Lisans Öğrenim Süreleri (Normal / Azami)

Published on 02.10.2018 13:11

Sevgili Lisans Öğrencileri,

 

Sabancı Üniversitesi’nde lisans diploma programlarının normal öğrenim süresi dört akademik yıldır. Lisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğrenim süresi (*); isteğe bağlı yaz dönemleri hariç yedi akademik yıl; on dört dönemdir. Azami öğrenim süresi sonunda; sınav hakları ve devam koşulları, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında uygulanır.

(*) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici maddeler ekleyen 6569 Sayılı Kanunun 32 inci maddesi ile düzenlenen geçici 67 nci maddesi kapsamında; 26 Kasım 2014 tarihinde yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerinin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmayacak ve azami öğrenim süresi 2014-2015 akademik yılı bahar dönemi itibarıyla hesaplanacaktır.

İlgili bilgiye Öğrenci Kaynakları web sayfasından erişebilirsiniz.

 

Başarılar Dileriz,

Öğrenci Kaynakları