Avrupa Projeleri Kulübü

 

KULÜP TANIMI
Avrupa Birliği Projeleri toplumsal sorunları esas alarak Türkiye’de ve Avrupa’nın bir çok yerinde yapılan projelerdir. Toplumsal sorunlara yönelik çalışma yapılan bu projelerde hem lokal sorunlara çözüm hem de kültürel olarak ülkemizi tanıtma fırsatı bulmaktayız. Bununla beraber gençlerin projelere katılımı ve\veya proje yazımı, koordinasyonunda ve yönetiminde yer alması kişisel özgüven ayrıca kişisel gelişim olarak bize çok büyük fırsat vermektedir. Sabancı Üniversitesi’nde kurulan bu kulüp, gençlerin Avrupa Birliği projerine olan katılımını destekleyici nitelikte olacaktır. Kısa süre içinde, Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin Avrupa Birliği Projelerinde yer aldığını, projeleri koordine edip yönettiğini bununla beraber ülkemizi temsil etmenin sorumluluğunu hissetmelerini sağlamak en çok görmek istediğimiz unsurlardır. Kulüp yönetimi olarak ise, arkadaşlık referansı ile değil, proje yazma ve yönetme geçmişi olarak kulüp üyelerimizi yönetim kuruluna alarak, iki dönem içinde büyümüş ve sürekliliği olan bir kulüp olmayı istemekteyiz.

Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin kişisel gelişimini baz alarak, öncelikli olarak her bir öğrencinin Avrupa Birliği Projelerinden haberdar olmasını sağlamak, kulübümüz dahilinde olan öğrencilere, istekleri doğrultusunda proje yazımı eğitimi vererek ülkemizde yaşanan sosyal problemlere karşı bilinci arttırmak, ayrıca yazdığımız projeleri hayata geçirerek tamamen öğrencilerin koordinasyonuyla ve Avrupa Birliği fonuyla yöneteciğimiz projelerde öğrencilerimizin kültürel ve sosyal olarak kişisel gelişimine destek vermek ve kalıcı bir uluslararası network kurmalarını sağlamak en büyük amacımızdır.
 

 

kulüp jenerik eposta adresi
su-epc@sabanciuniv.edu

 

KULÜP BAŞKANI
Burak Kamil Dambasan
dambasan@sabanciuniv.edu

 

KULÜP danışmanı
İ. Kaan Mülazımoğlu
kmulazimoglu@sabanciuniv.edu

 

yönetim kurulu
Alaz Yalım
alazyalim@sabanciuniv.edu
Ece Baş
ecebas@sabanciuniv.edu
Damla Gözük
damlagozuk@sabanciuniv.edu

 

KULÜP TÜZÜĞÜ

Sabancı Üniversitesi

Avrupa Projeleri Kulübü İç TüzüğüKulüp Kimliği


Madde 1- Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Avrupa Projeleri Kulübü’dür. Sabancı Üniversitesi Orhanlı 81474 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.


Kulüp Amacı

Madde 2- Aşağıda Sabancı Üniversitesi Avrupa Projeleri Kulübü’nün amaçları belirtilmiştir.

 • Sabancı Üniversitesi bünyesindeki her öğrencinin Avrupa Projeleri hakkında fikir sahibi olmasını sağlamak.
 • Üyelerin toplumsal sorunları aşmak için KA1 Projesi yazmasına destek olmak.
 • Türkiye’de ki problemleri baz alarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde KA1 Projeleri gerçekleştirmek ve yönetmek.
 • Türkiye’de ve Avrupa’da gerçekleştirilen projelere katılım sağlayarak, sosyal ve toplumsal yönden özgüven kazanmak.
 • Proje liderliği ile üyelerimizin yönetme kabiliyetini güçlendirmek.
 • Her bir projede ortalama 30-40 arası genç ve Avrupa’dan gelen katılımcılarla tanışarak, uluslararası networking sağlamak.
 • Proje yazma ve onaylatma sürecinde üyelerimizin sorumluluk bilincini arttırmak.
 • Hem yurtiçi hem de yurtdışında gerçekleşen projelerde ülkemizi ve üniversitemizi temsil ettiğimizin bilincinde olarak kültürlerarası bir bağ sağlamak.Kulüp Etkinlikleri

Madde 3- Aşağıda Avrupa Projeleri Kulübü’nün yapacağı kulüp etkinlikleri belirtilmiştir.

 • Avrupa Birliği’nin desteklediği ve ülkemizde de gerçekleşen bu projeleri Sabancı Üniversitesi öğrencilerine tanıtma amaçlı olarak projeleri daha önce gerçekleştirenleri okulumuza davet etmek.
 • İsteyen üyelerimize profesyonel olarak KA1 Avrupa Projesi yazma dersi vermek.
 • Kulüp içinde Avrupa Projesi yazma etkinliğinde bulunmak.
 • Ulusal Ajans tarafından onaylanan projelerimizi koordine etmek ve yönetmek.
 • Avrupa’da ki diğer KA1 Proje Kuruluşlarıyla irtibata geçip projeler üzerinde partnerlik sağlayarak, partnerlerimizi Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştireceğimiz projelere davet etmek.
 • Proje deneyimlerimizle artacak olan uluslararası bağlantılarımız sayesinde davet edildiğimiz takdirde Avrupada’ki projelere üye göndermek.
 • Sabancı Üniversitesi içinde attığımız her adımı gerekli kişilere bildirmek, sosyal medyada bulunmak ve duyurularda bulunmak.

Kulüp Üyeliği ve Kulüp İşleyişi

Madde 4- Sabancı Üniversitesi Avrupa Projeleri Kulübü’ne üye olmak için,

 • Sabancı Üniversitesi öğrencisi yada mezunu olmak,
 • Katılım formunu doldurmak,gereklidir.

     

      Madde 5- Kulübümüzde iki çeşit üyelik bulunmaktadır.

 • Pasif Üyelik: Kulübe kaydolmuş ancak aktif olarak katılmayan üyelere denir.
 • Aktif Üyelik: Kulüp içinde aktif olarak katılım sağlayan yada yönetim kurulu bünyesinde bulunan üyelerdir. Mezun üyeler aktif üye olabilirler ancak yönetim kuruluna seçilemezler.

Madde 6- Aktif üyelik ve aktif üyeliğin devamı: Sene başında duyurulmuş olan kayıt döneminde kayıt formunu doldurmuş ve üyelik koşullarına uyan her Sabancı Üniversitesi öğrencisi kulübün aktif üyesi olarak kabul edilir. Aktif üyeliğin süresi bir sene için geçerlidir. Üyelik her sene başında yenilenir. Aktif üyelerin kulüp etkinliklerinde öncelik – ayrıcalıkları vardır.


Madde 7- Yönetim kurulu iki yılda bir olmak üzere kulüpte en az üç akademik yıl (6 dönem) geçirmiş aktif üyelerden yada kulübün kurucu listesinden birini(eğer adaysa) kendisi daha önce mezun olmuş olsa dahi oy birliğiyle seçerler. Seçilen kişi tecrubesi dolayısıyla kulüp danışmanıdır. Kulüp danışmanının iki akademik yılda bir gerçekleştirilebilen tüzük değişikliğinde oy hakkı vardır.


Madde 8- Üyeliklerin dondurulması ve sona ermesi koşulları: Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur. kulübe aktif olarak katılmayan üyelerin üyelikleri yönetim kurulu kararı ve Öğrenci Etkinlikleri Soumlusunun onayı ile sona erdirilebilir.


Madde 8b- Proje yöneten herhangi bir aktif üye, geçerli bir mazeret vermeden kulüpten ayrılırsa hiç bir koşulda tekrardan Avrupa Projeleri Kulübüne üye olamaz. Böyle bir istifa sonrasında üzerinde çalışılan proje için Yönetim Kurulu ve Kulüp Danışmanı toplanır. Eğer proje kulüp içinden başka bir üyeye devredilemeyecek durumdaysa, ülkemizin, okulumuzun ve kulübümüzün itibarı söz konusu olduğu için projeden çekilmek durumunda kalınır. Eğer proje onay alınmış bir projeyse ve/veya Avrupa Birliğin’den ödenek alınmışsa proje kulüpteki herhangi bir projeyle çalışmayan en deneyimli üyeye verilir.


Madde 8c- Yönetim Kurulunda beklenmedik bir istifa sonrasında işleyişin aksamaması için seçimlere kadar kulüp danışmanı Yönetim Kurulundaki boşluğu doldurabilir. Böyle bir durumda öncelikli olarak danışman kişiye bilgi verilir, kendisi durumu ve olası bir kulüp işi yoğunluğunu yazılı olarak kabul etmesi sonrasında Yönetim Kurulundaki görevine başlar.


 

Seçimler

Madde 9- Seçim Esasları:


 • Seçimler kapalı oylama ve çoğunluk esasına dayanır.
 • Genel Kurulda aksine karar verilmedikçe Yönetim Kurulu seçimleri her yıl, Akademik yılın ortasında yapılır.
 • Genel Kurul aktif üyelerin tümünden oluşur.
 • Yönetim Kuruluna aday olabilmek için, en az bir proje yazmış ve yurtiçinde/yurtdışında grup liderliği yapmış olmak şarttır.
 • Sürekliliğin sağlanması için mezuniyetine en az üç dönem kalmış öğrenciler Yönetim Kuruluna aday olabilir. Mezunlar aday olamaz.
 • Kapalı oy esasıyla yapılan seçimlerde, oy hakkına sahip olabilmek için KA1 proje yazma eğitimi almış olmak ve bir projede bulunmak yeterlidir.
 • Seçimler, aşamalı ve kapalı oy esasına göre yapılır. Eğer toplam asil üye sayısının üçte birinden fazlası toplantıya katılmamışsa seçimler bir sonraki toplantıya ertelenir. İlk aşamada bir aday, toplam üye sayısının mutlak çoğunluğunu sağlarsa, ikinci aşama yapılmaz. Mutlak çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda, en çok oy alan üç üye ikinci aşamada oylanır. Yine toplam üye sayısının mutlak çoğunluğu sağlanamazsa toplantıya katılan üyelerin mutlak çoğunluğunun oyunu alan aday göreve seçilir.
 • Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası, üyeliğinin düşürülmesi veya güvenoyu alamaması durumunda, sadece o görev için aynı esaslarla seçim yapılır.

 

Turkish