÜP BAŞKAN YARDIMCISI

Merve Cankız Çoruh

mcoruh@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Sarp Sarper

sarpsarper@sabanciuniv.edu

Vehbi Şirikçi

msirikci@sabanciuniv.edu

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

BİNİCİLİK KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

 

I. KULÜP KİMLİĞİ

 

Madde 1- Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Binicilik Kulübü’dür

(Sabancı University Horseback Riding Club). Sabancı Üniversitesi

Orhanlı 81474 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

 

II.   KULÜP AMACI:

 

Madde 2- Kulübün kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

 

a)    Sabancı Üniversitesi öğrencileri ve çalışanlarının at, binicilik,

dresaja karşı olan ilgileri doğrultusunda etkinliklerde

bulunmalarına ve bu konularda bilgilenmelerine yardımcı olmak.

b)    Kulüp üyelerinin görev, sorumluluk alma ve takım halinde çalışma

bilincini geliştirmek.

c)    Profesyonel, lisanslı binici yetiştirmek.

d)    Lisanslı sporcular sayesinde Sabancı Üniversitesi’nin spor dalında

ulusal ve uluslararası platformda temsil etmek.

 

 

III.  KULÜP ETKİNLİKLERİ:

 

Madde 3- Sabancı Üniversitesi Binicilik Kulübü amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

 

a)    Kurslar sayesinde öğrenci ve çalışanlara binicilik sporu öğretilir,

b)    Lisanslı sporcularla ulusal ve uluslararası müsabakalara katılınır,

c)    Binicilik sporunun diğer üniversitelere kulüp bazında yayılmasına

destek olunur,

d)    Diğer üniversitelerin ve spor kulüplerinin binicilik kulüpleriyle

iletişim kurularak, ortak etkinlikler gerçekleştirilir,

e)    Biniciliği yaymak ve sevdirmek için tanıtım çalışmaları düzenlenir.

 

IV.  KULÜP ÜYELİĞİ:

 

Madde 4- Üyelik Koşulları: Sabancı Üniversitesi Binicilik Kulübü’ne üye

olmak için;

 

a)   Kulüp üyelik formunu doldurmak,

b)    Kulüp üyelik aidatını ödemek,

c)    Binicilik sporunu yapmasını engelleyecek fiziksel ya da ruhsal

herhangi bir engelinin olmaması gereklidir.

 

 

 

Madde 5- Üyelik Çeşitleri:

 

Asil üye: Yönetim Kurulu’nda yer alıp kulüp işleyişinden birinci

derecede sorumlu kişilerdir.

 

Aktif üye: Üyelik koşullarını taşıyan, kulüp etkinliklerinde

organizasyonlara katkıda bulunan kişilerdir. Kulüp yönetimine

katılma hakları yoktur.

 

Üye: Üyelik koşullarını taşıyan ve kulüp etkinliklerinden doğrudan

yararlanan kişilerdir.

 

Madde 6- Üyeliğin dondurulması ve sona ermesi koşulları: Dönem izni

alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin/ çalışanların

kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

 

V.   KULÜP İŞLEYİŞİ:

 

Madde 7- Kulüp işleyiş sistemi aktif üyelerin hepsinin görev almasını

amaçlamıştır. Kulüp, asil üyelerce oluşturulan Yönetim Kurulu tarafından

yönlendirilir.

 

Yönetim Kurulu: Her dönem sonunda yapılan seçimlerle belirlenir.

Yönetim kurulu genel kurulda seçilir. Başkan, Organizasyon ve müsabaka

sorumlusu, mali işler sorumlusu ve iletişim sorumluları, bilişim hizmetleri

sorumlusu ve ders kordinatöründen oluşur. Yönetim Kurulu üye sayısı sekizi

geçemez.

 

Başkan: Toplantıları yönetir. Kulübün Üniversite yönetimi ile

olan ilişkilerini yürütür. Etkinliklerin işlerliğini diğer organizasyon

ve müsabaka sorumlusu üyelerle beraber sağlar.

Organizasyon ve Müsabaka Sorumlusu: Parti, binicilik

müsabakaları, toplantılar ve söyleşiler gibi etkinliklerin organizasyonundan

birinci dereceden sorumlu kişilerdir.

Mali İşler Sorumlusu: Kulübün finansal işleri, ve malzeme

alım satımı ile ilgilenir. Üniversitenin kulüp kullanımına sunduğu

tüm demirbaş eşyalardan sorumludur ve kulübün mali kayıtlarını tutar.

İletişim Sorumlusu: Kulüp etkinliklerinin kampus içi ve dışında

duyurulmasından sorumludur. Organizasyon ve Müsabaka haberlerinin

basınla iletişimini gerçekleştirir.

Bilişim Hizmetleri Sorumlusu: Kulübün web sitesinin yönetimi, kulüp

tanıtım broşürlerinin hazırlanması gibi bilgisayar konusunda teknik

bilgi isteyen kulüp işlerinden sorumludur.

Ders Koordinatörü: Kulüp başkanı ile birlikte çalışır. Her dönem başı

kulüp etkinliklerinin yapılacağı binicilik kulübünün seçimi, hocanın seçimi

ile ilgilenir. Dönem içerisinde üyelerin ders saatlerinin ve kurların

hazırlanmasından sorumludur. Binicilik takımlarının organizasyonundan

ve kontrollerinden sorumludur.

 

 

Madde 8- Genel Toplantılar:

a)    Düzenlenme sıklığı ve zamanı dönem başında yapılacak bir toplantıda

belirlenir.

b)    Genel toplantıda önceden görev almış üyelerin veya üye adaylarının

etkinlik zaman çizelgesine uyup uymadıkları kontrol edilir. Üyelerden

gelen yeni etkinlik önerileri tartışılır,  varsa görev almayı isteyen aktif

üyeler uygun görülen etkinlikler için geçici etkinlik grupları kurarlar ve

bu etkinlikler için zaman çizelgelerini sunarlar.

c)    Genel Kurul kulübün tüm üyelerinden oluşur toplanması

başkanın duyurusu ile gerçekleşir.

d)    Kararlar, konsensüse varılarak alınır, bu yöntem sonuç vermediğinde

oylamaya başvurulur.

e)    Yönetim Kurulunda revizyon ancak genel kurulun toplanması ve

toplam üye sayısının 2/3’ü kadarının revizyonun gerçekleşmesi yönünde

oy vermesi ile olabilir.

 

Madde 9- Seçim Esasları:

a)    Genel Kurulda aksine karar verilmedikçe Yönetim Kurulu seçimleri

her Akademik yılın sonunda yapılır.

b)    Seçimler oy çokluğu esasına dayanır.

c)    Başkanlığa sadece asil üyeler adaylık koyabilirken, yönetim

kurulu diğer görevleri için hem asil üyeler hem de aktif üyeler adaylık

koyabilirler.

d)    Bir üye birden fazla görev için adaylığını koyabilir. Seçimler, bütün

görevler için adaylıklar belirlendikten sonra yapılır.

e)    Kapalı oy esasıyla yapılan seçimlerde, sırasıyla  başkan, ders

kordinatörü, organizasyon ve müsabaka sorumlusu, mali işler sorumlusu,

iletişim sorumlusu ve bilişim hizmetleri sorumlusu seçilir. Bir üyenin

iki mevkie birden seçilmesi durumunda, en son seçildiği görev kabul edilir,

boşalan göreve, o görev için ikinci fazla oy alan üye gelir.

f)     Seçimler, aşamalı ve kapalı oy esasına göre yapılır. Eğer toplam

asil üye sayısının yarısından fazlası toplantıya katılmamışsa seçimler

bir sonraki toplantıya ertelenir. İlk aşamada bir aday, toplam

üye sayısının mutlak çoğunluğunu sağlarsa, ikinci aşama yapılmaz.

Mutlak çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda, en çok oy alan üç üye

ikinci aşamada oylanır. Yine toplam üye sayısının mutlak çoğunluğu

sağlanamazsa, en çok oy alan iki üye bir sonraki aşamaya kalır.

Bu durumda, toplantıya katılan üyelerin mutlak çoğunluğunun oyunu

alan aday göreve seçilir.

g)    Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası, üyeliğinin düşürülmesi

veya güvenoyu alamaması durumunda, sadece o görev için aynı esaslarla

seçim yapılır.

                 

VI.  DİĞER HÜKÜMLER:

Madde 10- Kulüple ilgili diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a)    Tüzük her sene sonunda yeni üyelerin de katılacağı Genel Kurul

toplantısında tekrar gözden geçirilir. Öngörülen değişiklikler kulüp

danışmanı ve ÖEK’ nün onayı alınarak yürürlüğe konur.

b)    Tüm aktif üyeler mevki, görev ve üyelik süresi gibi belirleyici

koşullardan bağımsız olarak kulüp içinde eşit statüye sahiptirler.

c)    Kulüp içinde tüm kararlar, genel kurul tarafından karar alma yetkisinin

verildiği durumlar hariç, sadece genel kurulda yapılan oylama veya genel

kurulda konsensüse ulaşma sonucu verilir. Genel kurul, tüm aktif üyeleri kapsar.

 

 

Turkish