Enerji Kulübü

 

ENERJİ KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

Enerji Kulübü, dünyadaki enerji sorunsalına çözümler getirmeye yönelik çalışmalar yapan bir öğrenci kulübüdür. Genel olarak enerji verimliliği ve enerji tasarrufu ile ilgili konular üzerinde yoğunlaşarak, bu konularda çözümler üretmeyi ve kampüsteki insanları bilinçlendirmeyi amaçlar. Gerek üniversite içi aktiviteler düzenleyerek gerekse üniversite dışındaki organizasyon ve konferanslara aktif katılım sağlayarak, kulüp üyelerinin enerji sektöründeki yerel ve global gelişmelerden haberdar olmaları hedeflenir.

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

energyclub@sabanciuniv.edu

KULÜP WEB SAYFASI

http://kulup.sabanciuniv.edu/~energy/

FACEBOOK

https://www.facebook.com/su.energyclub.1?fref=ts

TWITTER

 

KULÜP BAŞKANI

Ahmed Bingöl

ahmedbingol@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Fatih Takmaz

fatihtakmaz@sabanciuniv.edu

Ahmed Bingöl

ahmedbingol@sabanciuniv.edu

Yusuf Taha Çolak

yusufcolak@sabanciuniv.edu

Halit Kılınç

halitkilinc@sabanciuniv.edu

Talha Şamil Çakır

talhacakir@sabanciuniv.edu

KULÜP TÜZÜĞÜ


ENERJİ KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

 

1. KULÜP KİMLİĞİ:

 

Kulübün adı (Sabancı Üniversitesi) Enerji Kulübü’dür. Sabanci Üniversitesi, Orhanlı/Tuzla adresinde çalışmalarını yürütür.

 

2. KULÜP MİSYONU, AMACI ve İLKELERİ:

 

2a. Enerji Kulübü’nün Misyonu:

Gelişmekte olan enerji teknolojilerine ve dünya enerji sorununa ilgi duyan Sabancı Üniversitesi mensuplarını bir araya getirmek ve kampüsten başlamak üzere alternatif çözüm yollarını araştırmak, tartışmak, geliştirmek. 

 

2b. Enerji Kulübü’nün Hedefi:

Kampüste insanların dikkatlerini enerji sorunlarına ve bunların çözümlerine çekmek, insanların çözüme katılımlarını sağlamaya yönelik faaliyetler yürütmek, gelişen enerji teknolojilerinin takip etmek ve duyurmak. Uzun vadeli planları ise kampüsteki faaliyetleri öncelikle Türkiye’ye ve ikinci olarak da dünya geneline yaymak.

2c. Enerji Kulübü’nün İlkeleri:

·         Enerji alanındaki uzman kişilerin tecrübe ve fikirlerinin topluma aktarılmasında köprü rolü üstlenir.

·         Enerji konusunda tartışma platformları oluşuturur.

·         Enerji konusunda kamu oyu yoklamaları yapar.

·         Enerji tasarrufuna yönelik kampanyalar düzenler.

·         Medya araçları vasıtasıyla aktivitelerinin çok sayıda insana ulaşmasını sağlar.

·         Tüm faaliyetlerini arşivler, yapılan çalışmaları internette yayınlar. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

·         Kampüsteki uluslararası öğrencilerin de kulübe katılımlarını teşvik eder.

·         Proj 102 dersi kapasamında enerji konusunda projelerin açılmasına ve bu projelere kulüp bünyesinden co-supervisorların atanmasını destekler.

·         Yurt içi ve yurt dışı kontaklar oluşturur, kurum ve kuruluşlarla işbirliği, ortak proje yapma yolları arar.

·         Üniversitedeki enerji konulu bilimsel çalışmaları yakından takip eder ve bunları kampüse duyurur. Kampüs içerisinde sık sık interaktif kampanyalar düzenleyerek insanların dikkatini enerji konusuna çeker.

 

 

3. ÜYELİK KOŞULLARI:

 • Üyelik Sabancı Üniversitesi öğrencilerine, öğretim üyelerine, personeline ve mezunlarına açıktır.
 • Dönem sonu değerlendirmede toplantıların yarısından fazlasına katılmış olunmalıdır.
 • Sene içinde (2 dönemde) en az 1 projede görev alınmalıdır.
 • Üyelik koşullarını yerine getiremeyenler “Enerji Gönüllüsü” statüsünde değerlendirilir; fikirleriyle işleyişe yardımcı olabilirler ama oy kullanma hakları yoktur. (Bunun kaydı Genel Koordinatör tarafından tutulur.)
 • Üyelik koşullarını yerine getirenlere sene sonunda Yürütme Kurulu tarafından imzalanmış belge verilir.
 • Üyelik için herhangi bir aidat toplanmamaktadır.

 

 

4. YÜRÜTME KURULU:

 

Kulüp Başkanları: Mustafa Beşirli ve Ömer Küçük

Proje Koordinatörü: Fatih Takmaz

İletişim Koordinatörü:Talha Şamil Çakır

Bilgi Teknolojileri Koordinatörü:Yusuf Talha Çolak

Proje Sorumluları: Ahmet Bingöl, Halit Kılınç

4a. Yürütme Kurulu Görev Dağılımı:

4a-I. Kulüp Başkanı

 • Toplantıların düzenlenmesinden (yer ve zaman ayarlanmasından), duyurulmasından ve toplantı tutanaklarının yazılmasından sorumludur.
 • Toplantıya YK katılımının listelenmesinden ve yeterli katılımı sağlamayan YK üyelerine hatırlatma yapılmasından sorumludur.
 • Diğer koordinatörlerin görevlerini yerine getirmesini denetler, gerekli durumları ve değişiklik önerilerini YK toplantısında bildirir.
 • Diğer koordinatörlere işlevsel anlamda destek olmakla ve gerektiğinde (YK kararıyla) bu görevleri yerine getirmekle veya getirecek kişi bulmakla sorumludur.

 

4a-II. Proje Koordinatörü

 • Projelerin, proje sorumluları ile beraber tasarlanmasından ve bunların YK’ya sunulmasından sorumludur.
 • Projelerin takip edilmesinden ve her hafta YK’ya sözlü son durum raporu verilmesinden ve her ay sonu YK’ya yazılı olarak bildirilmesinden sorumludur.
 • İlerleme sağlanamayan projelerde nedenin araştırılması, çözüm ve değişiklik önerilerinin YK’ya sunulmasından sorunludur.
 • Yeni projelerin araştırılması ve proje tekliflerinin YK’ya sunulmasından sorumludur.

 

 

4a-III. İletişim Koordinatörü

 • Diğer öğrenci kulüpleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, etkinliklere göre misafir edilecek grup, topluluk ve/veya belirli kişilerle iletişimi ve gerekli durumlarda işbirliğini sağlar.
 • Üyelerin ve yürütme kurulu mensuplarının e-posta adreslerinin bulunduğu posta listesini düzenler ve listenin kontrolünün sağlar; yeni üyelerin eklenmesini ve üyelikten çıkartılanların ve/veya çıkanların ayrılmasını denetler.
 • Kulüp e-posta hesabını kontrol eder ve gereken yenilikleri yapar.
 • Yürütme kurulu tarafından alınan kararları gerekli mercilere bildirir ve alınan bilgilerin yürütme kuruluna geri bildirimini yapar.
 • Kulüp ya da etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişilere ve/veya gruplara gereken seviyede bilginin sağlanmasından sorumludur.

 

4a-V. Bilgi Teknolojileri Koordinatörü

 • Internet sayfasının tasarlanmasından ve güncellenmesinden sorumludur. (Bunu konu hakkında bilgi sahibi birine de yaptırabilir.)
 • Posterlerin tasarlanmasından ve duyurulma sürecine girmesinden sorumludur.
 • Bütün kayıtların (duyuruların, proje dökümanlarının, toplantı tutanaklarının) arşivlenmesinden sorumludur.
 • Yapılan organizasyonlarda projeksiyon, video-ses kaydı gibi teknik desteğin sağlanmasından ve kontrolünden sorumludur.

 

4a-VI. Proje Sorumluları

 • En az 1 projenin yürütülmesinde görev alan herkes “Proje Sorumlusu” statüsünde değerlendirilir.
 • Yürütülen proje hakkındaki son durum raporunun her hafta sözlü olarak, her ay sonunda yazılı olarak doğrudan veya Proje Koordinatörü aracılığıyla YK’ya sunulmasından sorumludur.
 • Proje Sorumluları bütün YK’lara katılabilir ve oy kullanma hakkına sahiptir.

4b. Yürütme Kurulu Toplantıları:

 • Yürütme Kurulu, dönem içinde (istisnai durumlar dışında) haftada en az 1 gün toplanmakla yükümlüdür.
 • Yapılan toplantılara üyelerin dışında bütün gönüllüler de katılabilir ama sadece üyelerin oy kullanma yetkisi vardır.
 • Toplantılarda ilk esas oybirliğine dayanır; ilk iki tur sonunda oybirliği sağlanamaması durumunda oyçokluğuna göre karar verilir.
 • Alınan kararlar toplantı gecesi Genel Koordinatör tarafından e-posta grubuna bildirilir, ertesi gün İletişim Koordinatörü aracılığıyla Öğrenci Etkinlikleri Birimi’ne danışılır. Bir engel olmaması durumunda yürürlülüğe konulur.

 

 

 

5. ENERJİ KULÜBÜ FAALİYET LİSTESİ

5a. Proj-102 Projeleri:

5a-I. Yurtlarda Geri Dönüşüm:

 Yurtlarda kalan öğrencilerin geri dönüşüme olan katkılarını artırmak amacıyla kampüsteki tüm yurtların her katına geri dönüşüm destekli çöp kutuları konulması. Bu amaç doğrultusunda öncelikle yurt görevlilerinden izin alınması ve bu atıkların geri dönüşüme müsait bir şekilde toplanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca yurt sakinlerinin geri dönüşüm kutularını kullanmalarını teşvik etmek için çeşitli afiş çalışmaları hazırlanıp yurtlara asılacaktır.

 

5a-II. Kampüste Enerji Kampanyası

Kampüsteki bilinçsiz enerji tüketimine dikkat çekilmesi ve fuzuli harcamaların kampüs mensupları tarafınca minumuma indirilmesi için etkili kampanya ve aktivitelerin düzenlenmesi. Bu amaçla planlanan aktiviteler arasında periyodik anketler yayınlaması, gösteriler ve yarışmalar düzenlenmesi yer alır. Kampüste toplam karbondioksit vediğer sera gazlarının salınımının hesaplanması, tahmini rakamların kampüse duyurulması ve bu gazların salınımını azaltmak için alternatif çözümlerin üretilmesi/önerilmesi de planlanan aktiviteler arasındadır.

 

5a-III. Kampüste Rüzgar Tribünü

Bu projede öğrencilerin rüzgar enerjisi hakkında araştırmalar yapıp bilinçlenmelerini sağlama ve uygulanabilirliği varsa kampüsün rüzgar enerjisi için en verimli noktasına bir prototip kurmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerden ayrıca bu prototipin okul enerji üretimine fayda sağlayıp sağlamayacağını sunmaları da beklenmektedir.

 

5a-IV. Kampüste Güneş Enerjisi Paneli

Bu projede, proje görevlileri “Güneş Enerjisi ve Güncel Yararlanma Yöntemleri” konusunda araştırma yaparak, edindikleri bilgiyi yazılı bir döküman ile diğer öğrencilerle paylaşacaklar. Varolan teknoloji gözönüne alınarak kampüsümüzde uygulanabilecek bir proje tasarlayacaklar. Bu projede karlılık, uygulanabilirlik ve projelendirme adımları gerçekçi bir şekilde belirtilmiş olacaktır. Buradan hareketle kampüsümüzde halihazırda çalışan ve öğrencilerin sık kullandığı/gördüğü bir elektrikli aletin enerji gereksinimi sağlayacak şekilde bir prototip kurulması hedeflenmektedir. Ayrıca yapımı yüksek teknolojik yatırım gerektirmeyen Güneş Pillerinin üniversite laboratuarlarında üretilip, kampüs içinde faaliyete geçirilmesi amaçlanmaktadır.

 

5a-V. CIP Ortak Projesi

Kulüp üyeleri tarafından üniversitemizdeki CIP proje grupları ile ortak bir şekilde CIP’nin anlaşmalı olduğu okullarda enerji tasarrufu konusunda seminerler verilmesi. Proje kapsamında çevredeki ilkokul öğrencilernini arasında enerji tasarrufu hakkındaki bilinçlerini artırmak amacıyla kulüp üyeleri kulüp tarafından hazırlanmış enerji tasarrufu sunumlarını CIP’nin halihazırda anlaşmalı olduğu ve birlikte projeler yürüttüğü ilkokullarda yapacaktır.

 

 

5a-VI. Web Sitesi

Yukarıda belirtilen 4 projenin tüm faaliyetlerinin ve diğer aktivitelerinin internet üzerinde yayınlanmasından sorumludur. Bu kapsamda çeşitli bloglar, anletler ve sanal tartışma/paylaşma platformları düzenler.

 

 

 

5b. Telekonferans dizileri

Enerji konusunda akademik/endüstriyel alandaki ulusal ve uluslarası çalışmalara ulaşmak ve bunlar hakkında bilgi almak için internet ortamından interaktif olarak gerçekleştirilecek telekonferanslar dizisi oluşturulması beklenmektedir. Interaktif telekonferanslar ile yapılmakta olan akademik çalışmalar ve bunların sanayiye uygulamaları konusunda daha geniş bir vizyon edinmek amaçlanmaktadır. Telekonferans dizilerinin konuk listesini oluşturmak üzere klübün mevcut üyelerinin yurt dışında ilgili konularda yaptıkları çalışmalara ilişkin kontaklarla bağlantıya geçmesi planlanmaktadır. Bu bağlantılar arasında MIT(Amerika), CERN(İsviçre), Uppsala University(İsveç), Alabama University(Amerika), BOSCH-Ana ARGE merkezi (Almanya), ENSAM (Fransa) ve BASF (Almanya) gibi önde gelen araştırma merkezleri yer almaktadır. Klubün uluslarası platformda düzenleyeceği ilk aktivitelerden biri olan telekonferansların, ingilizce web sitesinin oluşması ile beraber daha geniş bir platformda sesini duyuracağı ve daha geniş bir iletişim ağı edineceği beklenmektedir.

 

 

5c. Kampüste Enerji Seminerleri, Tartışma Grupları ve Paneller

Enerji konusunda söz sahibi ve deneyim sahibi, akademik kariyer açısından tanınmış kişilerin okulumuzda seminer vermek üzere davet edilmeleri düşünülmektedir. Bu tartışma grupları ve paneller hem öğrencileri bilgilendirmeyi hem de enerji konusundaki bilinçlenmeyi arttırmayı amaçlamaktadır.

 

 

5d. Geziler

Ülkemizdeki ve hatta mümkün olursa yakın çevre ülkelerdeki enerji üretim santrallerini ziyaret etmek ve bilgi toplamak üzere geziler düzenlenmesi düşünülmektedir. Örneğin hidroelektrik santrali için Bursa-Boğazköy, termik santrali için Kütahya-Tunçbilek, rüzgar santrali için İzmir-Çeşme’ye geziler yapılması düşünülmektedir. Geziler hem santrallerimiz hakkında bilgi edinmeyi hem de enerji kaynakları arasında karşılaştırma yapabilecek donanımı kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

5f. Yayın

Yapılmış olan ve yapılması planlanan kulüp aktivitelerini bir araya getiren, Sabancı Üniversitesi’ne mensup olan herkesin yazar olarak katkıda bulunabileceği, enerji sektörüne ilişkin yeni haberleri derleyen, ilgili röportaj ve fikir yazıları içeren, dönemde veya senede bir kez hazırlanacak bir yayın.

 

5g. Sempozyum

Sabancı Üniversitesi’nde bir enerji alanına ilişkin sempozyum düzenlenmesi için gerekli organizasyonun hazırlanması amaçlanmaktadır.

 

 

 

Turkish