Dans Kulübü (SUDANCE)

DANS KULÜBÜ (SUDANCE)

 

KULÜP TANIMI
Sabancı Üniversitesi Dans Kulübü, kısa adıyla SUDANCE,  2000 yılında kurulmuş olan 10 kulüpten biri olup Sabancı Üniversitesi’nin en aktif ve kalabalık kulüplerindendir. Dansa ilgisi olanların, dansı sevenlerin,  dansı bir yaşam şekli olarak algılayanların birlikteliğini temsil etmekte olan SUDANCE'ın düzenlediği dans kursları ve yıl içinde gerçekleştirdiği etkinlikleri üniversitemizin öğrenci ve çalışanlarının büyük ilgisini çekmektedir. Akademik yıl boyunca deneyimli eğitmenler tarafından verilen dans kurslarının yanı sıra çeşitli dönemlerde farklı salon dansları ile ilgili uygulamalı seminerler, dans festivalleri, yarışmaları ve sosyal dans etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL
sudance@sabanciuniv.edu

 

FACEBOOK
http://www.facebook.com/sabanciSudance?fref=ts

 

INSTAGRAM
https://instagram.com/su_dance

 

KULÜP BAŞKANI
Yaren Hocaoğlu
yarenhocaoglu@sabanciuniv.edu

 

KULÜP BAŞKAN YARDIMCISI
Berna Gün - İrem Gürak (bernagun@sabanciuniv.edu - iremgurak@sabanciuniv.edu

 

KULÜP YÖNETİM KURULU
Buket Özen - bozen@sabanciuniv.edu
Esin Eryüksel - esineryuksel@sabanciuniv.edu
Ceyda Ömür - ceydaomur@sabanciuniv.edu
Murat Tercan - murattercan@sabanciuniv.edu
Deniz Kayserilioğlu - dkayserilioglu@sabanciuniv.edu
Eylül Atagün - eatagun@sabanciuniv.edu
Göktuğ Korkulu - goktugkorkulu@sabanciuniv.edu
İrem Avcı - berilirem@sabanciuniv.edu
Miray Turan - mirayt@sabanciuniv.edu
Taylan Aydoğmuş - taylanaydogmus@sabanciuniv.edu
Yaren Su Saatçi - yarensu@sabanciuniv.edu

 

KULÜP TÜZÜĞÜ
1. KULÜP KİMLİĞİ:
Aşağıdaki hususlar, kulübün kurumsal kimliğini belirler.
 
1. 1. Kulübün adı “Sabancı Üniversitesi Dans Kulübü”, kısa adıyla “SuDance”tir.
1. 2. Kulübün logosu mavi, mor, pembe ve turuncu renklerden oluşan dans eden kadın figürüdür. 
1. 3. 1. 1.  ve 1. 2.  maddeler değiştirilmez niteliktedir.
 
2. KULÜP MİSYONU VE VİZYONU:
   
2. 1. Kulübün misyonu; Sabancı Üniversitesi’ni en iyi şekilde tanıtmak ve temsil etmek, dansı uluslararası standartlara ulaştırmak ve yaygınlaştırmak gayesiyle üyelerimizi dans konusunda düzenlenen çeşitli etkinlikler ve kurslarla eğitmek, okulumuz öğrencilerinin sosyal yaşamlarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, kaliteli ve düzeyli çalışmalar yaparak dansı hayatımızın bir parçası haline getirmektir.
   2. 2. Kulübün vizyonu; çağdaş standartlara uygun, kaliteli ve düzeyli bir eğitim vererek; dansı teşvik eden ve bu konuda önde gelen kulüplerden biri olmaktır.
 
 
 
3. KULÜP İLKELERİ:
 
3. 1. Kulüp demokratik temeller üzerine kurulmuştur.
   3. 2. Her türlü bakış açısına ve fikre saygılıdır.
3.3. Sabancı Üniversitesi Dans Kulübü, Sabancı Üniversitesi'nin ilkelerine, ortamına ve disiplinine uygun olmayan faaliyetlerde bulunamaz. Üyeleri arasında fark gözetmeden olanaklarını eşit olarak paylaştırır.
   3.4. “Birlikte yaratmak ve geliştirmek” ilkesi çerçevesinde aktivitelerini düzenlerler.    
   3. 5. 3. 1., 3. 2., 3.3. ve 3.4. maddeler değiştirilemez niteliktedir.
 
4. KULÜP ÜYELİĞİ:
 
4. 1. ÜYELİK KOŞULLARI:
 
   4. 1. 1. Sabancı Üniversitesi mensubu olmak.
4. 1. 2. Sabancı Üniversitesi Dans Kulübü’ne üye olabilmek için kulüp tüzüğünün kabul edildiğine dair üye formunu doldurmak ve Yönetim Kurulunca belirlenen üye aidatını makbuz karşılığı ödemek gerekmektedir.
   4. 1. 3. Üye hakları bir yıl için geçerlidir.
   4. 1. 4. Üyeler, kulübün düzenlediği etkinliklere katılma hakkına sahiptirler.
Üyeliklerinin devamını sağlayabilmeleri için, katılımın zorunlu olduğu duyurulan etkinlik ve toplantılara iştirak etmeleri gerekmektedir.
   4. 1. 5. Kulüp, sene içerisinde, her zaman üye kaydı alır. Belli bir zaman aralığı yoktur.
 
4. 2. ÜYELİK ÇEŞİTLERİ:
 
4. 2. 1. AKTİF ÜYELİK: Sene içerisinde SuDance'ın yaptığı etkinliklerin planlanması ve yürütülmesinde görev almak isteyen üyelerdir. Bu üyelerden toplantılara düzenli olarak katılan ve yönetim kurulunca uygun görülenler, yönetim kurulu mail listesine kabul edilirler. Aktif üyeler bunlara ek olarak pasif üyelere sunulan her hakka da sahiplerdir.
4. 2. 2. PASİF ÜYELİK: SuDance'ın sunduğu etkinliklere katılma hakkı olan üyelerdir. Ancak kulübün işleyişinde söz sahibi değillerdir. İstedikleri zaman aktif üye olma hakkına sahiplerdir.
 
4. 3. ÜYELERİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR:
 
4. 3. 1.  Kulüp üyeleri, tercihe bağlı olarak aktif üye olabilirler.
4. 3. 2. Kulüp üyeleri, yıl içerisinde açılan dans kurlarına kayıt olabilme hakkına sahiptir.
4. 3. 3. Kulüp üyeleri, yıl içerisinde kulüp tarafından düzenlenen etkinliklerde tanınabilecek ayrıcalıklardan faydalanma hakkına sahiptir.
 
4. 4. ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA
Aşağıdaki durumlar, kulüp üyeliğinin sona erdirilmesi ile sonuçlanır:
 
4. 4. 1. Herhangi bir şekilde SuDance’ın kurumsal kimliğine yapılan saldırılar.
4. 4. 2. Dans stüdyosuna ve stüdyodaki demirbaşlara kasten zarar verilmesi.
4. 4. 3. SuDance demirbaşını çalmak.
4. 4. 4. Kulüp üyeleri arasında çıkan ve söz sınırlarını aşan hareketlerde bulunulması.
4. 4. 5. Kulübün stüdyosuna ait anahtarların izinsiz şekilde çoğaltılması, dağıtılması.
4. 4. 6. Kulüp yıllık ödentisinin verilmemesi, tüzüğe uyulmaması, kulübün amaç ve ilkelerine ters düşen hareketlerde bulunulması ve ortak çalışmanın gerektirdiği hoşgörü ve uyumun gösterilmemesi. 
 
Yukarıdaki hususların ihlali veya yönetim kurulunun karar vereceği diğer durumlarda, ilgili üye/üyeler, Öğrenci Etkinlikleri Birimi (ÖEB)'ne bildirilir, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için girişimde bulunulur ve SuDance Kara Listesine alınır. Kara Liste’ ye girmiş üyelerin kulüp ile ilişikleri bir sene için kesilir ve tekrar üye olmak istediklerinde yeni üye statüsünde kulübe kabul edilebilirler.
4. 4. 7. Kara Liste’ ye girmiş üyelerin kulüp ile ilişikleri bir sene için kesilir ve tekrar üye olmak istediklerinde yeni üye statüsünde kulübe kabul edilebilirler.
4. 4. 8. Üyelikten kendi isteği ile çıkan veya Yönetim Kurulu kararıyla çıkarılan kişilere üyelik aidatları geri ödenmez.  
 
 
 
  
 
5. KULÜP İŞLEYİŞİ:
 
5. 1. HABERLEŞME VE İLETİŞİM:
Kulüpte her türlü haberleşme, resmi olarak mail listeleri üzerinden olur. Bunlar aşağıdaki gibidir:
 
5. 1. 1. SUDANCE- YK MAİLLİSTESİ:
 
1.      YK (yönetim kurulu) mail listesi, kulüpte aktif olarak bir senesini doldurmuş olan üyeler arasından, YK'nın sene sonunda onayladığı üyelerden ve eski yönetim kurulu üyelerinden oluşur.
 
 
 
5. 1. 2. YK MAİL LİSTESİNİN GENEL KURALLARI, YAPTIRIMLARI:
 
1.      Mail listelerinde, SuDance’ı ilgilendirmeyen konularda haberleşmek yasaktır.
2.      Mail listelerinde, kişisel konuları tartışmak yasaktır.
3.      Mail listelerinde nezaket sınırlarını aşar şekilde ve küfürlü konuşmak yasaktır.
4.      Art arda üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler, ilgili mail listesinden çıkarılır.
5.      Aktif üyelerin ilgili mail listesinde bulunma zorunluluğu vardır.
6.      Mail listesinden çıkmak isteyen üyeler, ilgili mail listesinin sorumlusu ile haberleşerek çıkabilirler.
 
5. 2. YÖNETİM KURULU:
 
5. 2. 1. Yönetim kurulu, kulüpteki bir yılını doldurmuş ve birinci yılının sonunda önceki YK tarafından onaylanmış aktif üyelerden oluşur.
5. 2. 2. Yönetim kurulu üyeleri, alınacak kararlarda ve kulübü yönetilmesinde söz sahibidir. Oy kullanabilirler.
5. 2. 3. Yönetim kurulu üyeleri, aralarında yapacakları seçimle her sene kulüp başkan ve başkan yardımcısı seçmekle yükümlüdür.
5. 2. 4. Yönetim kurulu üyeleri, her sene başında yenilenen YK mail listesine dahil edilirler.
 
5. 3. GÖREVLER, SORUMLULUKLAR VE YETKİLER:
        
 
5. 3. 1. BAŞKAN:
 
1.      Kulüp başkanı, kulübün yönetim kurulun başkanlığı görevini üstlenir.
2.      SuDance Yönetim Organları arasındaki koordinasyonu sağlar.
3.      Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder ve gündemi oluşturur.
4.      Yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırma hakkı vardır.
5.      Kulübün yapı, yürütme, demirbaş gibi değişikliğe açılan her hususta başkanın onayı gereklidir.
6.      Üniversitenin diğer yönetim organlarıyla oluşacak koordinasyon, öncelikli olarak başkanın yükümlülüğüdür.
7.       Üyeliğin sona erdirilmesi işleminin başlatılması için başkanın onayı gereklidir.
 
 
 
5. 3. 2. BAŞKAN YARDIMCISI:
 
1.      Başkan yardımcısı her yıl bir kişi olmak suretiyle seçilir.
2.      Başkan vekilidir.
3.      Başkanın görevini aktif olarak yürütemediği zamanlarda, onun tüm yetkilerine sahip kişilerdir.
4.      Normal zamanlarda SuDance’ın yönetiminde başkanın yanında aktif rol oynamakla yükümlülerdir.
     
 
5. 3. 3. SAYMAN:
 
1.      Kulübün mali işlerinden sorumludur.
2.      Seçildiği andan itibaren, kulübün banka hesabındaki gelir-giderin denetlenmesinden sorumlu kişidir.
3.      Kulübün her türlü mali işlemi saymanın haberi ve onayında gerçekleştirilir.
4.      Üniversite yönetimi ile girilecek mali yükümlülüklerden, masraf beyanlarından ve bütçe işlerinden sorumludur.
5.      Bütün gelir-gider, borç ve alınacakları düzgünce not eder, hesabını tutar, arşivler ve doğruluğunu taahhüt eder.
6.      Bu hesaplar ile talep üzerine, başkanın onayı dahilinde yönetim kuruluna bilgi verir.
7.      Yetkilerini görev süresi boyunca başkasına devredemez.
 
 
5. 3. 4. DANIŞMANLAR:
 
En az bir koordinatörlüğün süpervizörlüğünü yapmış olup, yeni dönemde görevi sona eren yönetim kurulu üyeleri danışman olabilir.
Danışmanların yapılan seçimlerde oy kullanma hakkı yoktur, haftalık toplantılarda her konuda sözlü fikir beyan edebilirler.
Koordinatörler ihtiyaç durumunda danışmanların bilgi ve tecrübesine başvurabilir.
Danışmanlar da aktif üyeler gibi her kulüp etkinliğinde görev alma hakkına sahiptir.
 
  
 
5. 4. SEÇİM ESASLARI:
 
5. 4. 1. Seçimlerin temel unsuru demokrasidir.
5. 4. 2. Her görevin seçiminde oy çokluğu kararı belirler.
5. 4. 3. Seçimler kapalı oy verme yöntemi ile yapılır.
5. 4. 4. Kulüp içinde, aktif olarak en az bir yıl üyelik yapıp yönetim kurulu üyesi olmaya hak kazanmış herkes oy verme hakkına sahiptir.
5. 4. 5. Hiç kimse, seçim salonunda bulunmayan biri adına oy kullanamaz, o kişi adına habersiz olarak herhangi bir adaylık açıklayamaz.
5. 4. 6. Seçim salonunda bulunmayan bir kişi, bir görev için adaylığını başkana bildirmek suretiyle açıklayabilir, fakat oy kullanamaz.
5. 4. 7. SuDance Mezunları mensupları oy kullanamazlar.
5. 4. 8. Yeni dönemde yönetim kurulu üyeliğini sürdürmeyecek üyeler son kez oy kullanma hakkına sahiptir.
5. 4. 9. Hiçbir görev aday gösterilen kişinin isteği olmadan verilemez.
5. 4. 10. Tüm seçilenler, ilgili göreve bir yıl süreyle atanırlar.
5. 4. 11. Görevden çekilmek isteyen bir üye olması durumunda, yönetim kurulu, prosedüre uygun bir şekilde tekrar toplanır ve yeni görevli seçilir.
 
 
5. 5. GÖREVLERİN SEÇİM PROSEDÜRÜ VE SIRASI:
 
5. 5. 1. Seçimler aşağıdaki prosedüre göre yapılır:
 
Her görev için önce görev ismi duyurulur.
Adaylar için son başvuru tarihi belirlenir ve bu tarihten sonra başvuru kabul edilemez.
Adaylıklar açıklanır.
4.      Herhangi bir itiraz olmaması durumunda oylamaya başlanır.
5.      İlgili görevin kontenjanı kadar isim kağıtlara yazılır, oylar kapalı olarak toplanır.
6.      Teker teker okunur ve sayılır.
7.      Tüm oylar okunduktan sonra en çok oy alan(lar) ilgili göreve getirilir(ler).
8.      Oylamada eşitlik olması durumunda, eşit oy alan adaylar için oylama tekrarlanır.
9.      Tekrarlanan seçimler sonrası eşit oy oranının değişmemesi durumunda var olan yönetim kurulu ile birlikte yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine de oy kullanma hakkı verilir.
 
 
5. 5. 2. Art arda iki yıl süreyle başkanlığa aday olunamaz. Ancak başkanlık görevini yapmış üye, eski görevinin bitimiyle aradan en az bir yıl geçmiş olması suretiyle başkanlığa tekrar aday olabilir. Diğer üyeler için böyle bir sınırlama yoktur.
5. 5. 3. Başkan yardımcılığı görevini tamamlamış olan kişinin sonraki dönemler için başkanlığa aday olma hakkı vardır.
5. 5. 4. Başkanlığa aday olan kişi, seçilememesi durumunda başkan yardımcılığı görevine aday olacak ise bu talebini son başvuru tarihinden önce atmış olduğu mailde belirtmelidir, seçim sırasında karar verilemez.
5. 5. 5. Erasmus programına katılan bir yönetim kurulu üyesi başkanlığa aday olamaz, sene içerisinde kendi isteği doğrultusunda yönetim kurulundan ayrılmadığı sürece görevine devam eder.
 
5. 6. KULÜP TOPLANTILARI:
 
5. 6. 1. HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI:
 
1.      Kulübün yönetim kurulu üyeleri her hafta, sene başında kararlaştırılan bir saat ve mekânda toplanırlar.
2.      Gündemi başkan belirler, konuları sırasıyla fikir paylaşımına açar.
3.      Toplantılar her türlü fikre ve görüşe açıktır, kimse başkasının fikrine veya görüşüne saygısızlık edemez.
4.      Hiçbir üye, başka bir üyenin konuşmasını engelleyemez, söz hakkını elinden alamaz.
5.      Kurul toplantılarında henüz yönetim kuruluna dahil olmamış aktif üyeler oy verme yetkisine sahip değildirler.
6.      Her toplantıda yoklama alınır. Bu yoklamalarda bulunmayan kulüp üyeleri, ilgili prosedür gereğince bazı           yaptırımlara tabiidir.
   7.      Geçerli özrü olmaksızın üst üste 3 kere toplantıya katılmayanlar yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılır ve yerine ilk yedek alınır.
5. 6. 2. HAFTALIK AKTİF ÜYE TOPLANTISI:
 
Kulübün aktif üyeleri her hafta sene başında kararlaştırılan bir saat ve mekânda toplanırlar.
Başkanın belirlediği konu ve konular hakkında fikir paylaşımı yapılır.
Toplantılar her türlü fikre ve görüşe açıktır, kimse başkasının fikrine veya görüşüne saygısızlık edemez.
Hiçbir üye, başka bir üyenin konuşmasını engelleyemez, söz hakkını elinden alamaz.
 Her toplantıda yoklama alınır. Bu yoklamalarda bulunmayan kulüp üyeleri, ilgili prosedür gereğince bazı           yaptırımlara tabiidir.
Herhangi bir koordinatörlüğün altında çalışan aktif üyeler için haftalık toplantılara katılım zorunludur.
 
 
5. 7. KURULLAR VE KOORDİNATÖRLÜKLER:
 
 
5. 7. 1. YÖNETİM KURULU (YK):
 
1.      Yönetim kurulu, kulüpte aktif olarak bir yılını doldurduktan sonra, yönetim kurulu üyesi olmayı hak eden üyelerden oluşur.
2.      Her hafta düzenli olarak toplanır ve kulüp yönetiminde karar alma mekanizmasını oluşturur.
3.      YK üyeleri oy kullanabilirler.
4.      Kulüp içerisindeki iş bölümünü yürütür.
5.      Kararlarını oy çoğunluğu ile alır.
6.      Yönetim kurulu üyeleri kulüp sorumlulukları görevlerine aday olabilirler.
7.      Aktif üyeliklerinde mazeretsiz art arda üç olağan toplantıya katılmayan YK üyeleri, YK üyeliğinden uzaklaştırılır. Tekrar dahil olmak için, yeniden bir yıl boyunca aktif üyelik yapmak zorundadırlar. İstisnai durumlarda, karar mekanizması ilgili üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleredir.
8.      Yönetim kurulunun, bir görevlinin herhangi bir görevde yetersiz olduğu konusunda fikir ve oy birliğine varması durumunda, bu göreve başka birini atama yetkisi vardır. Bu atama oylama ile yapılır.
 
5. 7. 2. AKTİF ÜYE:
 
1.      Kulüpteki ilk yıllarını geçirmekte olan aktif üyelere verilen isimdir.
2.      Haftalık toplantılara katılma yükümlülükleri vardır.
3.      Bir sene devamlılık sonucunda, yönetim kurulunun uygun gördüğü aktif üyeler, yönetim kuruluna dahil edilir.
4.      Oy kullanamazlar.
5.      Mazeretsiz olarak art arda üç toplantıya gelmemeleri durumunda, aktif üye mail listesinden çıkarılırlar.
6.      Mazeretsiz olarak sene içerisinde toplam beş olağan toplantıya katılmamaları durumunda, sene sonunda YK olmaya hak kazanamazlar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. GENEL YÖNETMELİKLER:
 
6. 1. TÜZÜK DEĞİŞİMİ:
 
6. 1. 1. Yönetim kurulu üyeleri, başkana tüzük değişikliği için tasarı verme hakkına sahiplerdir.
6. 1. 2. Tüzük değişiklikleri yönetim kurulu oylaması ile yapılır.
6. 1. 3. Tüzükte değişiklik girişiminde bulunulması için, evet oyları, hayır oylarının en az bir fazla olmak zorundadır. Eşitlik olduğu takdirde oylama bir sonraki toplantıya dek ertelenir.
6. 1. 4. Barajı geçemeyip reddedilen tasarılar, bir sonraki dönem tekrar gündeme getirilebilir, ancak sunulup reddedildiği dönem boyunca tekrar teklif edilemez.
6. 1. 5. Her ay sonu tüzükte yapılmak istenen ve kabul edilen değişik(ler), başkan tarafından, ÖEB’ye bildirilir.
6. 1. 6. Kulübün ismi ve logosu hususlarında değişiklikler teklif edilemez.
6. 1. 7. Bu tüzüğün yetersiz kaldığı durumlarda karara bağlanması gereken konu yönetim kurulunda görüşülür. Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde Genel Kurula veya Kulüpler Sorumlusuna Danışılarak karara bağlanır ve alınan karar geçici madde olarak tüzüğe eklenir. 
 
 
6. 2. STÜDYO ANAHTARLARI:
 
 6. 2. 1. Kulüp anahtarları her sene göreve gelen ilgili kişilere, ÖEB tarafından dağıtılır.
 
6. 2. 2. Zimmetli anahtarların kaybedilmesi durumu, kaybeden sorumlu tarafından acilen YK’ya bildirilir.
6. 2. 3. 6. 2. 3. maddeyi takiben başkan ve başkan yardımısı, ÖEB ile görüşerek oda kilidinin değiştirilmesi talebinde bulunur.
6. 2. 4. Her anahtarın, seri numarası kayıtlı birer kopyası, ÖEB’de bulunur. Bu anahtarlar ortak kullanıma açılamaz; YK onayı olmadan, kulüp üyeleri tarafından alınamaz.
 
KULÜBÜN GELİRLERİ
 
Kulübün gelirleri şunlardır:
- yıllık üyelik ücreti
- kişi ve kuruluşlarca yapılan yardım ve bağışlar
- kulübün düzenleyeceği gösteri, yarışma, sergi, toplantı, temsil, konser ve yayın faaliyetlerinden elde edilecek gelirler
-  üniversite tarafından sağlanan bütçe yardımı
 
KULÜBÜN GİDERLERİ
 
Kulübün giderleri şunlardır:
-  Demirbaşların alımı
- Faaliyetler için gerekli tüketim malzemelerinin alımı
- Çalışmalar için gerekli ulaşım ve organizasyon giderleri
- Dans salonunun bakım ve onarım giderleri
- Çalışmaların gerektireceği diğer harcamalar. 
Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği sınıra kadar giderlerde başkan yetkilidir. Ancak bu giderler ilk toplantıda Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmalı ve karar defterine işlenmelidir. Belirlenen sınırın üstündeki harcamalar kulüpler sorumlusu ve Yönetim Kurulunun ortak kararı ile yapılır.
 

 

Turkish