Binicilik Kulübü

BİNİCİLİK KULÜBÜ

 

Kulüp Tanımı
Binicilik Kulübu doğayı ve hayvanları, özellikle de atları seven öğrenciler için kampüse yakın bir manejde düzenli olarak binicilik eğitimleri verir. Bu kurslarda binicilik sporu ve atlar tanıtılırken aynı zamanda doğayla iç içe hoş vakit geçirilebilinir. Binicilik derslerinde yeterli seviyeye erişen üyeler için kulüp içi küçük müsabakalar ve arazi gezileri düzenlenir. Kurslarda başarılı olanlar için ise lisanslı binici olma ve profesyonel yarışmalara katılma yolu açıktır.

 

 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL
binicilik@sabanciuniv.edu

 

 

FACEBOOK
https://www.facebook.com/subinicilik

 

 

Kulüp başkanı
Gamze Arpa
gamzearpa@sabanciuniv.edu

 

kulüp yönetim kurulu
Sevim Defne Yesin
sevimdefne@sabanciuniv.edu
İpek Yağcıoğulları
ipeky@sabanciuniv.edu
Ömer Fatih Hoşhanlı
omerhoshanli@sabanciuniv.edu

 

 

kulüp tüzüğü

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

BİNİCİLİK KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

 

I. KULÜP KİMLİĞİ

 

Madde 1- Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Binicilik Kulübü’dür

(Sabancı University Horseback Riding Club). Sabancı Üniversitesi

Orhanlı 81474 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

 

II.   KULÜP AMACI:

 

Madde 2- Kulübün kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

 

a)    Sabancı Üniversitesi öğrencileri ve çalışanlarının at, binicilik, dresaja karşı olan ilgileri doğrultusunda etkinliklerde bulunmalarına ve bu konularda bilgilenmelerine yardımcı olmak.

b)    Kulüp üyelerinin görev, sorumluluk alma ve takım halinde çalışma bilincini geliştirmek.

c)    Profesyonel, lisanslı binici yetiştirmek.

d)    Lisanslı sporcular sayesinde Sabancı Üniversitesi’nin spor dalında ulusal ve uluslararası platformda temsil etmek.

 

III.  KULÜP ETKİNLİKLERİ:

 

Madde 3- Sabancı Üniversitesi Binicilik Kulübü amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

 

a)    Kurslar sayesinde öğrenci ve çalışanlara binicilik sporu öğretilir,

b)    Lisanslı sporcularla ulusal ve uluslararası müsabakalara katılınır,

c)    Binicilik sporunun diğer üniversitelere kulüp bazında yayılmasına destek olunur,

d)    Diğer üniversitelerin ve spor kulüplerinin binicilik kulüpleriyle iletişim kurularak, ortak etkinlikler gerçekleştirilir,

e)    Biniciliği yaymak ve sevdirmek için tanıtım çalışmaları düzenlenir.

 

IV.  KULÜP ÜYELİĞİ:

 

Madde 4- Üyelik Koşulları: Sabancı Üniversitesi Binicilik Kulübü’ne üye

olmak için;

a)   Kulüp üyelik formunu doldurmak,

b)    Kulüp üyelik aidatını ödemek,

c)    Binicilik sporunu yapmasını engelleyecek fiziksel ya da ruhsal herhangi bir engelinin olmaması gereklidir.

 

Madde 5- Üyelik Çeşitleri:

 

Asil üye: Yönetim Kurulu’nda yer alıp kulüp işleyişinden birinci derecede sorumlu kişilerdir.

Aktif üye: Üyelik koşullarını taşıyan, kulüp etkinliklerinde organizasyonlara katkıda bulunan kişilerdir. Kulüp yönetimine katılma hakları yoktur.

Üye: Üyelik koşullarını taşıyan ve kulüp etkinliklerinden doğrudan yararlanan kişilerdir.

 

Madde 6- Üyeliğin dondurulması ve sona ermesi koşulları: Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin/ çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

 

V.   KULÜP İŞLEYİŞİ:

 

Madde 7- Kulüp işleyiş sistemi aktif üyelerin hepsinin görev almasını amaçlamıştır. Kulüp, asil üyelerce oluşturulan Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilir.

 

Yönetim Kurulu: Her dönem sonunda yapılan seçimlerle belirlenir. Yönetim kurulu genel kurulda seçilir. Başkan, Organizasyon ve müsabaka sorumlusu, mali işler sorumlusu ve iletişim sorumluları, bilişim hizmetleri sorumlusu ve ders kordinatöründen oluşur. Yönetim Kurulu üye sayısı sekizi geçemez.

Başkan: Toplantıları yönetir. Kulübün Üniversite yönetimi ile olan ilişkilerini yürütür. Etkinliklerin işlerliğini diğer organizasyon ve müsabaka sorumlusu üyelerle beraber sağlar.

Organizasyon ve Müsabaka Sorumlusu: Parti, binicilik müsabakaları, toplantılar ve söyleşiler gibi etkinliklerin organizasyonundan birinci dereceden sorumlu kişilerdir.

Mali İşler Sorumlusu: Kulübün finansal işleri, ve malzeme alım satımı ile ilgilenir. Üniversitenin kulüp kullanımına sunduğu tüm demirbaş eşyalardan sorumludur ve kulübün mali kayıtlarını tutar.

İletişim Sorumlusu: Kulüp etkinliklerinin kampus içi ve dışında duyurulmasından sorumludur. Organizasyon ve Müsabaka haberlerinin basınla iletişimini gerçekleştirir.

Bilişim Hizmetleri Sorumlusu: Kulübün web sitesinin yönetimi, kulüp tanıtım broşürlerinin hazırlanması gibi bilgisayar konusunda teknik bilgi isteyen kulüp işlerinden sorumludur.

Ders Koordinatörü: Kulüp başkanı ile birlikte çalışır. Her dönem başı kulüp etkinliklerinin yapılacağı binicilik kulübünün seçimi, hocanın seçimi ile ilgilenir. Dönem içerisinde üyelerin ders saatlerinin ve kurların hazırlanmasından sorumludur. Binicilik takımlarının organizasyonundan ve kontrollerinden sorumludur.

 

Madde 8- Genel Toplantılar:

a)    Düzenlenme sıklığı ve zamanı dönem başında yapılacak bir toplantıda belirlenir.

b)    Genel toplantıda önceden görev almış üyelerin veya üye adaylarının etkinlik zaman çizelgesine uyup uymadıkları kontrol edilir. Üyelerden gelen yeni etkinlik önerileri tartışılır,  varsa görev almayı isteyen aktif üyeler uygun görülen etkinlikler için geçici etkinlik grupları kurarlar ve bu etkinlikler için zaman çizelgelerini sunarlar.

c)    Genel Kurul kulübün tüm üyelerinden oluşur toplanması başkanın duyurusu ile gerçekleşir.

d)    Kararlar, konsensüse varılarak alınır, bu yöntem sonuç vermediğinde oylamaya başvurulur.

e)    Yönetim Kurulunda revizyon ancak genel kurulun toplanması ve toplam üye sayısının 2/3’ü kadarının revizyonun gerçekleşmesi yönünde oy vermesi ile olabilir.

 

Madde 9- Seçim Esasları:

a)    Genel Kurulda aksine karar verilmedikçe Yönetim Kurulu seçimleri her Akademik yılın sonunda yapılır.

b)    Seçimler oy çokluğu esasına dayanır.

c)    Başkanlığa sadece asil üyeler adaylık koyabilirken, yönetim kurulu diğer görevleri için hem asil üyeler hem de aktif üyeler adaylık koyabilirler.

d)    Bir üye birden fazla görev için adaylığını koyabilir. Seçimler, bütün görevler için adaylıklar belirlendikten sonra yapılır.

e)    Kapalı oy esasıyla yapılan seçimlerde, sırasıyla  başkan, ders kordinatörü, organizasyon ve müsabaka sorumlusu, mali işler sorumlusu, iletişim sorumlusu ve bilişim hizmetleri sorumlusu seçilir. Bir üyenin iki mevkie birden seçilmesi durumunda, en son seçildiği görev kabul edilir, boşalan göreve, o görev için ikinci fazla oy alan üye gelir.

f)     Seçimler, aşamalı ve kapalı oy esasına göre yapılır. Eğer toplam asil üye sayısının yarısından fazlası toplantıya katılmamışsa seçimler bir sonraki toplantıya ertelenir. İlk aşamada bir aday, toplam üye sayısının mutlak çoğunluğunu sağlarsa, ikinci aşama yapılmaz. Mutlak çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda, en çok oy alan üç üye ikinci aşamada oylanır. Yine toplam üye sayısının mutlak çoğunluğu sağlanamazsa, en çok oy alan iki üye bir sonraki aşamaya kalır. Bu durumda, toplantıya katılan üyelerin mutlak çoğunluğunun oyunu alan aday göreve seçilir.

g)    Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası, üyeliğinin düşürülmesi veya güvenoyu alamaması durumunda, sadece o görev için aynı esaslarla seçim yapılır.

                 

VI.  DİĞER HÜKÜMLER:

Madde 10- Kulüple ilgili diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a)    Tüzük her sene sonunda yeni üyelerin de katılacağı Genel Kurul toplantısında tekrar gözden geçirilir. Öngörülen değişiklikler kulüp danışmanı ve ÖEK’ nün onayı alınarak yürürlüğe konur.

b)    Tüm aktif üyeler mevki, görev ve üyelik süresi gibi belirleyici koşullardan bağımsız olarak kulüp içinde eşit statüye sahiptirler.

c)    Kulüp içinde tüm kararlar, genel kurul tarafından karar alma yetkisinin verildiği durumlar hariç, sadece genel kurulda yapılan oylama veya genel kurulda konsensüse ulaşma sonucu verilir. Genel kurul, tüm aktif üyeleri kapsar.

 

Madde 11: BAĞLAYICILIK:

 

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.

 

Turkish