Fotoğraf Kulübü (SUFOK)

 

 

 

KULÜP TANIMI
Fotoğraf Kulübü, görme ve yaratmanın işbirliğini her detayında hissettiren fotoğrafçılıkla ilgilenen üyelerden oluşur. Ortak yaratılan projeler, sergiler, yarışmalar, seminer ve söyleşi etkinleri tüm üyelerin beraber ortaya koyduğu çalışmaların başında gelmektedir. SÜFOK, her dönem verdiği temel ve ileri fotoğraf eğitimleriyle öğrencisinden çalışanına tüm üyelerine kendilerini geliştirme imkanı sunmayı hedefler. Bağlantıda olduğu diğer üniversitelerin fotoğraf kulüpleri ve bağımsız fotoğraf dernekleriyle sene içinde ortak çalışmalar yürütmektedir.

 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL
sufok@sabanciuniv.edu

 

FACEBOOK
  www.facebook.com/sufoksabanci/

 

INSTAGRAM
https://instagram.com/sufoksabanci/

 

KULÜP BAŞKANI

Uğur Çürüksulu 
curuksulu@sabanciuniv.edu

 

 

KULÜP YÖNETİM KURULU

Burak Şahin (sahinburak@sabanciuniv.edu),

Tuana Ugur (tuanaugur@sabanciuniv.edu), 

Orhan Cenk Eligüzeloğlu (ecenk@sabanciuniv.edu),

Ufuk Avcı (ufukavci@sabanciuniv.edu),

 

KULÜP TÜZÜĞÜ
Sabancı Üniversitesi Fotoğraf Kulübü Tüzüğü
 

 

 

Kulübün Kimliği 

 

Madde 1:

Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Fotoğraf Kulübü’dür. Kurumsal kısaltma olarak logoda da bulunan SÜFOK ismi seçilmiştir. 

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak, Sabancı Üniversitesi 34956 Orhanlı Tuzla/İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

 

Kulübün Amacı

 

Madde 2:

Kulübün amacı Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, Sabancı Üniversitesi yönetmelik ve yönergelerine uygun şekilde üyelerine fotoğraf hakkında çalışma, kendini geliştirme ve bilgi alışverişi yapma imkanı sağlamaktır. 

 

Kulüp Etkinlikleri

Madde 3:

Kulüp amaç ve ilkeleri doğrultusunda:

1-    Fotoğraf hakkında seminer, konferans, sohbet, gezi, sergi, yarışma vb. gibi organizasyonlar düzenler. 

2-    Üyelerini fotoğraf hakkındaki faaliyetlerden haberdar eder ve imkanları çerçevesinde üyelerinin bu faaliyetlere katılmasında kolaylıklar sağlamaya çalışır.

3-    Üniversite içi/dışı kulüp ve kuruluşlarla ortak etkinlik düzenler ya da düzenlenen etkinliklere katılır.

4-    İmkanları çerçevesinde uygun fiyata malzeme temin eder.

5-    Okul içinde kulüp üyelerinin kulüp amaçları doğrultusunda kullanabileceği mekan tahsis eder ve burada kullanılmak üzere imkanları ölçüsünde malzeme sağlar.

 

Üyelik Şartları

Madde 4:

Sabancı Üniversitesi Fotoğraf Kulübüne üye olabilmek için:

1-    Kulübün mail adresi olan sufok@sabanciuniv.edu‘ya mail atıp başvurmak gerekmektedir.

2-    Kulüp senelik ücretini ödemek gerekmektedir.

 

Üyelik Çeşitleri ve Üyelik Hakları

Madde 5:

3 çeşit üyelik vardır. Bunlar:

Aktif Üye: Yalnız Sabancı Üniversitesi öğrencileri aktif üye olabilirler. Aktif üyenin seçme ve seçilme hakkı vardır. Kulüp çapında, kulüp adını kullanarak faaliyet düzenleyebilir ve düzenlenen tüm faaliyetlere katılabilirler.

Fahri  Üye: Sabancı Üniversitesi çalışanları, mezunları ve emeklileri fahri üye olabilirler. Fahri üyenin seçilme hakkı yoktur ama seçme hakkı vardır. Kulüp faaliyetlerine katılabilirler ancak kulüp adını kullanarak faaliyet düzenleyemezler.

Onursal Üye: Sabancı Üniversitesi dışından kulübe üye olmak isteyenler onursal üye olabilirler. Onursal üyenin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Kulüp faaliyetlerine katılabilir ancak faaliyet düzenleyemezler.

Onursal üyelik her sene yenilenmek zorundadır.

 

 

Üyeliğin Dondurulması veya Son Verilmesi

Madde 6:

 

Aşağıdaki durumlarda kulüp üyelikleri dondurulabilir veya üyeliklere son verilebilir:

1-    Kulübün amacı-ilkeleri dahilinde hareket etmeyenlerin ve kulüp adını kullanarak maddi çıkar sağlamaya çalışanların üyeliklerine son verilir. Bu tür faaliyetlerde bulunanlar tekrar üye olamazlar.

2-    Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin/çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

3-    Aktif olunması gereken toplantılara keyfi olarak katılınmaması durumunda sahip olunan aktif görev gerektiği takdirde dondurulur. 

4-    Kulüp demirbaş malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren veya çalan üyenin kulüple ilişkisi kesilir ve herhangi bir şekilde kulübe tekrar üye olamaz.

 

Üyeliğin dondurulma veya son verilmesi gerektiği hallerde kulüp olağanüstü toplanır. Üyelere durum bildirilir ve toplantı sonunda kulüp sekreteri Öğrenci Etkinlikleri Kurulu ve Öğrenci Etkinlikleri Temsilcisi’ne söz konusu üyenin üyeliğinin dondurulduğu/düştüğünü bildiren bir yazı yollar.

 

Kulübün İşleyişi

Madde 8:

Kulüp işleyiş kuralları aşağıdaki gibidir.

Tüm aktif üyeler kulüp meclisinin üyesidir. Kulüp meclisi her hafta düzenli olarak toplanır.

Akademik yılın başında aktif üyelerden aşağıdaki görevleri yapacak üyeler seçilir. Seçilen üyeler bir sonraki akademik yıl başlayana kadar görevlerini yürütürler.

 

Sekreter:Kulüp toplantılarının notlarını ve katılım kayıtlarını tutar. Kulüp üyelerinin doldurmuş oldukları formların kayda geçmesinden, arşivlenmesinden sorumludur. Yeni üyelerin katılımı ve/ya, üyelerin kulüpten çıkarılma/çıkma işlerinin prosedürlerini bilir ve uygulanması sırasındaki kağıt işlerinden sorumludur. 

Üniversite yönetimi ve kulüp arasındaki haberleşmeden sorumludur. Bu konuda üyelere yardımcı olur.

 

Sayman : Kulübün gelir ve giderlerinden sorumludur. Kulüp içi girdi ve çıktının kaydını Muhasebe Defteri’ne işler ve her ay başında kulübün mali durumunu üyelere rapor eder. Akademik yılın başında üyelerden senelik ücret toplama görevi de saymanındır. 

 

Malzeme Sorumlusu: Kulübün malzeme ihtiyacının karşılanması ve demirbaşların bakımından sorumludur. (Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Yönergesi’nin 2.2.g maddesinde belirtilen kişidir.)

Yeni malzeme alımı için gereken parayı Sayman’dan alır.

 

Yukarıdaki üç görevi yerine getiren üyeler Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Prosedürü’nü izlemek ve prosedürde değişiklik yapılmışşa kendi alanlarına gelen yeni görevleri yapmak zorundadırlar. Üniversite yönetimiyle kulüp arasında yönergeden meydana gelebilecek bir sorundan görevini yapmayan üye sorumludur.

 

Bütçe hazırlanması: Her sene ekim ayının sonuna kadar sayman kulüp bütçesi hazırlayıp Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Prosedürü’nde belirtilen kişilere gönderilir. Bütçe gönderilmeden önce kulüp olağan toplantısında tartışılıp oylama yapılması, onaylanması için üyelerin dörtte üçünün  kabul oyu vermesi gerekir.

 

Sekreter, Sayman ve Malzeme Sorumlusu Seçimleri: Akademik yılın bitiminden bir ay önce yapılan toplantıda seçilirler. İki turlu kapalı oylu seçim yapılır, sayımı bütün üyeler gözlemleyebilir. İlk turda en çok oyu alan adaylardan ikisi ikinci tura kalır. İkinci turda en çok oyu alan aday göreve seçilir. İlk turda sadece iki aday varsa en çok oyu alan aday göreve seçilir.

 

Denetim:

Kulübün kendi içindedir. Tüm üyelerin denetim hakkı saklıdır.

 

Üstlenilen görevin iptal edilme koşulları:

Üyeler tarafından yapılan denetlemeler sonucunda görevini gerektiği şekilde gerçekleştiremediği düşünülen görevli hakkında, görevinden düşürülmesi için kulüp meclisine yazılı bir gerekçe sunulur ve oylama teklif edilir.

Oylama teklifinden sonra bir hafta içinde yapılmalıdır. Tüm yönetim kurulu üyeleri katılmak zorundadır. Oylama kapalı oyla yapılır. Sayım işlemini tüm üyeler gözlemleyebilir.

Oylama sonunda salt çoğunluğun aldığı karar geçerlidir. İşleme konur.

Görevden alınan üye bir daha başka bir göreve aday olamaz. Üye görevden alındıktan sonra bir hafta içinde sözkonusu görevi üstlenecek başka bir aktif üye seçmek için seçim kurallarında belirtildiği gibi seçim yapılır.

 

Turkish