Ekonomi ve İşletme Kulübü (EİK)

EKONOMİ & İŞLETME KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

- Sabancı Üniversitesi’nin en köklü ve aktif öğrenci kulüplerinden biri olan Ekonomi ve İşletme Kulübü (EİK), 1999 yılında kurulmuş profesyonel yaşama dönük bir kişisel gelişim ve kariyer kulübüdür.

- Kulübümüz, her akademik dönem içerisinde düzenlenen konferans dizileri, seminerler, eğitimler, vaka çalışmaları, şirket tanıtımları ve şirket gezileri ile öğrencileri iş hayatına hazırlamayı; öğrencilerin şirketleri tanımalarını, kendilerine en uygun sektörleri ve departmanları belirlemelerini, iş ve staj imkânlarını birinci ağızdan dinlemelerini ve üniversite kültürünü zenginleştirmeyi hedefler.

- Ayrıca, okulumuzun farklı öğrenci kulüpleri ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek öğrenciler arasında iletişim ve dayanışmayı da desteklemektedir.

- Sabancı Üniversitesi birimleri, başka üniversitelerin kulüpleri, Sabancı mezunları ve çeşitli sektörlerden şirketler kulübümüz ile işbirlikleri yapmaktadır.

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 eik@sabanciuniv.edu

KULÜP WEB SAYFASI

www.sueik.com

FACEBOOK

https://www.facebook.com/eik.sabanci

TWITTER

https://twitter.com/eik_sabanci

KULÜP BAŞKANI

Deha Çun

dehacun@sabanciuniv.edu

Aras Atmaca

arasatmaca@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Oğulcan Doğan

ogulcandogan@sabanciuniv.edu

Burçe Doğrar

burce@sabanciuniv.edu

Aygen Bayer

aygenbayer@sabanciuniv.edu

Ece Kavurga

ecekavurga@sabanciuniv.edu

Gülçiçek Yılmaztekin

gulcicek@sabanciuniv.edu

Erdi Uzun

euzun@sabanciuniv.edu

Ayşenur Öner

aysenuroner@sabanciuniv.edu

Deniz Bayrak

denizbayrak@sabanciuniv.edu

İzel Özman

izelozman@sabanciuniv.edu

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ

İÇ TÜZÜĞÜ

I. KULÜP KİMLİĞİ:

 

   Madde 1- Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme

   Kulübü’dür (Sabancı University Economics and Management Club).

   Sabancı Üniversitesi Orhanlı 34956 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

 

      II. KULÜP AMACI:

 

   Madde 2- Kulübün kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

 

a) Kulübün temel amacı; Sabancı Üniversitesi öğrencileriyle ekonomi ve işletme  bilimleri ve iş dünyası üzerine eğitici ve eğlence içerikli aktiviteler yapmak ve aynı zamanda sosyal medya aracılığıyla paylaşmaktır.

 

b) Kulüp üyelerinin görev, sorumluluk alma ve takım halinde çalışma

bilincini geliştirmek.

 

c) Düzenlenecek olan organizasyonlarla Sabancı Üniversitesi

öğrencilerinin moral seviyelerini yükselterek, derslerin yaratmış

olduğu stresi azaltmak, öğrenciler arası iletişimin gelişmesine katkıda

bulunmak.

 

d)  Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin kulüp etkinliklerinden üst

düzeyde yararlanmalarını sağlamak.

 

e)  Diğer üniversiteler ile ortak etkinlikler yapmak böylece üniversiteler

arası iletişim ve koordinasyonun gelişmesini sağlamak.

 

 

III. KULÜP ETKİNLİKLERİ:

 

Madde 3- Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü amaç ve

ilkeleri doğrultusunda;

 

                  a) Düzenlenecek olan şirket - tanıtım gezileri ile Sabancı

Üniversitesi öğrencilerinin iş dünyası hakkında bilgi edinmelerini

buna ek olarak gidilen kurumlardaki yetkililerin tecrübelerinden

yararlanmalarını sağlamak.

 

b) Kariyer sahibi kişilerle okulda düzenlenen panel ve söyleşiler

kapsamında Sabancı Üniversitasi öğrencilerinin bilgilenmesi ve bu

kişilerin deneyimleri sayesinde bakış açılarının genişletilmesi sağlamak.

 

c) Kariyer günleri çerçevesinde Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin

mezuniyet sonrası çalışmayı hedefledikleri belli başlı şirketlerin

birarada okula gelmeleri sağlanır; böylece çağırılan şirketlerin

insan kaynakları departmanlarıyla iletişim kurmaları kolaylaştırılır.

Staj öncesi dönemde öğrencilerin okul sonrası yaşamlarını

belirleyecek olan karalar almalarında yardımcı olmaya çalışmak.

 

d) Etkinliklerin hazırlama sürecinde tüm yönetim kurulu ve üyelerin

 fikir beyan etme hakkı vardır.

 

e) Fikirler tarafsız şekilde değerlendirilerek etkinlikler çıkarılır.

 

f) Düzenlenen etkinliklere her üyenin katılma hakkı vardır.

 

IV. KULÜP ÜYELİĞİ:

 

Madde 4- Üyelik Koşulları: Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü’ne

üye olmak için;

 

a)   Sabancı Üniversitesi öğrencisi olmak,

b)   Kulüp üyelik formunu doldurmak,

c)   Kulüp senelik üyelik aidatını ödemek,

      Gereklidir.

 

Madde 5- Üyelik Çeşitleri:

Asil Üye: Madde 6’da belirtilen düzeyde etkinliklerde bulunmuş üyeler

asil üyedirler. Seçme ve seçilme hakları vardır. Kulüp kurucuları doğal

olarak asil üyedirler.

 

Kulüp üyesi:  Üyelik koşullarını taşıyan, ancak kulüpte Asil Üye olarak yer almak istemeyen, yalnızca kulüp bülteninden ve kulüp organizasyonlarından haberdar olmak isteyen üyeleri kapsamaktadır. Asil üyelikten farklı olarak, Sabancı Üniversitesi öğrencisi olmak şartı bu tip üyelikte aranmamaktadır.

 

Madde 6- Asil üyelik ve asil üyeliğin devamı: Sene başında duyurulmuş olan

kayıt döneminde kayıt formunu doldurmuş ve üyelik koşullarına uyan her

Sabancı Üniversitesi öğrencisi kulübümüzün asil üyesi olarak kabul edilir. Asil

üyeliğin süresi bir sene için geçerlidir. Asil üyelerin kulüp etkinliklerinde öncelik – ayrıcalıkları vardır.

 

Madde 7- Üyeliklerin dondurulması ve sona ermesi koşulları: Dönem izni

alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin kulüp üyelikleri

izin/ceza müddetince dondurulur. Kulübe aktif olarak katılmayan üyelerin üyelikleri

yönetim kurulu kararı ve Öğrenci Etkinlikleri Soumlusunun onayı ile sona erdirilebilir.

 

V.   KULÜP İŞLEYİŞİ:

Madde 8- Kulüp işleyiş sistemi asil üyelerin hepsinin aktif olarak görev almasını

amaçlanmıştır. Kulüp, Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilir

 

 Yönetim Kurulu: Yönetim kuruluna girmek isteyen üyeler için dönem sonunda başvurular açılır, başvurusu yönetim kurulu üyelerince uygun görülen adaylar mülakata davet edilir, mülakatlar yönetim kurulunca yapılır. Daha sonra adaylar kurulca değerlendirilir ve seçilen üyeler kurula katılmaya hak kazanır.

 

a)      Yönetim Kuruluna üye alımı için belirlenen bir periyod yoktur. Kurul ihtiyaç duyduğu takdirde yeni üyeler alabilir.

 

b)     Yönetim Kurulu, demokratik bir şekilde işler.

  .

c)      Yönetim Kurulu 10 kişiden oluşur ve kuruldaki herkes eşit söz hakkına sahiptir.

 

d)     Kulüp içi etkinlikleri, dönem başında yapılan toplantıda belirlenen alt gruplar

            organize eder. Her alt grubun başında Yönetim Kurulu üyelerinden bir ya da birden

            fazla kişi bulunur.

 

Madde 9- Genel Toplantılar:

 

a) Düzenlenme sıklığı ve zamanı dönem başında yapılacak bir toplantıda

belirlenir.

 

            b) Üyelerin belirlenmiş olan sıklıkta toplantılarda bulunmaları gerekir.

 

c) Genel toplantıda önceden görev almış üyelerin etkinlik zaman

çizelgesine uyup uymadıkları kontrol edilir. Üyelerden gelen yeni etkinlik

önerileri tartışılır,  varsa görev almayı isteyen asıl üyeler uygun görülen

etkinlikler için alt grupları kurarlar ve bu etkinlikler için zaman çizelgelerini

sunarlar.

 

d) Kararlar, konsensüse varılarak alınır, bu yöntem sonuç vermediğinde

oylamaya başvurulur.

 

Madde 10- Seçim Esasları:.

 

            a) Seçimler oy çokluğu esasına dayanır.

 

b) Kulüpte en az bir sene asil üyelik yapmış olan üyeler, 10 kişilik

gruplarını oluşturduktan sonra seçimlere katılabilirler.

 

           c) Kapalı oy esasıyla yapılan seçimlerde, oy hakkına sahip olabilmek içinde

             en az bir dönem asil üyelik yapmış olmak koşulu vardır.

 

d) Seçimler, aşamalı ve kapalı oy esasına göre yapılır. Kişi oylaması

değil grup oylaması esastır. Eğer toplam asil üye sayısının üçte birinden

fazlası toplantıya katılmamışsa seçimler bir sonraki toplantıya ertelenir.

İlk aşamada bir grup, toplam üye sayısının mutlak çoğunluğunu sağlarsa,

ikinci aşama yapılmaz. Mutlak çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda,

en çok oy alan üç grup ikinci aşamada oylanır. Yine toplam üye sayısının

mutlak çoğunluğu sağlanamazsa, en çok oy alan iki grup bir sonraki

aşamaya kalır. Bu durumda, toplantıya katılan üyelerin mutlak çoğunluğunun

oyunu alan grup göreve seçilir.

 

f) Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası, üyeliğinin düşürülmesi

veya güvenoyu alamaması durumunda, sadece o görev için aynı esaslarla

seçim yapılır.

 

g) Seçilen grubun göreve başlayabilmesi için, bir önceki Yönetim

Kurulu’ndan güvenoyu alması gerekmektedir. Aksi takdirde seçimler

tekrarlanır. Yeni Yönetim Kurulu seçilene kadar eski kurul vekalet eder.

                       

VI.  DİĞER HÜKÜMLER:

 

Madde 11- Kulüple ilgili diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir:

 

         a)Tüzük her sene başında yeni üyelerin de katılacağı Genel Kurul

         toplantısında tekrar gözden geçirilir. Öngörülen değişiklikler kulüp

         danışmanı ve Öğrenci Etkinlikleri Kurulu’nun onayı alınarak yürürlüğe konur.

 

          b) Kulüp içinde tüm kararlar, genel kurul tarafından karar alma yetkisinin

          verildiği durumlar hariç, sadece genel kurulda yapılan oylama veya genel

          kurulda konsensüse ulaşma sonucu verilir. Genel kurul, tüm asil üyeleri kapsar.

Turkish