SuFirst

Turkish

SUFIRST: Sabancı University First Year - First Class Club

KULÜP TANIMI

1-First Year: Sufirst yeni girişli öğrencilerin oryantasyon programına dahil olmaları konusunda katalizörlük görevi üstlenir.
2-First Class: Sufirst, sadece yeni girişlilerin değil tüm Sabancı Üniversitesi mensuplarının daha iyi bir üniversitede yaşaması için Öğrenci Birliği ile paralel çalışmalar yürütmektedir.
3-Sufirst, üniversiteden bağımsız olarak kampüs içerisinde ve dışarısında gerçekleşen  etkinliklere ve programlara Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin katılması konusunda organize edici ve destekleyici bir rol üstlenir.

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 

KULÜP WEB SAYFASI

 

FACEBOOK

 

TWITTER

 

SUFIRST YÖNETİMİ

Ahmet Atakan Demir
Kamil Tolga Atam
Elif Pınar Ön
Saim Emre Şahiner
Neyir Naz Bektaş
Mustafa Alp Dumrul
Ceren Deniz Algan
Miray Turan
Melih Kurtaran
Şemsettin Oğuz Yüksek
Barış Çiftçi
Onur Parlayan
Emre Yavaş
Nergis Bilge

SUFIRST İLETİŞİM BİLGİLERİ

sufirst@sabanciuniv.edu
aatakan@sabanciuniv.edu

facebook.com/sufirst

KULÜP TÜZÜĞÜ

SUFIRST YARATICILIK KULÜBÜ

 

Kulübün amaçları

Madde 1: (1) Misyonumuz:

a.Oryantasyonun, oryantasyon günü ile sınırlı kalmamasınısağlamak,

b.Yeni girişli öğrencilerin ilk yıl yalnızlığından kurtulmalarını sağlamak,

c. Ortak ilgi alanları olan yeni öğrencilerin bir araya gelmelerini sağlamak.

d.Öğrencilerin, kampüs yaşamının onlara sunmuş olduğu olanakların

farkına varmalarını sağlamak.

e.Öğrencilerin kulüplere giriş ve adapte oluş süreçlerinde katalizör görevi

üstlenmek.

f.Öğrencilerin kampüs kültürünün yaratıcısı ve bir parçası olabileceklerini

göstermek.

g.Sabancı Üniversitesi bünyesi dahilinde olan herkese SABANCI RUHU

kazandırmak.

h.Yaratıcılık konusunda programlar düzenlemek, etkinliklere katılmak.

i.Sufirst, üniversiteden bağımsız olarak kampüs içerisinde ve dışarısında

gerçekleşen  etkinliklere ve programlara Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin

katılması konusunda organize edici ve destekleyici bir rol üstlenir.

j. First Class: Sufirst, sadece yeni girişlilerin değil tüm Sabancı Üniversitesi

mensuplarının daha iyi bir üniversitede yaşaması için Öğrenci Birliği ile paralel

çalışmalar yürütmektedir.

 

Vizyonumuz: Yeni girişli öğrenciler için ilk günden samimi ve sıcak bir ortam

sunan, onların sürdürülebilir ilişkiler kurmalarını ve Sabancı Üniversitesi ruhuna

dahil olmalarını sağlayan bir kulüp olarak anılmak.

 

Kulübün faaliyetleri

Madde 2: (1) Madde 1’de belirtilen temel amaçlar çerçevesinde tüzükte tanımlanan

kurallar dahilinde etkinlikler yapılacaktır. Bu etkinlikler stratejik planlar bünyesinde

tanımlanmıştır.

 (2) Kulüp Yönetim Kurulu, öngördüğü faaliyet programlarını bir taslak şeklinde

kulüpler yönetimine bildirir.

(3) Kulüp Yönetim Kurulu, üniversitenin diğer kulüpleriyle işbirliği içinde faaliyetler

düzenleyecektir.

(4) Düzenlenecek tüm faaliyetlerde ilgili etkinlikler sorumlusuyla iletişime geçilecektir.

 

Üyelik

Madde 3: (1)  Kulüp üyeliği Sabancı Üniversitesi’ne yeni giriş yapmış ya da ikinci

senesi olan öğrencilere açıktır. Eğer bu iki kriteri sağlamıyorsa öğrenci, yönetim

kurulu daveti ile kulübe alınabilir. Sadece, kulüp yönetim kurulunda yer almış kişiler

ileriki senelerinde de kulübe üyeliklerini devam ettirebilirler.

(2) Yeni Girişli Öğrencilerin kulübe katılması için her akademik yılın başında yönetim

kurulunca belirlenecek olan üyelik ücretini ödemeleri gerekmektedir.

(3) Üyelik, aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Bir dönem boyunca en az 3 etkinliğe

katılmış üye ‘aktif üye sıfatı’ kazanır. 

 

Üye hakları

Madde 4: (1) Yukarıda belirtilen şartları gerçekleştiren tüm öğrenciler üye olma ve

kulübün tüm olanaklarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.

Üyelikten çıkarılma

Madde 5: (1) Kulüp üyeleri kurallara uymadıkları ya da Sabancı Üniversitesi öğrencisi

olma haklarını kaybettiklerinde yönetim kurulunca yapılacak oylama sonucu

üyelikten çıkarılırlar.

 

Kulüp organları

Madde 6: (1) Kulüp, Genel Kurul ve Yönetim Kurulundan oluşur.

 

Genel kurul

Madde 7: (1) Kulübün tüm aktif üyelerinden oluşmaktadır.

(2) Kulübün genel karar organıdır.

(3) Her akademik dönemin başında ve devamında Yönetim Kurulu’nun

belirlediği bir günlerde toplanır.

 

Yönetim Kurulu

Madde 8: (1) Başkan, genel sekreter, arge sorumlusu, etkinlik sorumlusu,

kültür-sanat sorumlusundan oluşur.

(2) Çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün

uygulanmasından, kulübün mali gider ve gelirlerinden ve demirbaş malzemelerinden

üyelere ve okula karşı sorumludur.

 

Kulüp İşleyişi

Madde 9: (1) Genel kurulda alınmış tüm kararlar kulüp genel kurulunda yapılan

oylama ile farklılaşabilir.

(2)SUFIRST Kulübü Üyelerinin birbiri aralarındaki bağlılıklarını sürdürmek istemeleri

durumunda; Kurucu Yönetim Kurulu  “SUSECOND”, “SUTHIRD”, “SUFOURTH”,

“SUFIFTH” kulüplerinin kurulma faaliyetlerinin her hakkını kendinde bulundurur.

(3)Bir sonraki yılın yönetim kurulu her akademik yılın sonuna kadar berlirlenebilir.

(4)Kurucu Yönetim Kurulu ilk beş sene görevini sürdürme hakkına sahiptir.

Toplantı yeri ve zamanı      

Madde 10: (1) Toplantı gün ve saatini kulüp başkanı belirler. Başkan bu belirlemeyi

yaparken yönetim kurulu üyelerinin uygunluğunu dikkate almak zorundadır.