Çift Anadal Başvuruları

Published on 28.08.2018 13:56

Sevgili Lisans Öğrencilerimiz,

 

Çift Anadal Başvuruları;

 • 31 Ağustos 2018 tarihine kadar,
 • Çift Anadal Başvuru Formu ile
 • 2018-2019 Akademik Yılı Güz dönemi için
 • Aşağıda belirtilmiş olan başvuru koşulları kapsamında, 
 • Fakülte Dekanlıklarına yapılabilir. (İrtibat kişileri aşağıda yer almaktadır.)

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Zuhal Yazıcı (zuhalbakkal@sabanciuniv.edu) Dahili:9570

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Viket Galimidi (viket@sabanciuniv.edu) Dahili:9231

Yönetim Bilimleri Fakültesi: Ekin Basat (ekinbasat@sabanciuniv.edu) Dahili: 9671

 

Çift Anadal Başvuru Koşulları;

 • Çift Anadala açık olan aşağıdaki diploma programlarından birine anadal olarak yerleşmiş olmak ve lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç beşinci dönemine başlayacak olmak. 

  • Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik (Önceki isim: Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik),
  • Mekatronik Mühendisliği
  • Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik (Önceki isim: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği)
  • Ekonomi
  • Kültürel Çalışmalar
  • Siyaset Bilimi
  • Uluslararası Çalışmalar
  • Yönetim Bilimleri
 • Başvurulan döneme kadar alınan tüm derslerden başarılı olmak.
 • Başvurulan döneme kadar anadal diploma programındaki sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sindeki öğrenciler arasında yer almak.
 • Başvurulan döneme kadar olan genel not ortalamasının en az 2.72 olması.
 • Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2.72 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerin ise çift anadala başvurulacak diploma programının bağlı olduğu program grubunun ilgili yıldaki SÜ taban puanından az olmamak üzere puana sahip olması.
 • Başvuruda danışman onayının olması gerekmektedir.

 

Öğrenci Kaynakları Birimi