Ekonomi ve İşletme Kulübü (EİK)

Ekonomi ve İşletme Kulübü (EİK)

KULÜP TANIMI
- Sabancı Üniversitesi’nin en köklü ve aktif öğrenci kulüplerinden biri olan Ekonomi ve İşletme Kulübü (EİK), 1999 yılında kurulmuş profesyonel yaşama dönük bir kişisel gelişim ve kariyer kulübüdür.
- Kulübümüz, her akademik dönem içerisinde düzenlenen konferans dizileri, seminerler, eğitimler, vaka çalışmaları, şirket tanıtımları ve şirket gezileri ile öğrencileri iş hayatına hazırlamayı; öğrencilerin şirketleri tanımalarını, kendilerine en uygun sektörleri ve departmanları belirlemelerini, iş ve staj imkânlarını birinci ağızdan dinlemelerini ve üniversite kültürünü zenginleştirmeyi hedefler.
- Ayrıca, okulumuzun farklı öğrenci kulüpleri ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek öğrenciler arasında iletişim ve dayanışmayı da desteklemektedir.
- Sabancı Üniversitesi birimleri, başka üniversitelerin kulüpleri, Sabancı mezunları ve çeşitli sektörlerden şirketler kulübümüz ile işbirlikleri yapmaktadır.
 

 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL
eik@sabanciuniv.edu

 

KULÜP WEB SAYFASI
www.sueik.com

 

FACEBOOK
https://www.facebook.com/eik.sabanci

 

TWITTER
https://twitter.com/eik_sabanci

 

KULÜP EŞBAŞKANLARI
Arda Öner
ardaoner@sabanciuniv.edu

Kaan Kırhan
kaankirhan@sabanciuniv.edu

 

BAŞKAN YARDIMCILARI
Zeynepnur Alkan
zeynepnuralkan@sabanciuniv.edu

Beyza Doğrar
beyzadograr@sabanciuniv.edu

Yasin Barış Güvençoğlu
bguvencoglu@sabanciuniv.edu

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Bengisu Özdemir
Bilginer Sarı
Çağrı Doğuş İyican
Cemal Turgut
Dila Kurumahmutoğl
Dorukan Kıpçak
Eren Pir
Melis Değer
Mert Keçeci
Mustafa Berk Altın
Özge Demirok
Sena Naz Havuz
Yasemin Erdemli
Zeynep Nur Ömeroğlu

 

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ


I. KULÜP KİMLİĞİ:
Madde 1- Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü’dür (Sabancı University Economics and Management Club).  Sabancı Üniversitesi Orhanlı 34956 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

 

II. KULÜP AMACI:
Madde 2- Kulübün kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:
a) Kulübün temel amacı; Sabancı Üniversitesi öğrencileriyle ekonomi ve işletme bilimleri ve iş dünyası üzerine eğitici ve eğlence içerikli aktiviteler yapmak ve aynı zamanda sosyal medya aracılığıyla paylaşmaktır.
b) Kulüp üyelerinin görev, sorumluluk alma ve takım halinde çalışma bilincini geliştirmek.
c) Düzenlenecek olan organizasyonlarla Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin moral seviyelerini yükselterek, derslerin yaratmış olduğu stresi azaltmak, öğrenciler arası iletişimin gelişmesine katkıda bulunmak. Sabancı Üniversitesi kampüs kültürüne katkıda bulunmaktır.
d)  Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin kulüp etkinliklerinden üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak.
e)  Diğer üniversiteler ile ortak etkinlikler yapmak böylece üniversiteler arası iletişim ve koordinasyonun gelişmesini sağlamak.

 

III. KULÜP ETKİNLİKLERİ:
Madde 3- Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü amaç ve ilkeleri doğrultusunda;
a) Düzenlenecek olan şirket tanıtım ve gezileri ile Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin iş dünyası hakkında bilgi edinmelerini buna ek olarak gidilen kurumlardaki yetkililerin tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamak.
b) Kariyer sahibi kişilerle okulda düzenlenen panel ve söyleşiler kapsamında Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin bilgilenmesi ve bu kişilerin deneyimleri sayesinde bakış açılarının genişletilmesi sağlamak.
c) Kariyer günleri çerçevesinde Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet sonrası çalışmayı hedefledikleri belli başlı şirketlerin bir arada okula gelmeleri sağlanır; böylece çağırılan şirketlerin insan kaynakları departmanlarıyla iletişim kurmaları kolaylaştırılır. Staj öncesi dönemde öğrencilerin okul sonrası yaşamlarını belirleyecek olan karaRlar almalarında yardımcı olmaya çalışmak.
d) Etkinliklerin hazırlama sürecinde tüm yönetim kurulu ve üyelerin fikir beyan etme hakkı vardır.
e) Fikirler tarafsız şekilde değerlendirilerek etkinlikler çıkarılır.
f) Düzenlenen etkinliklere her üyenin katılma hakkı vardır.

IV. KULÜP ÜYELİĞİ:
Madde 4- Üyelik Koşulları: Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü’ne üye olmak için;
a)   Sabancı Üniversitesi öğrencisi olmak,
b)  Kulüp üyelik formunu doldurmak,
c)   Tek seferlik kulüp giriş ücretini ödemiş olmak. Gereklidir.


Madde 5- Üyelik Çeşitleri:
Asil Üye: Madde 6’da belirtilen düzeyde etkinliklerde bulunmuş üyeler asil üyedirler. Seçme ve seçilme hakları vardır. Kulüp kurucuları doğal olarak asil üyedirler.
Kulüp üyesi: Üyelik koşullarını taşıyan, ancak kulüpte Asil Üye olarak yer almak istemeyen, yalnızca kulüp bülteninden ve kulüp organizasyonlarından haberdar olmak isteyen üyeleri kapsamaktadır. Asil üyelikten farklı olarak, Sabancı Üniversitesi öğrencisi olmak şartı bu tip üyelikte aranmamaktadır.
Madde 6- Asil üyelik ve asil üyeliğin devamı: Sene başında duyurulmuş olan kayıt döneminde kayıt formunu doldurmuş ve üyelik koşullarına uyan her Sabancı Üniversitesi öğrencisi kulübümüzün asil üyesi olarak kabul edilir. Asil üyeliğin süresi bir sene için geçerlidir. Asil üyelerin kulüp etkinliklerinde öncelik – ayrıcalıkları vardır.
Madde 7- Üyeliklerin dondurulması ve sona ermesi koşulları: Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur. Kulübe aktif olarak katılmayan üyelerin üyelikleri yönetim kurulu kararı ve Öğrenci Etkinlikleri Sorumlusunun onayı ile sona erdirilebilir.

 

V.   KULÜP İŞLEYİŞİ:
Madde 8- Kulüp işleyiş sistemi asil üyelerin hepsinin aktif olarak görev almasını amaçlanmıştır. Kulüp, Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilir.
Yönetim Kurulu: Yönetim kuruluna girmek isteyen üyeler için dönem sonunda başvurular açılır, başvurusu yönetim kurulu üyelerince uygun görülen adaylar mülakata davet edilir, mülakatlar merkez yönetim kurulunca yapılır. Daha sonra adaylar kurulca değerlendirilir ve seçilen üyeler kurula katılmaya hak kazanır.
a)      Yönetim Kuruluna üye alımı için belirlenen bir periyod yoktur. Kurul ihtiyaç duyduğu takdirde yeni üyeler alabilir.
b)     Yönetim Kurulu, demokratik bir şekilde işler.
c)      Yönetim Kurulu üye sayısı her dönemin başında o dönemin eş başkanlarınca belirlenir ve kuruldaki herkes eşit söz hakkına sahiptir.
d)     Kulüp içi etkinlikleri, dönem başında yapılan toplantıda belirlenen alt gruplar organize eder. Her alt grubun başında Yönetim Kurulu üyelerinden bir ya da birden fazla kişi bulunur.

Merkez Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu üyeleri arasından her dönem başında ihtiyaç duyulduğu takdirde eş-başkanlarca seçilir. Merkez Yönetim Kurulu kulübün kısa, orta ve uzun vade stratejilerinin belirlenmesinden sorumludur. Başkan Yardımcıları Merkez Yönetim Kurulundan seçilir.
a)     Merkez Yönetim Kuruluna üye alımı her eğitim-öğretim döneminin sonunda ihtiyaç doğrultusunda yapılır.
b)   Merkez Yönetim Kuruluna girebilmek için en az bir dönem yönetim kurulu üyeliği yapmış olma şartı aranır.
c)     Merkez Yönetim Kurulu, demokratik bir şekilde işler.
d)     Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı her dönemin başında o dönemin eş başkanlarınca belirlenir ve kuruldaki herkes eşit söz hakkına sahiptir.
e)     Kulüp içi stratejileri belirler, dönem başında yapılan toplantıda belirlenen alt grupları denetler.

Madde 9- Genel Toplantılar:
a) Düzenlenme sıklığı ve zamanı dönem başında yapılacak bir toplantıda belirlenir.
b) Üyelerin belirlenmiş olan sıklıkta toplantılarda bulunmaları gerekir.
c) Genel toplantıda önceden görev almış üyelerin etkinlik zaman çizelgesine uyup uymadıkları kontrol edilir. Üyelerden gelen yeni etkinlik önerileri tartışılır, varsa görev almayı isteyen asıl üyeler uygun görülen etkinlikler için alt grupları kurarlar ve bu etkinlikler için zaman çizelgelerini sunarlar.
d) Kararlar, konsensüse varılarak alınır, bu yöntem sonuç vermediğinde oylamaya başvurulur.

Madde 10- Seçim Esasları:
a) Seçimler oy çokluğu esasına dayanır.
b) Yönetim kurulunda bulunan üyeler seçimlere katılabilirler.
c) Kapalı oy esasıyla yapılan seçimlerde, oy hakkına sahip olabilmek içinde en az bir dönem yönetim kurulu üyeliği yapmış olmak koşulu vardır.
d) Seçimler, aşamalı ve kapalı oy esasına göre yapılır. Eğer toplam yönetim kurulu üye sayısının üçte birinden fazlası toplantıya katılmamışsa seçimler bir sonraki toplantıya ertelenir. İlk aşamada bir grup, toplam üye sayısının mutlak çoğunluğunu sağlarsa, ikinci aşama yapılmaz. Mutlak çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda, en çok oy alan iki aday ikinci aşamada oylanır. Bu durumda, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin mutlak çoğunluğunun oyunu alan grup göreve seçilir.
f) Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası, üyeliğinin düşürülmesi veya güvenoyu alamaması durumunda, sadece o görev için aynı esaslarla seçim yapılır.
g) Seçilen grubun göreve başlayabilmesi için, bir önceki Yönetim Kurulu’ndan güvenoyu alması gerekmektedir. Aksi takdirde seçimler tekrarlanır. Yeni Yönetim Kurulu seçilene kadar eski kurul vekalet eder.

VI.  DİĞER HÜKÜMLER:
Madde 11- Kulüple ilgili diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir:
a) Tüzük her sene başında yeni üyelerin de katılacağı Genel Kurul toplantısında tekrar gözden geçirilir. Öngörülen değişiklikler kulüp danışmanı ve Öğrenci Etkinlikleri Kurulu’nun onayı alınarak yürürlüğe konur.
b) Kulüp içinde tüm kararlar, genel kurul tarafından karar alma yetkisinin verildiği durumlar hariç, sadece genel kurulda yapılan oylama veya genel kurulda konsensüse ulaşma sonucu verilir. Genel kurul, tüm asil üyeleri kapsar.

VII. BAĞLAYICILIK:
Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır

 

 

 

Turkish