Edebiyat Kulübü

Turkish

EDEBİYAT KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

Edebiyat Kulübü, Sabancı Üniversitesi'nde edebiyattan zevk alan kişilerin bir araya geldiği kulüptür. Yazılı kültürün her alanıyla ilgilenir.

Düşüncelerin üretildiği, paylaşıldığı sıcak bir ortam yaratmayı hedefleyen bu kulüp, katılımcılarının ufuklarını genişletmek ve üniversiteyle edebiyat arasında güzel bir iletişim kurmak için pek çok yazar ve şair söyleşisinden tutun da, yazı atölyelerine, eleştiri oturumlara ve hatta "Hayata Dokunan Kitaplar" gibi sempatik isimli birçok etkinliğe ev sahipliği yapar.

Niteliksel olarak gelişmeyi ve ilerlemeyi hedefleyen kulüp her yıl yeni ve farklı etkinliklerle yoluna devam etmeyi sürdürecek.
 

 

 

FACEBOOK

 https://www.facebook.com/suedebiyatkulubu/

INSTAGRAM

 https://www.instagram.com/sabanciedebiyatkulubu/

KULÜP BAŞKANI

Nilay Güçin

ngucin@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Alperen Enes Bakırcı: balperen@sabanciuniv.edu
Ayşegül Rana Erdemli: aysegulrana@sabanciuniv.edu
Mehmet Akif Gültekin: mehmetgultekin@sabanciuniv.edu
Rana Kocagöz: ranakocagoz@sabanciuniv.edu
Rümeysa Yüncü: yuncurumeysa@sabanciuniv.edu
Rüştü Erciyes Karakaya: rerciyes@sabanciuniv.edu

 

Nafican Güner: naficang@sabanciuniv.edu
Selman Bilgehan Öztürk: obilgehan@sabanciuniv.edu
Serhat Oğuz: soguz@sabanciuniv.edu
 
 

KULÜP TÜZÜĞÜ

KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

I.KULÜP KİMLİĞİ

Madde 1- Kulübün adı Kültür ve Edebiyat Kulübü’dür.

05.11.1999 tarihinde kurulmuştur. Sabancı Üniversitesi

Rektörlüğüne bağlı olarak
Sabancı Üniversitesi
Orhanlı 81474
Tuzla- İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

II. KULÜP AMACI                                        

Madde 2- Kulübün kuruluş amaçları , kulüp kimliği ile ve kendi

aralarında çatışmayacak biçimda aşağıda belirtilmiştir:
a) İnsanların dünyaya bakış açılarındaki sınırları kaldırıp farklı

düşünebilmelerini sağlamak
b) Şiir ve edebiyat dünyasını Sabancı Üniversitesi’ne tanıtmak ve

sevdirmek
c) İnsanların içindaki sanat ruhunu canlandırmak

III. KULÜP İLKELERİ

Madde 3- Kulüp, kuruluş amacı doğrultusunda şu ilkeleri

benimsemiştir:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kanunlarına uygunluk
b) Düşünceye saygı
c) Demokrasi

IV. KULÜP ETKİNLİKLERİ

Madde 4- Kültür ve Edebiyat Kulübü, amaç ve ilkeleri

doğrultusunda;
1) Kültür ve Edebiyat Kulübü bünyesi altında dergi yayımlamak,
2) Şairleri ve yazarları kampüste ağırlayarak imza günleri

düzenlemek ve bu vesileyle Sabancı Üniversitesi öğrencilerini

şairlerle ve yazarlarla tanıştırmak,
3) Kampüste şiir günleri, radyoSU’da şiir saati düzenlemek,
4) Şiir ve edebiyat üzerine konferanslar düzenlemek,
5) Üniversite bünyesindeki ve dışarıya açık çeşitli dergilerde

Sabancı Üniversitesi adına  Kültür ve Edebiyat Kulübü’ne özel

sayfalar düzenlemek,
6) Şiir söyleşi ve dinletilerinden Sabancı Üniversitesi öğrencilerini

haberdar etmek ve bunlara öğrencilerin katılımını s ağlayacak alt

yapıyı ve imkanları oluşturmak,
7) Kitap fuarlarına toplu geziler düzenlemek,
8) Şiir ve sanat sevgisini yoğunlaştırmak ve geliştirmek için düzenli

olarak öğrenci panolarına sanat eserlerini poster halinde asmak,
9) Sabancı Üniversitesi’ndeki diğer öğrenci kulüpleri ile gerektiği

hallerde işbirliği içinde bulunarak ortak çalışmalar yaratmak,
10) Diğer üniversitelerin şiir, kültür ve sanat topluluklarıyla iletişim

kurmak ve işbirliği yapmak,
11) Sabancı Üniversitesi öğrencilerini başka dillerde yazılmış olan

şiirlerle tanıştırmak,
12) Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi’ne alınacak kitap ve dergilerin

alınmasına katkıda bulunmak,
13) Güzel konuşma sanatı üzerine öğrenciler için haftasonu atölyeleri

düzenlemek.
14) Kültür ve edebiyat üzerine okuma grupları oluşturmak,
15) Kültür ve edebiyat üzerine film ve belgesel gösterimi yapmak,
16) Şiir geceleri düzenlemek,
17) Yaratıcı yazarlık üzerine kurslar açmak,
18) Gelir amaçlı faaliyetler düzenlemek,

V. KULÜP ÜYELİĞİ

Üyelik Koşulları
Madde 5- Kültür ve Edebiyat Kulübü’ne üye olmak için
a) Sabancı Üniversitesi öğrencisi ya da çalışanı olmak,
b) Kulüp Üyelik Formunu doldurmak,
c) Kulüp Üyelik Aidatını düzenli olarak ödemek

Üyelik Çeşitleri

Madde 6- Üyeler etkin, katılımcı ve Onursal Üye olmak üzere

üçe ayrılır.
Etkin Üye: Bir dönem boyunca yapılan genel kurul toplantılarının

%75 ‘ine katılan üyeler bir sonraki dönem için etkin üye olma

hakkını elde ederler. Ancak, mazeret bildiren üyelerin durumu

etkin üyeler tarafından değerlendirilir ve sonuca bağlanır. İlk etkin

üyeler ise kulüp kurucuları olarak belirlenmiştir
Katılımcı Üye: Üyelik koşullarını yerine getirip etkin üye tanımının

dışında kalan üyelerdir. Etkin ve de katılımcı üyelerin görevleri

VI. KULÜP İŞLEYİŞİ bölümünde belirtilmiştir
Onursal Üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak kulüp etkinliklerine

katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilir. Kulübün yetkili organlarının

talebi, kulüp danışmanı ve ÖES’nun onayı ile üyelik gerçekleşir. Seçme

ve seçilme hakları yoktur. Genel kurul toplantılarına katılma

zorunlulukları yoktur.

Üyeliğin Dondurulması ve Sona Ermesi Koşulları

Madde 7- Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle

uzaklaştırılan öğrencilerin/çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza

müddetince dondurulur.
Madde 8- Üstüne aldığı sorumluluğu yerine getirmeyen üyelerin

üyelik hakları disiplin kurulu tarafından yeniden incelenir ve inceleme

sonucu üyeliğin dondurulması veya bitirilmesi gündeme getirilebilir.

Üyeliğin sona erdirilmesi bir dönem boyunca ya da daha uzun süreli

olabilir.

VI. KULÜP İŞLEYİŞİ

Genel Kurul

a) Etkin, katılımcı ve onursal üyelerden oluşur,
b) Düzenli olarak toplanıp fikir alış- verişinde bulunurlar
c) Bir dönem boyunca iki haftada bir toplam 8 kere olmak üzere

toplanırlar Yönetim Kurulu Yönetim kurulu etkin üyelerden oluşur

Yönetim Kurulunun görevleri

a) Kulüp faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesinden ve

kararların alınmasından sorumludur,
b) Kulübün bütçesinin ayarlanmasından sorumludur
c) Yapılacak her iş için geçici alt gurupların oluşmasını sağlar
d) Düzenlenen faaliyetlerde katılımcı üyelerin istekleri doğrultusunda

sorumluluk üstlenmesi sağlanır
e) Üstüne aldığı sorumluluğu yerine getirmeyen üyelerin üyelik

haklarını yeniden inceler ve sonuca bağlar
f) Dönem boyunca dört kere olmak üzere genel kararlar almak üzere

ve de üyelik durumlarını belirlemek üzere toplanır
g) Yönetim Kurulu bünyesinde bulunan sayman, sekreter ve arşiv

sorumlularını seçer
     1) Üniversitenin açılışının ikinci haftası seçimler yapılır
     2) En çok oy alan seçilir
     3) Seçim sonucuna kadar eski görevliler sorumluluklarını devam

ettirirler
     4) Sorumluluklarını yerine getirmediği belirlenen ya da görevi

bırakmak isteyen görevlinin yerine karar gününden sonra bir hafta

içinde yeni birisi seçilir
Sayman: Bir kişi bu görevi üstlenir. Mali işlerden sorumludur.
Sekreter: İki kişi bu görevi üstlenir. Kulübün üniversite yönetimiyle

iletişiminden sorumludurlar.
Arşiv Sorumlusu: İki kişi bu görevi üstlenir. Kulüp arşivinin

oluşturulmasından ve kulüp ve toplantı raporlarının düzenlenmesi

ve saklanmasından sorumludurlar

VII. DİĞER HÜKÜMLER

Genel Kurulun en az 1/3 ‘ünün ortaya atacağı tüzük değişiklliği

tasarısı Genel Kurulda tartışmaya sunulur. 2/3’lük çoğunluk sağlanırsa

tüzük değişikliği kabul edilir.

 

VIII. BAĞLAYICILIK:

 

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.