Genç Girişimciler Kulübü (GGK)

 

GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

Genç Girişimciler Kulübü, girişimcilik tutkusu ve potansiyeline sahip Sabancı Üniversitesi öğrencileri tarafından, üniversite ve toplum içerisinde girişimcilik farkındalığı yaratmak, girişimcilik kültürünün ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesine proje, etkinlik ve yarışmalarla katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 40’ı aşkın etkinlikle 100’den fazla konuşmacıyı girişim gönüllüsü gençlerle buluşturmayı başarmıştır. Giderek artan yaklaşık 800 üyesi ile Türkiye’nin girişimcilik potansiyeline katkıda bulunmaya devam eden bir ailedir.
 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 ggk@sabanciuniv.edu

KULÜP WEB SAYFASI

sabanciggk.com

FACEBOOK

http://www.facebook.com/SabanciGGK

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/sabanciggk/

LINKEDIN

http://www.linkedin.com/company/suggk

KULÜP BAŞKANI

Onur Parlayan

onurparlayan@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU 

Nidanur Günay

nidanur@sabanciuniv.edu

Hakan Çalışır

hakancalisir@sabanciuniv.edu

İpek Gerdan

ipekgerdan@sabanciuniv.edu

KOORDİNATORLER

Melike Cezayirlioğlu

cezayirlioglu@sabanciuniv.edu

Alinda Aga

falida@sabanciuniv.edu

Çicek Aykanat

cicekaykanat@sabanciuniv.edu

Gamze Böncü

gamzeboncu@sabanciuniv.edu

Emine Şevval Eş

ses@sabanciuniv.edu

Oğuzhan İnce

zekioguzhan@sabanciuniv.edu

Kaya Kapağan

kayakanagan@sabanciuniv.edu

Lara Erdinç

laraerdinc@sabanciuniv.edu

Selami Doğan Akans

selamidogan@sabanciuniv.edu

Merve Şahin

sahinmerve@sabanciuniv.edu

Hazal Demir

hazaldemir@sabanciuniv.edu

KULÜP TÜZÜĞÜ

GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

 

ÖNSÖZ

          “Sabancı Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü” üniversitemizin

kulüp yönetmeliği uyarınca, gerekli maddelere bağlı kalacak şekilde

Sabancı Üniversitesi Orhanlı 81474 Tuzla/İstanbul adresinde çalışmak

üzere kurulmuştur. Kulübümüz, 21. Yüzyıl gençliği yeni hedeflere

koşarken Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda cumhuriyetimizi

korumayı ve geleceğe taşımayı; düşünceye saygıyı benimsemeyi

ve benimsetmeyi hedefler. Bu hedeflere başarıyla ulaşırken takım

çalışması, paylaşımcılık, akılcılık, samimiyetin çıkara dayanmaması gibi 

kavramların önemini vurgular.

 

A)  KULÜBÜN TANITIMI

1)   KULÜBÜN ADI

Madde 1) Kulübün adı “Sabancı Üniversitesi Genç Girişimciler

Kulübü”dür. (Kısaca Genç Girişimciler Kulübü olarak kullanılır.)

Madde 2) Genç Girişimciler Kulübü Sabancı Üniversitesine bağlı

bir kulüptür.

Madde 3) Kulübün adı Genel Kurulun üçte ikisinin oylarıyla

değişebilir.

2) KULÜBÜN AMAÇLARI

 Genç Girişimciler Kulübü, üniversitemizin birlikte yaratmayı

ve geliştirmeyi hedefleyen bir dünya üniversitesi olma vizyonuna

paralel olarak; ekonomik, sosyal, kültürel alanlardaki gelişmeleri

yakından takip ederek, bu alanlarda vizyon sahibi kişilerin konuk

olacağı toplantılar düzenleyip tüm öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlar.

Madde 4) Üniversitemiz gençliğinde gelecek fikrine karşı bir duyarlılık

geliştirmek ve üniversitemiz mezunlarının iş hayatına tam anlamıyla

hazır girmesini sağlamak.

Madde 5) Sanat ve kültür alanında kaybolan değerlerimize sahip çıkmak

ve gençliği bu yönde bilinçlendirmek. 

Madde 6) Üniversitemizin felsefesi doğrultusunda Sabancı Üniversitesi bireyleri

arasında kalıcı bir bağ kurmak.

Madde 7) Eğitim, sağlık, zararlı alışkanlıklarla mücadele, trafik bilinci, yaşlılara

yardım, gençliğin sorunları, ülkemizin tanıtımı gibi konularda topluma yararlı

olabilecek çalışmalar yapmak.

3)   KULÜBÜN FAALİYETLERİ

 Genç Girişimciler Kulübü, üniversitemizin akademik ortamına, genel disiplinine

uygun olmayan faaliyetlerde bulunmaz.

Madde 8) Güncel sorunların tartışılması, kültürel ve sanatsal etkinlikler

gerçekleştirilmesi

ve Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin yaratıcı fikirlerini ortaya çıkarmak amacıyla

toplantı, konferans, panel, forum gibi kültürel faaliyetleri düzenlemek.

Madde 9) Öğrencilerin ufkunu açmaya yardımcı olabilecek dünya ve Türkiye

genelinde kendi alanlarında başarı elde etmiş bilimadamı, yazar, sanatçı, politikacı

ve sporcuları konuk etmek.

Madde 10) Klübün amaçlarına paralel olarak üyelerin önerdiği ve yönetim kurulu

tarafından onaylanan faaliyetleri gerçekleştirmek.

Madde 11) Tüm üyelerin demokratik bir ortamda, aktif olarak çalışmalarını

sağlamak için belli komisyonlar kurmak.

Madde 12) Gerektiğinde yardım kuruluşlarıyla belli çalışmalarda bulunmak,

üniversitemizin ilgili birimlerinin bilgisi doğrultusunda ciddi organizasyonlarda

görev almak.

Madde 13) Haftalık olağan toplantılarda gündem belirlemek, durum

değerlendirmesi yapmak ve faaliyetlerin raporlar halinde derlenerek arşiv

şeklinde saklanmasını sağlamak.

4) KULÜP ÜYELİĞİ

Madde 14) Sabancı Üniversitesi öğrencisi olan herkes kulübümüze

üye olabilir.

Madde 15) Pasif, aktif ve onursal olmak üzere üç çeşit üyelik vardır.

Madde 16) Pasif üyelik: Kulübe üyeliği olan herkes pasif üyedir. (Pasif üyelerin

seçme seçilme hakkı yoktur. Bir akademik dönemde iki kez düzenlenen genel

kurul toplantılarına ve haftalık olağan kulüp toplantılarına katılmaları

zorunludur. İsterlerse komisyonlarda görev alabilirler.)

Madde 17) Aktif üyelik: Kulüp çalışmarında yararlı hizmetlerde bulunmuş,

bir takım somut işleri gerçekleştirmiş olan üyeler Yönetim Kurulu’nun kararıyla

aktif üye olarak seçilir. (Aktif üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.

Haftalık olağan toplantılara devamlı katılmakla beraber, genel kurula katılmaları

ve oy kullanmaları zorunludur. Komisyonlar aktif üyelerin kontrolünde oluşturulur.)

Madde 18) Onursal üyelik: Sabancı Üniversitesi’nde öğrenci statüsü taşımayan,

fakat yardımları ya da tavsiyeleriyle kulüp çalışmalarına katkıda bulunan kişiler

Yönetim Kurulu’nun kararıyla onursal üye olabilirler.

Madde 19) Her üyenin, Yönetim Kurulu’nca onaylandıkça, çalışma grubu kurma

hakkı vardır.

Madde 20)  Genel Kurula ve haftalık toplantılara iki defa üst üste mazeret

belirtmeden katılmayan aktif üyelerin aktif üyelikleri feshedilir; pasif üyeler ise

kulüpten ihraç edilir.

Madde 21) Kınama ve uyarma cezaları hariç diğer disiplin cezalarını almış olan

öğrenciler Genç Girişimciler Kulübü’ne üye olamaz.

Madde 22) Kulüp faaliyet ve aktivitelerine katılmayan, Yönetim Kurulu’ndan

habersiz faaliyetlerde bulunan, kendini kulübün üzerinde tutan ve kişisel çıkar sağlamaya yönelen, aktif üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulunca tartışılır ve gerekirse fes edilir.

B)  KULÜBÜN YAPISI

1)   GENEL KURUL

Madde 23) Kulübün tüm üyeleri Genel Kurulu oluşturur.

Madde 24) Genel Kurul her dönem başında bir kez olmak üzere yılda iki kez

toplanır. (Genel Kurul tarihine Yönetim Kurulu karar verir.)

Madde 25) Genel Kurulun karar albilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun

bulunması gerekir.

Madde 26) Yönetim ve Denetim Kurulu, akademik yıl başındaki ilk toplantıda

bir yıllık süre için seçilir.

 

2)   YÖNETİM KURULU

Madde 27) Yönetim kurulu, her akademik yıl başında seçilen bir başkan, üç

başkan yardımcısı, bir kulüp sözcüsü, bir sayman ve genel kurulu temsil eden

üç üye olmak üzere dokuz kişiden oluşur.

Başkanın Görev ve Yetkileri:

_ Kulübümüzü üniversitemizde ve üniversitemizin dışındaki toplantılarla etkinliklerde

temsil eder.

_ Kulübün amaçları doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleşmesinden ve kulüp

tüzüğünün denetiminden sorumludur.

_ Üyeler arasındaki koordinasyonu sağlar ve çalışmaların düzenli bir şekilde

yürütülmesini takip eder.

Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri:

_ Başkanın görevlerini yaparken kendisine yardımcı olmak, yokluğunda yapılması

gereken görevleri yerine getirmek.

Kulüp Sözcüsünün Görev ve Yetkileri:

_ Kulüp üyeleri ile Yönetim Kurulu arasında iletişim sağlamak.                             

_ Kulüp faaliyetlerini raporunu tutmak ve bunların arşiv halinde saklanmasını

sağlamak.

_ Genel Kurul karar defterinden sorumludur.

Saymanın Görev ve Yetkileri: 

_ Kulübün tüm gelir-giderlerinden ve bütçesinin kullanılmasından sorumludur.

_ Muhasebe defterinin kayıtlarını tutar.

Üyelerin Görev ve Yetkileri:

_ Kulüp üyelerinin bütününü Yönetim Kurulu’nda temsil eder.

Madde 28) Yönetim Kurulu kulübün idari organıdır ve bütün çalışmalardan

sorumludur. Hangi faaliyetlerin yapılacağı ve bu faaliyetlerin öncelik sırası

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesini,

tüzüğün uygulanmasını, kulübün gelir ve giderlerinin düzenlenmesini sağlar.

Madde 29) Yönetim Kurulu kurulmuş olan komiteler arasında bağlantıyı sağlar

ve bu komitelerin düzenli çalışmasını kontrol eder.

Madde 30) Yönetim Kurulu haftada bir defa olağan olarak toplanır. Yönetim

Kurulu üyelerinin bu toplantılara katılımı zorunludur.

Madde 31) Yönetim Kurulu kulübün tanıtımının yapılmasından ve kulübe ait

bir web sitesi düzenlemekten sorumludur.

 

3)   DENETİM KURULU

Madde 32) Yönetim Kurulu dışından, diğer aktif üyeler arasından başkan,

başkan yardımcısı ve asil üye olmak üzere üç kişiden oluşur.

Madde 33) Genel Kurul tarafından her akademik yıl başında bir yıl için seçilir.

Madde 34) Denetim Kurulu kulübün faaliyetlerini tüzüğe ve Sabancı Üniversitesi

kulüp yönetmeliğine uygun olup olmadığını inceler, kulübün mali işlerini denetler.

Madde 35) Denetim Kurulu denetim sonuçlarını görüşleriyle beraber Genel Kurula

rapor olarak sunar.

4)   EVRAKLAR

Madde 36) Genel Kurul Karar Defteri: Genel Kurul tarafından alınan kararlar

ve akademik yıl içerisinde yapılması planlanan faaliyetler yazılır.                         

Madde 37) Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu toplantılarında alınan

kararlar yazılır.

Madde 38) Üye Kayıt Defteri: Kulübe üye olan herkes kayıtlıdır.

Madde 39) Muhasebe Defteri: Kulübün gelirlerinin ve harcamalarının tutulduğu

defterdir.

C)  KULÜP TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 40) Genel Kurul üye sayısının en az üçte ikisinin teklifi ile tüzük değişikliği

Yönetim Kurulu’nun gündemine alınır.

Madde 41) Değişiklik kararı Yönetim Kurulu’nun salt çoğunluğuyla kabul edilir ve

yürürlüğe konur.

 

Turkish