Atatürkçü Gençlik Kulübü

 

 

ATATÜRKÇÜ GENÇLİK KULÜBÜ

 

KULÜP TANIMI

 “Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”

Mustafa Kemal Atatürk, 1927

 

Bu kulübün amacı Atatürk ilke ve inkılaplarını anlamak ve anlatmak; Atatürkçü düşünceyi üniversite ortamında yaşatmaktır. Bunun için kulüp içi ve dışı toplantılar, söyleşiler ve etkinlikler yapılacaktır.

 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİLİ
agk@sabanciuniv.edu

 

TWITTER
Twitter.com/AATSabanciUni

 

INSTAGRAM
Aatsabanci

 

KULÜP BAŞKANI
Efe Ethem Kesen
ekesen@sabanciuniv.edu

 

 

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI
Efe Ethem Kesen - Başkan
ekesen@sabanciuniv.edu
Baturay Yılmaz - Başkan Yardımcısı
baturayyilmaz@sabanciuniv.edu
Özlem Özyoran - Sekreter
ozlemozyoran@sabanciuniv.edu
Göktuğ Ergün - Sekreter
gergun@sabanciuniv.edu
Doruk Ertoğlu - Sosyal Medya Sorumlusu
ertogludoruk@sabanciuniv.edu
Kemal Şeker- Sosyal Medya Sorumlusu
kemalseker@sabanciuniv.edu

Turkish