Ulaş Noyan
Kulüp Başkanı
noyanulas@sabanciuniv.edu
İdil Burcu Eren
Yönetim Kurulu Üyeleri
idilburcu@sabanciuniv.edu
YK
İsmail Gökay Doğan
Yönetim Kurulu Üyeleri
igokay@sabanciuniv.edu
YK
Hashir Almani
Yönetim Kurulu Üyeleri
hashirahmed@sabanciuniv.edu