Bağımsız Etkinlikler

Turkish

Bağımsız Öğrenci Etkinliği

 • Bağımsız Etkinlikler bir kulüp çatısı altında gerçekleşmeyen, bir organizasyonu gerçekleştirmek için bir araya öğrencilerin oluşturduğu etkinliklerdir.
 • Kulüpler dışında Etkinlik düzenlemek isteyen gruplar veya kişiler, etkinlik tarihinden en az 7 gün önce Bağımsız Etkinlik İstek Formu (FSR-C62001-06)'nu hazırlar.
 • Formda, grubun amacı, öngörülen etkinliğin amacı, detaylı içeriği, tarihi, yeri, İletişim kurulacak kişiye ait bilgiler, bütçe bilgileri (sponsor vb..).
 • Formun doldurulması ve clubs@sabanciuniv.edu aderesine gönderilmesinin ardından, Öğrenci Kaynakları Birimi Bağımsız Öğrenci Etkinlikleri Sorumlusu ile bir araya gelinerek etkinlik planı üzerinde görüşülür.

Ders Dışı Öğrenci Etkinlikler süreci kapsamındaki “Bağımsız Etkinliklere” sağlanan imkanlar aşağıdaki gibidir.

 • Kulüp Proje ve eğitim odalarının kullanımı. Çalışma halinde öncelik Kulüplerde olmak üsere.
 • Duyuru yapma imkanı: İçeriğin Öğrenci Kaynakları Sorumluları tarafından onaylanması durumunda duyuru çıkılabilir.
 • Kulüp proje odaları dışındaki mekanların tahsisi.
 • Bütçesi Bağımsız Etkinliği gerçekleştiren grup tarafından karşılanmak üzere servis taleplerinin karşılanması.

Bağımsız Etkinliği Gerçekleştirecek Grubun Sorumlulukları:

 • Bütçenin oluşturulması,
 • Etkinlik Planının ve detaylı içeriğin tam ve doğru biçimde Öğrenci Kaynakları Birimi Bağımsız Öğrenci Etkinlikleri Sorumlusuna iletilmesi.
 • Etkinlik planında ve detaylı içerikte taahhüt edilen içerik dışında bir etkinlik gerçekleşmesi durumunda Öğrenci Disiplin Yönergesi (ISR-C210-01)hükümleri uygulanır.
 • Bağımsız öğrenci etkinliklerinin kullanımında bir bütçe bulunmamaktadır.
 • Bağımsız etkinlikler için özel bir bütçe tahsis edilmez.
 • Bağımsız Etkinlik yıllar içinde tekrarlanan nitelikte ise kuruluşta kabul edilmiş olan şartlar dahilinde etkinlik gerçekleştirilir.