Briç Kulübü

 

BRİÇ KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

Briç dürüst oyun, disiplin, dayanıklılık, etik, katılım, eğitim, rekabet ve performansa dayalı bir Olimpik spordur. Bu sporu tanıtmayı, öğretmeyi ve sosyalleşme imkanı  sağlayarak üniversite içinde ve diğer platformlarda deneyimleme imkanı sağlamayı amaç edinen Briç Kulübü tüm üyelerini zihinleri çalıştırmaya ve dayanıklılıklarını ortaya koymaya davet ediyor. Briç kulübü üyelerine düzenli ders almak ve beraber düzenli turnuvalarda yer alma imkanı sağlamaktadır.

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 

KULÜP WEB SAYFASI

http://kulup.sabanciuniv.edu/~bric/

FACEBOOK

http://www.facebook.com/pages/Sabancı-Üniversitesi-Briç-Kulübü/137532116392865

TWITER

https://twitter.com/SUBricKulubu

KULÜP BAŞKANI

 

 

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Burcu Batumlu

burcubatumlu@sabanciuniv.edu

Berfu Karaca

berfukaraca@sabanciuniv.edu

Enes Gülşen

enesgulsen@sabanciuniv.edu

Kemal Çallıoğlu

kcallioglu@sabanciuniv.edu

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

BRİÇ KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

     I. KULÜP KİMLİĞİ:

Madde 1- Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Briç Kulübü’dür

(Sabancı University Bridge Club). Sabancı Üniversitesi Orhanlı

81474 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

     II.KULÜP AMACI:

Madde 2- Kulübün kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a)      Sabancı Üniversitesi öğrencileri ve çalışanlarında

Briç oyunu hakkında bilgiye dayalı genel kültür oluşturarak,

üniversiteler arası düzeyde de kabul gören bir spor dalı olan

Briçin basit bir kağıt oyunu olmadığını anlatmak.

b)      Briç sporunu tanıtmak ve sevdirmek için faaliyetlerde

bulunmak.

c)      Talep doğrultusunda çeşitli düzey ve seviyelerde Briç

kursları düzenleyerek, okulumuzda bu spora ilgi duyan kişilerin

briç öğrenmesini sağlamak.

d)      Gerek diğer üniversitelerle, gerekse çeşitli üniversite dışı

briç kulüpleriyle irtibat halinde bulunarak, üniversitemiz

öğrencilerinin ulus çapındaki çeşitli turnuvalarda üniversitemizi

temsil etmesini sağlamak.

e)      Okulumuzda çeşitli Briç turnuvaları düzenleyerek

üniversitemizin adını duyurmak ve bu turnuvaların devamlılığın

sağlayarak gelenekselleştirmek.

     III. KULÜP ETKİNLİKLERİ:

Madde 3- Sabancı Üniversitesi Briç Kulübü amaç ve ilkeleri

doğrultusunda;

a)      Talep doğrultusunda çeşitli seviyelerde kulüp içi eğitim

kursları düzenlemek.

b)      Briç oyunu oynamak isteyen üyelerin bir araya gelerek

eş ve rakip bulmasını sağlayarak üyelerin pratik yapmasını

sağlamak.

c)      Okul içinde, kulübün belirleyeceği tarihlerde kulüp içi,

okul içi ve üniversiteler arası turnuvalar düzenlemek.

     IV. KULÜP ÜYELİĞİ:

Madde 4- Üyelik Koşulları: Sabancı Üniversitesi Briç Kulübü’ne

üye olmak için;

a)      Sabancı Üniversitesi öğrencisi/çalışanı olmak,

b)      Kulüp aidatı, gerekli görüldüğü takdirde kulüp yönetimi

tarafından kulübün ihtiyaçlarına göre belirlenecek olup üyelik

işlemleri esnasında tahsil edilecektir.

Madde 5- Üyelik Çeşitleri:

 

a)      Aktif Üye: Kayıt işlemleri tamamlanan tüm üyeler aktif

üye olarak kabul edilir. Eğitim ve toplantılara katılım, somut

işbirliği ve katkı gösteren üyelerin aktif üyeliği sürer.

b)    Pasif Üye: Eğitim ve toplantılara katılıma bağlı olarak

(katılım azlığı sebebi ile) aktif üyelik hakkını kaybeden üyeler

pasif üyedir. Pasif üyelerin STK’lar  ile yapılan ortak projelere

ve üretilen yeni projelere katılım hakkı yoktur. Pasif üyelerin

genel kurulda oy hakkı bulunmaz.

c)     Onursal Üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak danışman

olarak kulüp etkinliklerine katkıda bulunan kişiler onursal üye

olabilir. Kulüp üyelerinin talebi, kulüp üyeleri ve kulüp danışmanı

onayı ile üyelik gerçekleşir. Kulüp yönetimine katılma hakları yoktur.

Madde 6- Üyeliğin Dondurulması ve Sona Ermesi Koşulları: Dönem

izini alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin/çalışanların

kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

     V. KULÜP İŞLEYİŞİ:

Madde 7- Kulüp işleyiş sistemi aktif üyelerin hepsinin görev almasını

amaçlamıştır. Kulüp Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilir. Çalışma grupları

kurularak işleyişe verimlilik kazandırılır.

Yönetim Kurulu: Her yıl Kasım ayının ikinci haftasında yapılan seçimler

ile belirlenir. Yönetim kuruluna seçilmek için Briç kulübünde en az 1 sene

aktif üye olarak rol almak zorunludur. Başkan, Sayman, Tanıtım Sorumlusu,

Dış İlişkiler Sorumlusu ve Etkinlik Sorumlularından oluşur.            

Başkan: Kulüp içi koordinasyonu sağlar. Kulübün üniversite yönetimi

ile olan ilişkilerini yürütür. Etkinliklerin işlerliğini kontrol eder.

Sayman: Projeler için fon sağlama, sponsor arama ayarlama ve mali

kayıtları tutma görevleri saymana aittir.

Dış İlişkiler Sorumlusu: Aynı amaçtaki kulüpler ve STK’lar ile

bağlantılar kurulması, iletişimin sağlanması ve ortak proje geliştirme

dış ilişkiler sorumlusunun  görevleridir.

Etkinlik Sorumlusu: Okul içi ve okul dışı etkinliklerin ayarlanması ve

servis ayarlamaları etkinlik sorumlusunun görevleridir.

Madde 8- Genel Toplantılar

a)      Düzenlenme sıklığı ve zamanı dönem başında yapılacak bir

toplantıda belirlenir.

b)      Genel toplantıda önceden görev almış üyelerin aldıkları görevleri

yerine getirip getirmedikleri kontrol edilir. Üyelerden gelen yeni fikirler

tartışılır, varsa etkinliklerde aktif olarak rol almak isteyen üyeler uygun

görülen etkinlik için geçici etkinlik grupları kurarlar.

c)      Kararlar oylamaya başvurularak alınır.  Oylamada oy çokluğu

esastır.

Madde 9- Seçim Esasları:

a)      Genel kurul aksine karar almadıkça Yönetim Kurulu seçimleri

her yılın Kasım ayının ikinci haftasında yapılır.

b)      Seçimler oy çokluğu esasına dayanır.

c)      İsteyen ve gerekli koşulları yerine getiren aktif üyeler,

istedikleri

görev için adaylıklarını koyarlar. Seçimler, bütün görevler için

adaylıklar belirlendikten sonra yapılır.

d)      Aşamalı ve açık oy esasıyla yapılan seçimlerde, sırasıyla

etkinlik sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, sayman ve başkan

seçilir.  

e)      Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası, üyeliğinin

düşürülmesi durumlarında, sadece o görev için aynı esaslarla

seçim yapılır.

     VI. DİĞER HÜKÜMLER:

Madde 10- Kulüple ilgili diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a)      Tüzük her senenin ikinci dönem başında yeni üyelerin de

katılacağı Genel Kurul toplantısında ve üyelerin çoğunluğunun

karar verdiği durumlarda tekrar gözden geçirilir. Öngörülen değişiklikler

kulüp danışmanın da onayı alınarak yürürlüğe konulur.

b)      Kulüp içinde tüm karalar, genel kurul tarafından karar alma

yetkisinin verildiği durumlar hariç, sadece genel kurulda yapılan

oylama veya genel kurulda oybirliğine ulaşma sonucu verilir. Genel kurul, yönetim kurulunu ve aktif üyeleri kapsar.

 

Turkish