Radyo Kulübü (RadyoSU)

 

 

RADYO KULÜBÜ (RADYOSU)

KULÜP TANIMI

Sabancı Üniversitesi Radyo Kulübü, Sabancı Üniversitesi ile aynı yaşta aslında.
Macera, okulun kurulmasıyla beraber radyo yayını yapma hayalleri olan öğrencilerin biraraya gelmesiyle başladı. Toplantılar, tartışmalar kavgalar, vazgeçişler, umutlarla dolu ilk yılın sonunda elimizde olan belki bir radyo değildi ama geriye kalan, istekli insanlar ve artık iyice ne olduğu ortaya çıkan RadyoSU fikriydi.
2000-2001 döneminde yaklaşık 1 wattlık deneysel amaçlı vericisiyle RadyoSU, Sabancı Üniversitesi Kampüsü'nde test yayınına başladı.
Bugün ise 7 gün 24 saat boyunca yayın yapan, haftanın 5 günü Pazardan, Perşembeye; saat 18'den sabah 03'e kadar canlı programlarla dinleyicisiyle buluşan bir "üniversite radyosu" oldu.
Özgürlükçü yapısıyla her tarz müziğin çalındığı, birbirinden farklı programlarıyla her tür dinleyiciye hitap eden bir radyo, RadyoSU.
Sabancı Üniversitesi RadyoSU, internet aracılığıyla gerek kampüste, gerekse tüm dünyada dinlenebiliyor.
Yeni yayın dönemiyle birlikte yenilenen stüdyolarımız, programlarımız, sunucularımız, ve web sitemizle, en kaliteli yayınlarla ve geniş müzik yelpazemizle karşınızda olacağız.
%100 öğrenci radyoculuğunun tadı ve her zaman korumayı başardığımız amatör ruhumuzla Sabancı Üniversitesi'nin sesi olmaya devam ediyoruz.
Yaşam kaynağınız müzik, RadyoSU'da.

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 

KULÜP WEB SAYFASI

www.radyosu.org

 http://radyosu.sabanciuniv.edu/

FACEBOOK

www.facebook.com/RadyoSU

TWITTER

 www.twitter.com/radyosu

INSTAGRAM

www.instagram.com/radyosu/

KULÜP BAŞKANI

Övgü Şeniz Çetin

ovgucetin@sabanciuniv.edu

KULÜP BAŞKAN YARDIMCILARI

Zahide Tuğba Sarı

zahidetugba@sabanciuniv.edu

İlker Gökalp

gokalpilker@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU

Eylül Tekeş -- Sekreter

eylut@sabanciuniv.edu

İlkercan Kaya -- Sayman

ilkercankaya@sabanciuniv.edu

Bilge Topak -- Teknik Kurul Başkanı

bilget@sabanciuniv.edu

Selen Gönül -- Arşiv Kurul Başkanı

sgonul@sabanciuniv.edu

Melih Çatal -- Organizasyon Kurulu Başkanı

melihcatal@sabanciuniv.edu

Deniz Zorlu -- Tanıtım Kurulu Başkanı

zdeniz@sabanciuniv.edu

Doğu Ziylan Uyar -- Yayın Kurulu Başkanı

dogu@sabanciuniv.edu

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

RADYO KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

 

     I. KULÜP KİMLİĞİ:

 

Madde 1- Kulübün adı RadyoSU’dur. Sabancı Üniversitesi

Orhanlı 34956 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.


     II. KULÜP AMACI:

 

Madde 2- Kulübün kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

 

 • Kulübün temel amacı üniversite radyosu olgusunu
Sabancı Üniversitesi’nde ve öğrencilerinde yaşatmak ve geliştirmektir.

 

 • Kulüp, bu olgunun beraberinde getirdiği sorumluluk, birlikte

çalışma, takım oyunu gibi alanlarda üyelerine kendilerini geliştirme

imkanı sunar.

 

·         Kulüp, üyelerine bir radyonun işleyişinde aktif görev alma

olanağı sunarak üyelerinin kendilerini bu alanda geliştirmesine

katkıda bulunur.

 

 • Kulüp, Sabancı Üniversitesi’nin dışarıya bağlanan yüzü olması

ve Sabancı Üniversitesi’nde düzenli medya faaliyetleri yürüten tek

kuruluş olması dolayısıyla Sabancı Üniversitesi mensuplarını Türkiye

ve dünyadaki olaylardan, İstanbul’daki kültürel etkinliklerden haberdar

etmeyi amaçlar.

 

 • Kulüp, Sabancı Üniversitesi mensuplarına en yeni ve en kaliteli
müziği ilkeli ve düzeyli bir yayıncılık anlayışıyla sunmayı hedefler.

 

 • Kulüp, diğer üniversite kulüpleriyle işbirliği içinde çalışmayı, onların
öğrencilerle aralarında bir köprü olmayı hedefler.

III. KULÜP İLKELERİ:

Madde 3- Kulüp, işleyişinin her aşamasında ve her etkinliğinde

aşağıdaki ilkeleri benimser:

 

 • Kulüp, etik ilkelere bağlı, insan haklarına saygılı, duyarlı ve düzeyli
yayınlar yapar.

 

 • Kulüp, demokratik temeller üzerine kurulmuştur ve yayınlarında
 demokrasi kurallarına uygun hareket eder.

 

 • Kulüp, insanların bilgi alma hakkına ve özgürlüğüne saygılıdır.

İlkeli yayıncılık doğrultusunda, dinleyenlere yalan, yanlış, şaibeli

bilgiler vermez.


     IV. KULÜP ETKİNLİKLERİ:

 

Madde 4- RadyoSU, amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

 

 • Üyelere kulüp içi etkinlikler için gerekli eğitimi vermek için
 “workshop”lar düzenler.
 • Kulübün temel etkinliği olan, haftada 6 gün canlı yayınlarla
Sabancı Üniversitesi mensuplarına ve dünyaya ulaşır.

·         Yurtiçi ve yurtdışı müzik piyasasını takip ederek gelişmeleri

yayınlarına yansıtır ve Sabancı Üniversitesi mensuplarına ulaştırır.

·         Kulüp üyelerinin tanışmasını ve kaynaşmasını sağlamak

amacıyla sosyal etkinlikler ve buluşmalar düzenler.

 • Sabancı Üniversitesi öğrencilerini kaliteli müzikle buluşturmak
adına partiler düzenler.

     IV. KULÜP ÜYELİĞİ:

 

Madde 5- Üyelik Koşulları: RadyoSU’ya üye olmak için;

 

a)      Sabancı Üniversitesi öğrencisi/çalışanı olmak,

 

b)      Kulüp üyelik formunu doldurmak,

 

c)      Miktarı RadyoSU Yönetim Kurulu tarafından

belirlenen kulüp aidatını ödemek

gereklidir.


Madde 6- Üyelik Çeşitleri:

 

a)     Aktif Üye: Kayıt işlemleri tamamlanan tüm üyeler

aktif üye olarak kabul edilir. Eğitim ve toplantılara katılan,

somut işbirliği ve kulübe katkı gösteren üyelerin aktif üyeliği

sürer. Aktif üyeler, Genel Kurul’un doğal üyeleridir. Aktif üyeler,

her dönem Genel Kurul Toplantıları’nın 2/3’üne katılmak

zorundadır.

 

b)    Pasif Üye: RadyoSU Yönetim Kurulu’nun verdiği disiplin

cezaları veya aktif üyeliğin şartlarını yerine getirmemeleri nedeniyle

aktif üyelik hakkını kaybeden üyeler pasif üyedir. Pasif üyelerin

yayın yapma ve RadyoSU’nun sunduğu teknik imkanlardan

yararlanma hakkı yoktur.

 

c)     Onursal Üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak

danışman olarak kulüp etkinliklerine katkıda bulunan kişiler

onursal üye olabilir. Kulüp üyelerinin talebi, kulüp üyeleri ve

varsa diğer Onursal Üyeler’in onayı ile üyelik gerçekleşir.

Kulüp yönetimine katılma hakları yoktur.

 

Madde 7- Üyeliğin Dondurulması ve Sona Ermesi

Koşulları:

a)      Dönem izini alan veya disiplin cezası nedeniyle

uzaklaştırılan öğrencilerin/çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza

müddetince dondurulur.

 

b)      RadyoSU Yönetim Kurulu tarafından verilen disiplin

cezaları nedeniyle, yine Yönetim Kurulu’nun verdiği karara

göre üyelikler bir süre dondurulabilir/sona erdirilebilir.

 

     V. KULÜP İŞLEYİŞİ:

Kulüp işleyiş sistemi aktif üyelerin hepsinin görev almasını

amaçlamıştır. Kulüp Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilir.

Kulübün işleyişi gereği aşağıda belirtilen çeşitli kurullar

vasıtasıyla işleyişe verimlilik kazandırılır.

 

Madde 8- Kurullar ve Görevler:

Yönetim Kurulu: RadyoSU Yönetim Kurulu üç üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri kulübün genel işleyişinin sağlığından ve

takibinden sorumlu olup, kulüp ile ilgili her konuda tam yetkiye

sahiptirler.

 

Yayın Kurulu: RadyoSU Yayın Kurulu bir süpervizörden ve

diğer üyelerden oluşur. Haftalık yayın akışını düzenlemek,

yayınlarla ilgili gerekli kontrolleri ve uyarıları yapmak, yayınların

Yayın Yönetmeliği’ne uygunluğunu saptamak başlıca görevleridir.

 

Arşiv Kurulu: RadyoSU Arşiv Kurulu bir süpervizörden ve

diğer üyelerden oluşur. Kurul, RadyoSU’nun müzik arşivinin bakımını

yapma, geliştirme ve büyütme görevlerini yerine getirir.

 

Teknik Kurul: RadyoSU Teknik Kurulu bir süpervizörden ve diğer

üyelerden oluşur. Kurul RadyoSU’nun demirbaş teknik

ekipmanlarının bakımı, ihtiyaçlarının giderilmesi, üyelerin teknik

ekipmanlar konusunda eğitimi gibi görevleri üstlenir.

             

Tanıtım Kurulu: RadyoSU Tanıtım Kurulu bir süpervizörden ve

diğer üyelerden oluşur. Okul içinde ve dışında RadyoSU’nun

tanıtımının yapılması, RadyoSU’nun Sabancı Üniversitesi

mensuplarıyla olan ilişkilerini düzenleme, RadyoSU’nun dinlenme

oranlarını arttırmak için planlar hazırlama, RadyoSU’nun Üniversite

mensuplarına yapacağı duyuruları düzenleme ve bunları ilgili kişilere

ulaştırma, sponsor ve reklam arama ve anlaşma yapma, diğer

radyolar ve firmalarla olan ilişkileri yürütme, RadyoSU’nun dönem

içindeki etkinliklerini planlama, düzenleme ve yönetme işleri kurulun

başlıca görevleridir.

 

Mali İşler Sorumlusu: Kulübün yıllık bütçesini hazırlar, düzenler,

mali kayıtları tutar.

 

Yönetim Kurulu Stajyeri: Yönetim Kurulu ile ortaklaşa çalışmak,

Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, bu sayede kulübün

işleyişiyle ilgili deneyim sahibi olmak başlıca hedefleridir.

 

Madde 9- Seçim Esasları:

a)      Tüm kurullar, her yıl Güz Dönemi’nin başında yapılan

seçimlerle belirlenir.

 

b)      Kurul süpervizörlüklerine adaylık için RadyoSU’nun

kurullarında en az bir yıl aktif olarak görev yapmış

olmak gereklidir.

 

c)      Yönetim Kurulu’na aday olmak için iki seçenek vardır:

 

a.       Yönetim Kurulu Stajyeri olarak diğer kurullarda

en az bir yıl aktif olarak çalışmak

b.      Herhangi bir kurul süpervizörü olarak en az bir

yıl aktif olarak çalışmak

 

Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda diğer Kurullar’ın

üyesi / süpervizörü olabilirler, diğer

görevleri üstlenebilirler.

 

d)      Yönetim Kurulu dışındaki kurullar için sadece süpervizörler

seçilir. Kurul üyeleri seçimle belirlenmez. Her üye istediği

kurula mensup olabilir.

 

e)      Bir üye, Yönetim Kurulu hariç, birden fazla kurulun

süpervizörlüğüne aday olamaz, fakat birden fazla kurulda

görev alabilir.

 

f)       Yönetim Kurulu Stajyeri, bir veya şartlara göre iki

kişilik bir pozisyondur. Yönetim Kurulu Stajyerleri’ni adaylar

arasından Yönetim Kurulu seçer. Bu esnada adaylara bir

anket uygulanabilir.

 

g)      Seçimler oy çokluğu esasına dayanır.

 

h)      Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası veya

üyeliğinin düşürülmesi durumlarında, sadece o görev için

aynı esaslarla seçim yapılır.

 

Madde 10- Genel Kurul Toplantıları

a)      Yönetim Kurulu kararınca her iki haftada bir düzenlenir.

 

b)      Toplantıda son iki haftanın durum değerlendirilmesi,

gelecek iki hafta için ise yayınlar kapsamı ve etkinlikler

çerçevesinde genel bir plan yapılır. Görev almış üyelerin

aldıkları görevleri yerine getirip getirmedikleri kontrol edilir.

Üyelerden gelen yeni fikirler tartışılır, varsa etkinliklerde

aktif olarak rol almak isteyen üyeler ile uygun görülen

etkinlik için Etkinlik Sorumlusu’nun gözetiminde geçici

etkinlik grupları kurulur.

 

c)      Kararlar toplantılara katılan üyeler arasında yapılan

oylamalara başvurularak alınır. Oylamalarda oy çokluğu

esastır. Toplantılara katılmayan üyelerin toplantılarda

alınan kararlara karşı çıkma hakları yoktur.

 

d)      Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantıları dışında,

diğer üyelere/süpervizörlere haber vermeksizin kendi

arasında toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların içerikleri

istenmedikleri takdirde kulüple paylaşılmayabilir.

 

     VI. DİĞER HÜKÜMLER:

 

Madde 11- Kurul İşleyişi

Kurullar kendi işleyişlerini organize etmek için yönetmelikler

belirleyebilirler. Bu yönetmelikler Yönetim Kurulu tarafından

incelenip uygun görüldükleri takdirde yürürlüğe konur.

 

Madde 12- Ana tüzük değişikliği
Kulüp ana tüzüğü Yönetim Kurulu’nun veya kulüp üyelerinin

1/5'inin yazılı önerisi ile olağan veya olağanüstü Genel Kurul’da

görüşülerek toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunlukla alacakları

karar ile değiştirilir. Değişiklik önergelerinin toplantının en az bir

hafta öncesinden üyelere gönderilmesi zorunludur.

 

 

 

Turkish