Artelier Kulübü

 

 

ARTELİER KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

Çamura renk, şekil ve hayat veren Artelier Kulübü, katılımcılarına eğitmen danışmanlığında haftalık kurslar vermektedir.  Kulüpte seramiğin yanısıra, suyun renklerle yaptığı dansa izin veren geleneksel ebru sanatı ve çizim tekniklerini üzerine de çalışmalar vardır. Sanata vakit ayırarak düşlerini hayatla bir arada sürdürmek isteyen tüm  katılımcılar kulübe davetlidir.

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 artelier@sabanciuniv.edu

KULÜP WEB SAYFASI

 

FACEBOOK

 

TWITTER

 

KULÜP BAŞKANI

Nazlı Değirmencioğlu

nazlid@sabanciuniv.edu

Cansu Ünal

unalcansu@sabanciuniv.edu

İlkem Günaydın

ilkemgunaydin@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

İsmet Baran Surucu

ismetbaran@sabanciuniv.edu

Merve Yalçın

merveyalcin@sabanciuniv.edu

Fidan Shirmammadli

fshirmammadli@sabanciuniv.edu

Muhammad Faisal Jamil

mjamil@sabanciuniv.edu

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARTELİER KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

Kulübün İlkeleri:             

Sabancı Üniversitesi Artelier Kulübü;

1)            Sanatsal yaratıcılığı ve üretkenliği destekleyen,

2)            Sanata ve sanat eserlerine saygılı,

3)            İnsan haklarına saygılı,

4)            Sabancı Üniversitesi Yönetmeliği ve anlayışına ters düşmeyen

bir kulüptür.

Madde 1: Kulübün Kimliği

Sabancı Üniversitesi Artelier Kulübü, Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne

bağlı olarak Sabancı Üniversitesi Orhanlı 34956 Tuzla İstanbul adresinde

çalışmalarını sürdürür.

 

Madde 2: Kulübün Amacı

Artelier Kulübü’nün amacı Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının

seramik, resim ve ebru dallarında yaratıcı gücünü dışa vurabileceği ve kendini

ifade edebileceği bir ortam oluşturmak ve eğitim almasını sağlamak, kampuste

bu sanat dallarına olan ilgiyi canlı tutmak ve tanıtıcı etkinlikler düzenlemektir.

Madde 3: Kulüp Etkinlikleri

Sabancı Üniversitesi ArtelierKulübü:

1)            Artelier, resim ve ebru sanatlarının temellerini ve inceliklerini

öğretmeyi hedefleyen kurslar düzenlemeyi,

2)            Eserlerini belli zaman aralıklarıyla sergilemeyi,

3)            İstanbul’da seramik, resim ve ebru üzerine faaliyet gösteren

diğer kuruluşlarla iletişime geçmeyi hedeflemektedir.

Madde 4: Kulüp Üyeliği

Sabancı Üniversitesi Artelier Kulübü’ne üye olabilmek için:

1)            Sabancı Üniversitesi öğrencisi ya da çalışanı olmak,

2)            Kulüp üyelik koşullarını (sonradan tüm üyelerle belirlenecek

esaslar çerçevesinde) yerine getirmek,

3)            Kulüp üyelik aidatını ödemek gerekir.

Madde 5:  Üyelik Çeşitleri:

1)            Aktif Üye: Kulüp genelinde belirlenmiş üyelik koşullarını

yerine getiren, her Sabancı Üniversitesi öğrencisi aktif üye kapsamındadır.

2)            Fahri Üye: Kulüp etkinliklerine katılan Sabancı Üniversitesi

çalışanları, mezunları, emeklileri fahri üyelerdir.  Fahri üyelerin kulüp

faaliyetlerine katılma ve çeşitli konularda öneri getirme hakları vardır;

ancak kulübün idari kadrosunda yer alamazlar.

3)            Onursal Üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak danışman,

eğitmen, ya da herhangi bir şekilde kulüp çalışmalarında etkisi olan

kişilerdir; seçme ya da seçilme hakları yoktur.

Madde 6: Kulüp Çalışma Organlarının Seçimi ve Kulübün

Temel Felsefesi

1)            Genel kurul: Kulübün tüm aktif ve fahri üyelerinden oluşur.

Her yılın başında tüm üyelerin bir araya gelmesiyle yönetimden sorumlu

idari kadro seçilir. Seçimler çoğunluk oyuna bağlı, demokratik bir

şekilde yürütülür.

2)            İdari kadro: Kulüp danışmanı, genel başkan, başkan yardımcısı,

sekreter, sayman ve üç üyeden oluşur.

3)            Kulübü tümünü ilgilendiren karalar genel kurulda alınır.

Bu karalardan tüm üyeler sorumludur. İdari kadronun mümkün olduğunca

açık ve üyeleriyle iş birliği içinde olmasına dikkat edilir.

4)            Artelier kulübü, bireysel yaratıyı ve serbestliği temel aldığından,

üyelerine mümkün olduğunca rahat bir katılım imkânı sunar.

Madde 7: Yürütme Kurulunun Yapısı

1)            Kulüp danışmanı: Kulübün faaliyetlerinin yürütülmesinde,

koordine edilmesinde söz sahibi olan, üniversite yönetimi ve kulübü

arasındaki gerekli iletişimi sağlayan, resmi işlemleri yürüten kişidir.

2)            Başkan: Yürütme organının başıdır ve yönetim kurulu

çalışmalarının organize eden, yönetim kurulu adına yapılanları temsil

eden kişidir.

3)            Başkan yardımcısı: Başkana görevleri konusunda danışmanlık

yapan, onun yokluğu sırasında görevlerini geçici bir süre için

devralan kişidir.

4)            Sekreter: Yönetim Kurulu kararlarını belgeleyen, kulüp çalışmalarını

resmi bir şekilde temsil eden kişidir.

5)            Sayman: Kulübün mali işlemlerinden sorumludur. Kulüp gelir ve

giderlerini, hesap defterini tutar.

6)            Üç öğrenci: Genel kurul ile yönetim kurulu arsında köprü

niteliğindedir. Kulüp istek ve sorunlarını yönetime taşır.

Madde 8: Üyelik Aidatı

1)            Her sene başında genel kurul toplantısında, ihtiyaca göre, salt

çoğunluğa göre belirlenir. Hangi zaman aralıklarına göre alınacağına da 

bu sırada karar verilir.

2)            Üyelik aidatı üyeliğin devamı için bir zorunluluktur.

Madde 9: Tüzük Değişikliği

Zamanla, üyelerden gelen talep doğrultusunda, oy çoğunluğuna göre

belirlenir. Tüzük değişikliğindeki amaç, kulübün zamanla değişen ve

yenilenen yapısına uygun ayarlamaları yapabilmektir.

 

 

Turkish