Gastronomi ve Yemek Kulübü (SUMAK)

 

GASTRONOMİ VE YEMEK KULÜBÜ (SUMAK)

KULÜP TANIMI

Yemek Sanatları ve Gastronomi Kulübü SUMAK güzel sanatlar, sosyal bilirmler ve Tıbbi bilimleri harmanlayarak göz zevki, kültürel köken ve sağlık birlikteliğinde gastonomi, moleküler gastronomi ve yemek sanatını incelemektedir. Dünya mutfak kültürü ve yemek tarihini takip etmekte, Türk, Osmanlı, Akdeniz, Uzakdoğu ve modern mutfak tekniklerinin öğrenilmesinde yardımcı olmaktadır. SUMAK, ‘Dünya Mutfakları Serisi’ adı altında  yemek eğitimleri vermekte, film gösterimi yapma, yemek tarifleri sunma, tadım stantları kurma ve bir çok mutfak sanatlarını tanıtma faaliyetlerinde bulunmaktadır.

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 

KULÜP WEB SAYFASI

 

FACEBOOK

http://www.facebook.com/sumaksuclub

TWITTER

 

KULÜP BAŞKANI

Ulaş Mergen

ulasmergen@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Semih Dilmaç

semihdilmac@sabanciuniv.edu

Kerem Akıllıoğlu

akillioglu@sabanciuniv.edu

Nazif Can Akçalı

ncan@sabanciuniv.edu

Didem Alkan

dalkan@sabanciuniv.edu

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ YEMEK VE AŞÇILIK KULÜBÜ

SUMAK

Kulübün amaçları

Madde 1: (1)  Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin sosyal

ve kültürel faaliyetlerini geliştirmek amacıyla yemek yeme

kültürü ve yemek yapmakla alakalı etkinlikler düzenlemek ve

kulüp üyelerinin okulun veya kulübün sağladığı bu olanakları

eşit bir biçimde kullanmasını sağlamaktır.

Kulübün faaliyetleri

Madde 2: (1) Madde 1’de belirtilen temel amaçlar çerçevesinde

tüzükte tanımlanan kurallar dahilinde etkinlikler yapılacaktır.

Bu etkinlikler aşağıdaki maddeleri içerir:

      Yurt mutfaklarında düzenlenen faaliyetler

      Okul dışında profesyonel okullarda gerçekleştirilen etkinlikler

      Ünlü firmalarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler

(2) Kulüp Yönetim Kurulu her akademik yılın başında o akademik

yıl için öngördüğü faaliyet programlarını bir taslak şeklinde kulüpler

yönetimine bildirir.

(3) Dönem içerisinde üniversitenin fiziki durumuna ve kaynaklarına

zarar verilmeyeceği taktirde diğer kulüplerle de işbirliği içinde

faaliyetler yürütülebilir

(4) Düzenlenecek tüm faaliyetlerde ilgili etkinlikler sorumlusuyla

iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Üyelik

Madde 3: (1) Kulüp üyeliği sadece Sabancı Üniversitesi

öğrencilerine açıktır.

(2) Üyelik her akademik dönemin başında düzenlenecek tanışma

toplantısı sonrasındaki kayıtlarla gerçekleştirilir .

(3) Üyeler aktif ve pasif üye olmak üzere ikiye ayrılır. Aktif üye sıfatı

en az iki dönem boyunca en az iki etkinliğe katılmış üyelere verilir.

(4) Üyelerin kulübe katılması için her akademik yılın başında yönetim

kurulunca belirlenecek olan üyelik ücretini ödemeleri gerekmektedir.

Üye hakları

Madde 4: (1) Yukarıda belirtilen şartları gerçekleştiren tüm öğrenciler

üye olma ve kulübün tüm olanaklarından eşit olarak yararlanma hakkına

sahiptir.

 

Üyelikten çıkarılma

Madde 5: (1) Kulüp üyeleri kurallara uymadıkları ya da Sabancı Üniversitesi

öğrencisi olma haklarını kaybettiklerinde üyelikten çıkarılırlar.

Kulüp organları

Madde 6: (1) Kulüp, Genel Kurul ve Yönetim Kurulundan oluşur.

Genel kurul

Madde 7: (1) Kulübün tüm aktif üyelerinden oluşmaktadır.

(2) Kulübün genel karar organıdır.

(3) Her akademik dönemin başında Yönetim Kurulu’nun belirlediği bir

günde toplanır.

Yönetim Kurulu

Madde 8: (1) Başkan, başkanyardımcısı, sayman, yazman ve etkinlik

sorumlularından oluşur.

(2) Çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden,

tüzüğün uygulanmasından, kulübün mali gider ve gelirlerinden ve

demirbaş malzemelerinden üyelere ve okula karşı sorumludur.

Toplantı yeri ve zamanı

Madde 9: (1) Toplantı gün ve saatini kulüp başkanı belirler. Başkan

bu belirlemeyi yaparken yönetim kurulu üyelerinin uygunluğunu dikkate

almak zorundadır.

Belgeler

Madde 10: (1) Üye kayıt listesi

(2) Banka hesap dökümü

(3) Demirbaş malzeme listesi

(4) Üye toplantı tutanakları

(5) Yönetim kurulu toplantı tutanakları

(6) Etkinlik listesi

(7) Gelir ve gider ayrıntılı listesi

 

BAĞLAYICILIK:

 

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.

 

Turkish