Sabancı Üniversitesi öğrencileri ve çalışanlarında Go oyunu hakkında bilgiye dayalı genel kültür oluşturarak, üniversiteler arası düzeyde de kabul gören bir zekâ oyunu olan Go’yu anlatmak. Go oyununu tanıtmak ve sevdirmek için faaliyetlerde bulunmak. Talep doğrultusunda çeşitli düzey ve seviyelerde Go kursları düzenleyerek, okulumuzda bu oyuna ilgi duyan kişilerin Go öğrenmesini sağlamak.

 

Albert Deniz Levi
Yönetim Kurulu Üyeleri
albertdeniz@sabanciuniv.edu
Kulüp Sorumlusu