Atatürkçü Gençlik Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisini, onun ilke ve inkılaplarını, geleceğe dair vizyonunu derinlemesine sorgulamak, anlamak ve korumak misyonuyla kurulmuş olup daha modern bir yaklaşım olarak gelişmiş, çağdaş, yenilikçi, zeki ve sorgulayan bir toplum yaratmak ve bireylerin kişisel gelişimlerini, destekleyerek Sabancı Üniversitesi öğrencilerine örnek birer vatandaş ve birey olarak sahip olmaları gerektiğine kanaat getirdiğimiz bilgi birikimini sağlama hem de beyin fırtınaları yapabilecekleri ve düşüncelerini özgür bir biçimde ifade edebilecekleri açık tartışma platformları yaratma vizyonunu benimsemiştir.


Ece Sevenay
Yönetim Kurulu Üyeleri
ecesevenay@sabanciuniv.edu
Dış İlişkiler
Alize Yeşilöz
Yönetim Kurulu Üyeleri
alizeyesiloz@sabanciuniv.edu
Dış İlişkiler