Sinema Kulübü

 

SİNEMA KULÜBÜ (SİNEK)

KULÜP TANIMI

Aralık 2000’ de faaliyetlerine başlayan Sabancı Üniversitesi Sinema Kulübü (SİNEK), Sabancı üniversitesi öğrenci ve çalışanlarının hayatlarındaki sinema boşluğunu doldurmayı amaçlamaktadır.
Sinek her hafta en az bir kez sinema salonunda film gösterimleri düzenler. Ayrıca her dönem yine sinema salonunda organize ettiği film “Maraton” ları ile katılımcılara tüm bir gece boyunca 6 farklı film sunup; düzenlediği yarışmalar ile katılımcılara ödüller dağıtır. Sene boyunca üniversite kafeteryalarında gecelik gösterimler düzenleyen SİNEK; öğrencilerin kampüs hayatına büyük renk katar.
Tüm bu gösterimlerin dışında SİNEK her sene Senaryo, Kısa Film ve Montaj atölyeleri düzenlemektedir. Ayrıca kendi içerisinde haftalık film söyleşileri organize eder. Bu söyleşiler vasıtası ile kulüp üyelerinin birbirleri ile daha yakından tanışmasını sağlayıp; üyelerinin sinema teorisi konusunda kişisel gelişimlerini sağlamalarına fırsatlar yaratır.
Tüm bunların yanında kulübümüz, üyelerini kampus dışına da taşır. İki haftada bir gerçekleştirdiği film gezileri ile birlikte hem vizyonu yakından takip eder hem de gerçekleştirilen film festivallerine katılım sağlar.
Tüm bu özellikleri ile birlikte Sinek, sadece kampus sınırları içerisinde kalmayarak, kampüs dışında da etkin bir kulüp özelliğini taşır.

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

sinek-yk@lists.sabanciuniv.edu

KULÜP WEB SAYFASI

http://www.sabanciuniv.edu/ok/etkinlikler/tr/?kulupler/sinek.html

FACEBOOK

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=6852559866

TWITTER

 

KULÜP BAŞKANI

Öykü Teoman

oykuteoman@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Meryem Sena Biçer

meryemsenab@sabanciuniv.edu

Deniz Efe Açıkgöz

denizefea@sabanciuniv.edu

Mert Can Mutlu

mmutlu@sabanciuniv.edu

Ulaş Nuroğlu

ulasn@sabanciuniv.edu

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

SİNEMA KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

     I. KULÜP KİMLİĞİ:

Madde 1- Kulübün adı Sinek(Sinema Kulübü)’tir .

Sabancı Üniversitesi Orhanlı 34956 Tuzla İstanbul

adresinde çalışmalarını yürütür.

     II. KULÜP AMACI:

Madde 2- Kulübün kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

  • Kulübün temel amacı Sabancı Üniversitesi öğrencileri
arasında bir sinema kültürü oluşturmak ve bunu geliştirmektir.

·         Kulüp, üyelerine bir sinema salonunun işleyişinde aktif

görev alma olanağı sunarak üyelerinin kendilerini gerekli

teknik cihazların kullanımı konusunda geliştirmesinde

katkıda bulunur.

·         Kulüp, demirbaşları arasında olan profesyonel dijital

kamera, spot ışık, reflektör ve bunun gibi teknik ekipmanı

kulüp üyelerinin kullanımına açarak üyelerini kulüp içerisinde

üretken bir rol almaya teşvik eder.

  • Kulüp, Sabancı Üniversitesi öğrenci ve mensuplarının ödüllü
yarışma ve etkinlikler düzenleyerek büyük çapta organizasyonlara

katılımlarını teşvik eder ve böylece üniversite öğrencilerine ders dışı vakitlerini iyi bir

şekilde değerlendirme imkanı sunar.

  • Kulüp, diğer üniversite kulüpleriyle işbirliği içinde çalışmayı,
 onların öğrencileri ile aralarında bir köprü olmayı hedefler.

III. KULÜP İLKELERİ:

Madde 3- Kulüp, işleyişinin her aşamasında ve her etkinliğinde

aşağıdaki ilkeleri benimser:

  • Kulüp, gösterimlerinde etik ilkelere bağlı ve insan haklarına
saygılı bir tutum izler.
  • Kulüp, demokratik temeller üzerine kurulmuştur ve aldığı

 kararları ve düzenlediği etkinliklerinde demokrasi kurallarına

 uygun hareket eder.

IV. KULÜP ETKİNLİKLERİ:

Madde 4- SİNEK, amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

  • Üniversitede bir film kültürü yaratma ve anaakım sinemanın

 dışındaki filmleri de izleyenlerle buluşturma amacı ile aylık film

 gösterim programları düzenler.

  • Üniversite dışı festival, gösterim, seminer ve bunun gibi

etkinliklere toplu bilet alımını, grup halinde katılımı sağlamayı

amaçlar ve buna bağlı olarak bütünlüğü ve toplu katılımı organize

eder .

·         Film maratonu, Oscar gecesi ve açık hava sineması gibi,

geniş çaplı katılımı amaçlayan ve sinemanın eğlendirici yönünü

ön plana çıkaran etkinlikler düzenler.

·         Üyelerine çekim ekipmanlarını kullanma olanağı sağlar,

bu kullanımı teşvik eder ve ekipmanın kullanımı için gerekli

eğitimi sağlamayı amaçlar.

     IV. KULÜP ÜYELİĞİ:

Madde 5- Üyelik Koşulları: SİNEK’e üye olmak için;

a)      Sabancı Üniversitesi öğrencisi/çalışanı olmak,

b)      Kulüp üyelik formunu doldurmak,

c)      Miktarı SİNEK Yönetim Kurulu tarafından

belirlenen kulüp aidatını ödemek

gereklidir.

Madde 6- Üyelik Çeşitleri:

a)     Aktif Üye: Kayıt işlemleri tamamlanan tüm

üyeler aktif üye olarak kabul edilir. Eğitim ve toplantılara

katılan, somut işbirliği ve kulübe katkı gösteren üyelerin

aktif üyeliği sürer. Aktif üyeler, Genel Kurul’un doğal üyeleridir.

Aktif üyeler, her dönem Genel Kurul Toplantıları’nın 2/3’üne

katılmak zorundadır.

 

b)    Pasif Üye: SİNEK Yönetim Kurulu’nun verdiği disiplin

cezaları veya aktif üyeliğin şartlarını yerine getirmemeleri

nedeniyle aktif üyelik hakkını kaybeden üyeler pasif üyedir.

Pasif üyelerin yayın yapma ve SİNEK’in sunduğu teknik

imkanlardan yararlanma hakkı yoktur.

 

c)     Onursal Üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak

danışman olarak kulüp etkinliklerine katkıda bulunan kişiler

onursal üye olabilir. Kulüp üyelerinin talebi, kulüp üyeleri ve

varsa diğer Onursal Üyeler’in onayı ile üyelik gerçekleşir.

Kulüp yönetimine katılma hakları yoktur.

Madde 7- Üyeliğin Dondurulması ve Sona

Ermesi Koşulları:

a)      Dönem izini alan veya disiplin cezası nedeniyle

uzaklaştırılan öğrencilerin/çalışanların kulüp üyelikleri

izin/ceza müddetince dondurulur.

b)      SİNEK Yönetim Kurulu tarafından verilen disiplin

cezaları nedeniyle, yine Yönetim Kurulu’nun verdiği

karara göre üyelikler bir süre dondurulabilir/sona erdirilebilir.

     V. KULÜP İŞLEYİŞİ:

Kulüp işleyiş sistemi aktif üyelerin hepsinin görev almasını

amaçlamıştır. Kulüp Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilir.

Kulübün işleyişi gereği aşağıda belirtilen çeşitli kurullar

vasıtasıyla işleyişe verimlilik kazandırılır.

Madde 8- Kurullar ve Görevler:

Yönetim Kurulu: SİNEK Yönetim Kurulu üye sayısı için

üst limit yoktur. Yönetim Kurulu üyeleri kulübün genel

işleyişinin sağlığından ve takibinden sorumlu olup, kulüp

ile ilgili her konuda tam yetkiye sahiptirler.

IC İletişim Kurulu: Biri yedek olmak üzere en fazla

iki kulüp üyesinden oluşur. Kurulun görevi aylık film gösterim

programına göre gösterimden en az bir gün önce IC’den

gösterilecek olan filmi almak ve gösterim sahibine ulaştırmaktır.

Medyası bozuk olan filmleri IC görevlilerine bildirmek, kulüp

arasında oluşturulması muhtemel olan film istek listesini IC

yetkililerine iletmektir. Kurul IC ve kulüp arasında bir köprü

oluşturmaktadır.

Dış İlişkiler Kurulu: Kurul üye sayısı için üst limit yoktur

ancak en az bir kişi kurulu organize etmek üzere görevlendirilir.

Kurulun görevi SİNEK üyelerini ve okul öğrencilerini ilgilendirebilecek

okul dışı festival, gösterim, seminer, workshop ve bunun gibi

etkinlikleri kulübe duyurmak, toplu katılım yönünde karar

alınması halinde ilgililer ile temas kurmak, konu hakkındaki

gelişmeleri aktarmaktır.

 

Afiş Kurulu: Üye sayısı için üst limit yoktur. Kurulun genel

amacı haftalık ve aylık afişleri, etkinlik afişlerini ve kendi

insiyatiflerine kalmış olmakla beraber istendiğinde günlük afişleri

tasarlamak ve bu afişleri okulun çeştli yerlerine duyuru amacı ile

asmaktır. Kurul, afiş asım görevlileri ve afiş tasarım görevlileri

olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır. Afiş tasarım ve asım ekipleri

en az ikişer kişilik olmak ve içlerinden kurulu organize edecek en

az bir kişi seçmek durumundadırlar.

Mali İşler Sorumlusu: Kulübün yıllık bütçesini hazırlar,

düzenler, mali kayıtları tutar.

Madde 9- Seçim Esasları:

a)      Tüm kurullar, her yıl Güz Dönemi’nin başında

yapılan seçimlerle belirlenir.

b)      Kurul organizatörü adaylığı için SİNEK’in kurullarında

en az bir yıl aktif olarak görev yapmış olmak gereklidir.

c)      Yönetim Kurulu’na aday olmak için en az bir yıl aktif

olarak üye olmak ve yönetim kurulu onayı almak gerekir.

Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda diğer Kurullar’ın

üyesi / organizatörü olabilirler, diğer görevleri

üstlenebilirler.

d)      Yönetim Kurulu dışındaki kurullar için sadece

organizatorler seçilir ve bu organizatörleri kurullar

kendi aralarında belirlerler. Kurul üyeleri seçimle

belirlenmez. Her üye istediği kurula mensup olabilir.

e)      Seçimler oy çokluğu esasına dayanır.

f)       Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası

veya üyeliğinin düşürülmesi durumlarında, sadece o

görev için aynı esaslarla seçim yapılır.

Madde 10- Genel Kurul Toplantıları

a)      Yönetim Kurulu kararınca ayda bir kez düzenlenir,

gerektiğinde sıklaşabilir.

b)      Toplantıda son bir ayın durum değerlendirilmesi,

gelecek bir ay  için ise gösterimler kapsamı ve etkinlikler

çerçevesinde genel bir plan yapılır. Görev almış üyelerin

aldıkları görevleri yerine getirip getirmedikleri kontrol

edilir. Üyelerden gelen yeni fikirler tartışılır, varsa

etkinliklerde aktif olarak rol almak isteyen üyeler ile

uygun görülen etkinlik için Etkinlik Sorumlusu’nun

gözetiminde geçici etkinlik grupları kurulur.

c)      Kararlar toplantılara katılan üyeler arasında yapılan

oylamalara başvurularak alınır. Oylamalarda oy çokluğu

esastır. Toplantılara katılmayan üyelerin toplantılarda

alınan kararlara karşı çıkma hakları yoktur.

d)      Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantıları dışında,

diğer üyelere/süpervizörlere haber vermeksizin kendi

arasında toplantılar düzenleyebilir.

e)      Büyük ve küçük çaplı her türlü kulüp içi karar

oy çokluğuyla ve demokratik olarak alınır. Kimsenin

oyu bir başkasınınkinden üstün değildir.

 

Turkish