Etkinlik Formu

Turkish

 

BÜTÇE TALEP FORMU

Kulüp Sorumlularınızla da görüşmeniz ve onay almanız gerekmektedir. Kulüp Sorumluları ile yapacağınız görüşmeler; Etkinlikleriniz için kaynak oluşturmak için alternatif yöntemler bulmanızı sağlacak ve etkinliğin başarı ile sonuçlanması için iyi bir planmala yapmanıza yardımcı olacaktır.

Bütçe Talep Formunu indirmek için tıklayınız.

 

KULÜP FALİYET PLANI FORMU:

Öğrenci kulüpleri her yıl Nisan-Mayıs aylarında verdikleri Bütçe Talep Formu ve sonrasında kulüp sorumluları ile yaptıkları görüşmelerle şekillenen Kulüp Faaliyet Planlarını her yıl Ekim-Kasım ayında kulüp sorumlularına sunarlar.  Bütçe Talebi yapmayan ya da Kulüp Faaliyet Planlarını sunmayan kulüplerin yıl içerisinde etkinlik gerçekleştirmek istemeleri durumunda takvim ve bütçe öncelikleri planlı etknilikler yönünde kullanılır.  

Kulüp Faaliyet Planı Formunu indirmek için tıklayınız.

  

KULÜP FALİYET RAPORU:

Kulüpler her yıl gerçekleştirmiş oldukların etkinliklerle ilgili bilgileri kulüp sorumlularına iletirler. İletilen bilgiler kulübün üniversite kültürüne sağlamış olduğu katma değeri gösterecek türden olmalıdır. Her türlü fotoğraf ve içerik bilgisinin kulüp sorumlularına iletilmiş olması etkinliğin değerlendirilmesi için gereklidir. Raporlar bir sonraki yıl kulüp/kulüpler için ayrılacak bütçenin belirlenmesi için de önemli bir değerlendirme aracıdır. 

Kulüp Faaliyet Raporunu indirmek için  tıklayınız.

 

KULÜP STRATEJİK PLANI:

Yeni kulüp kurma talepleri "Kulüp Stratejik Planı" ile yapılır. Bu planın hazırlanmasının ardından talepte bulunana öğrenciler formu Kulüp Sorumlularına iletirler ve bir görüşme talep ederler. Talep Kulüp Sorumluları ve talebi yapan öğrenciler tarafından değerlendirilir. Alınan karar doğrultusunda konu Örenci Etknilikleri Komitesine (OEK) sunulur.

Kulüp Kuruluş Stratejik Planını indirmek için tıklayınız.