Genç Girişimciler Kulübü (GGK)

 

KULÜP TANIMI
 
yıllardır en girişimci ve yenilikçi üniversite sıralamalarında en başlarda yer alan Sabancı Üniversitesi'nin Genç Girişimciler Kulübü olarak temel amacımız girişimcilik tutkusu ve potansiyeline sahip Sabancı Üniversitesi öğrencileri tarafından üniversite ve toplum içerisinde girişimcilik farkındalığı yaratmak, girişimcilik kültürünün ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesine proje, etkinlik ve yarışmalarla katkıda bulunmaktır. Kulübümüz, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği etkinliklerle 150’den fazla konuşmacıyı girişim gönüllüsü gençlerle buluşturmayı başarmıştır.
 

 

 

YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL
 ggk@sabanciuniv.edu

 

KULÜP WEB SAYFASI
sabanciggk.com

 

FACEBOOK
www.facebook.com/SabanciGGK

 

INSTAGRAM
www.instagram.com/sabanciggk/

 

 

KULÜP EŞBAŞKANLARI
Eliz Doğan elizdogan@sabanciuniv.edu

 

 

KULÜP YÖNETİM KURULU
Boğaç Han Arslan bogachanarslan@sabanciuniv.edu Organizasyon Departmanı Başkanı
Görkem Güzeler gorkemguzeler@sabanciuniv.edu Organizasyon Departmanı Başkanı
Yiğit Karataş yigitkaratas@sabanciuniv.edu Organizasyon Departmanı Koordinatörü
Furkan Akgün furkanakgun@sabanciuniv.edu Organizasyon Departmanı Koordinatörü
Hüseyin Ege Pamuk hüseyinege@sabanciuniv.edu Sponsorluk Departmanı Koordinatörü
Alperen Yıldız alperenyıldız@sabanciuniv.edu Sponsorluk Departmanı Koordinatörü
 

 

KOORDİNATÖRLER
Efe Şencan
efesencan@sabanciuniv.edu
Yiğit Tekinalp
yigittekinalp@sabanciuniv.edu
Hazal Demir
hazaldemir@sabanciuniv.edu
Eliz Doğan
elizdogan@sabanciuniv.edu
Selami Doğan Akansu
selamidogan@sabanciuniv.edu
Lara Erdinç
laraerdinc@sabanciuniv.edu
Gamze Böncü
gamzeboncu@sabanciuniv.edu
Çiçek Aykanat
cicekaykanat@sabanciuniv.edu
Melike Cezayirlioğlu
cezayirlioglu@sabanciuniv.edu
Kemal Selçuk
kemalselcuk@sabanciuniv.edu

 

 

KULÜP TÜZÜĞÜ
GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ
 
 
ÖNSÖZ
 
          “Sabancı Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü” üniversitemizin kulüp yönetmeliği uyarınca, gerekli maddelere bağlı kalacak şekilde Sabancı Üniversitesi Orhanlı 81474 Tuzla/İstanbul adresinde çalışmak üzere kurulmuştur. Kulübümüz, 21. Yüzyıl gençliği yeni hedeflere koşarken Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda cumhuriyetimizi korumayı ve geleceğe taşımayı; düşünceye saygıyı benimsemeyi ve benimsetmeyi hedefler. Bu hedeflere başarıyla ulaşırken takım çalışması, paylaşımcılık, akılcılık, samimiyetin çıkara dayanmaması gibi kavramların önemini vurgular.
 
 
A)  KULÜBÜN TANITIMI
 
1)   KULÜBÜN ADI
 
Madde 1) Kulübün adı “Sabancı Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü”dür. (Kısaca Genç Girişimciler Kulübü olarak kullanılır.)
 
Madde 2) Genç Girişimciler Kulübü Sabancı Üniversitesine bağlı bir kulüptür.
 
Madde 3) Kulübün adı Genel Kurulun üçte ikisinin oylarıyla değişebilir.
 
2) KULÜBÜN AMAÇLARI
 
 Genç Girişimciler Kulübü, üniversitemizin birlikte yaratmayı ve geliştirmeyi hedefleyen bir dünya üniversitesi olma vizyonuna paralel olarak; ekonomik, sosyal, kültürel alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek, bu alanlarda vizyon sahibi kişilerin konuk olacağı toplantılar düzenleyip tüm öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlar.
 
Madde 4) Üniversitemiz gençliğinde gelecek fikrine karşı bir duyarlılık geliştirmek ve üniversitemiz mezunlarının iş hayatına tam anlamıyla hazır girmesini sağlamak.
 
Madde 5) Sanat ve kültür alanında kaybolan değerlerimize sahip çıkmak ve gençliği bu yönde bilinçlendirmek. 
 
Madde 6) Üniversitemizin felsefesi doğrultusunda Sabancı Üniversitesi bireyleri arasında kalıcı bir bağ kurmak.
 
Madde 7) Eğitim, sağlık, zararlı alışkanlıklarla mücadele, trafik bilinci, yaşlılara yardım, gençliğin sorunları, ülkemizin tanıtımı gibi konularda topluma yararlı olabilecek çalışmalar yapmak.
 
3)   KULÜBÜN FAALİYETLERİ
 
Genç Girişimciler Kulübü, üniversitemizin akademik ortamına, genel disiplinine uygun olmayan faaliyetlerde bulunmaz.
 
Madde 8) Güncel sorunların tartışılması, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilmesi ve Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin yaratıcı fikirlerini ortaya çıkarmak amacıyla toplantı, konferans, panel, forum gibi kültürel faaliyetleri düzenlemek.
 
Madde 9) Öğrencilerin ufkunu açmaya yardımcı olabilecek dünya ve Türkiye genelinde kendi alanlarında başarı elde etmiş bilimadamı, yazar, sanatçı, politikacı ve sporcuları konuk etmek.
 
Madde 10) Klübün amaçlarına paralel olarak üyelerin önerdiği ve yönetim kurulu tarafından onaylanan faaliyetleri gerçekleştirmek.
 
Madde 11) Tüm üyelerin demokratik bir ortamda, aktif olarak çalışmalarını sağlamak için belli komisyonlar kurmak.
 
Madde 12) Gerektiğinde yardım kuruluşlarıyla belli çalışmalarda bulunmak, üniversitemizin ilgili birimlerinin bilgisi doğrultusunda ciddi organizasyonlarda görev almak.
 
Madde 13) Haftalık olağan toplantılarda gündem belirlemek, durum değerlendirmesi yapmak ve faaliyetlerin raporlar halinde derlenerek arşiv şeklinde saklanmasını sağlamak.
 
4) KULÜP ÜYELİĞİ
 
Madde 14) Sabancı Üniversitesi öğrencisi olan herkes kulübümüze üye olabilir.
 
Madde 15) Pasif, aktif ve onursal olmak üzere üç çeşit üyelik vardır.
 
Madde 16) Pasif üyelik: Kulübe üyeliği olan herkes pasif üyedir. (Pasif üyelerin seçme seçilme hakkı yoktur. Bir akademik dönemde iki kez düzenlenen genel kurul toplantılarına ve haftalık olağan kulüp toplantılarına katılmaları zorunludur. İsterlerse komisyonlarda görev alabilirler.)
 
Madde 17) Aktif üyelik: Kulüp çalışmarında yararlı hizmetlerde bulunmuş, bir takım somut işleri gerçekleştirmiş olan üyeler Yönetim Kurulu’nun kararıyla aktif üye olarak seçilir. (Aktif üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.
Haftalık olağan toplantılara devamlı katılmakla beraber, genel kurula katılmaları ve oy kullanmaları zorunludur. Komisyonlar aktif üyelerin kontrolünde oluşturulur.)
 
Madde 18) Onursal üyelik: Sabancı Üniversitesi’nde öğrenci statüsü taşımayan, fakat yardımları ya da tavsiyeleriyle kulüp çalışmalarına katkıda bulunan kişiler Yönetim Kurulu’nun kararıyla onursal üye olabilirler.
 
Madde 19) Her üyenin, Yönetim Kurulu’nca onaylandıkça, çalışma grubu kurma hakkı vardır.
 
Madde 20)  Genel Kurula ve haftalık toplantılara iki defa üst üste mazeret belirtmeden katılmayan aktif üyelerin aktif üyelikleri feshedilir; pasif üyeler ise kulüpten ihraç edilir.
 
Madde 21) Kınama ve uyarma cezaları hariç diğer disiplin cezalarını almış olan öğrenciler Genç Girişimciler Kulübü’ne üye olamaz.
 
Madde 22) Kulüp faaliyet ve aktivitelerine katılmayan, Yönetim Kurulu’ndan habersiz faaliyetlerde bulunan, kendini kulübün üzerinde tutan ve kişisel çıkar sağlamaya yönelen, aktif üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulunca tartışılır ve gerekirse fes edilir.
 
B)  KULÜBÜN YAPISI
1)   GENEL KURUL
 
Madde 23) Kulübün tüm üyeleri Genel Kurulu oluşturur.
 
Madde 24) Genel Kurul her dönem başında bir kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. (Genel Kurul tarihine Yönetim Kurulu karar verir.)
 
Madde 25) Genel Kurulun karar albilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun bulunması gerekir.
 
Madde 26) Yönetim ve Denetim Kurulu, akademik yıl başındaki ilk toplantıda bir yıllık süre için seçilir.
 
 
2)   YÖNETİM KURULU
 
Madde 27) Yönetim kurulu, her akademik yıl başında seçilen bir başkan, üç başkan yardımcısı, bir kulüp sözcüsü, bir sayman ve genel kurulu temsil eden üç üye olmak üzere dokuz kişiden oluşur.
 
Başkanın Görev ve Yetkileri:
 
_ Kulübümüzü üniversitemizde ve üniversitemizin dışındaki toplantılarla etkinliklerde temsil eder.
 
_ Kulübün amaçları doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleşmesinden ve kulüp tüzüğünün denetiminden sorumludur.
 
_ Üyeler arasındaki koordinasyonu sağlar ve çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini takip eder.
 
Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri:
 
_ Başkanın görevlerini yaparken kendisine yardımcı olmak, yokluğunda yapılması gereken görevleri yerine getirmek.
 
Kulüp Sözcüsünün Görev ve Yetkileri:
 
_ Kulüp üyeleri ile Yönetim Kurulu arasında iletişim sağlamak.                             
 
_ Kulüp faaliyetlerini raporunu tutmak ve bunların arşiv halinde saklanmasını sağlamak.
 
_ Genel Kurul karar defterinden sorumludur.
 
Saymanın Görev ve Yetkileri: 
 
_ Kulübün tüm gelir-giderlerinden ve bütçesinin kullanılmasından sorumludur.
 
_ Muhasebe defterinin kayıtlarını tutar.
 
Üyelerin Görev ve Yetkileri:
 
_ Kulüp üyelerinin bütününü Yönetim Kurulu’nda temsil eder.
 
Madde 28) Yönetim Kurulu kulübün idari organıdır ve bütün çalışmalardan sorumludur. Hangi faaliyetlerin yapılacağı ve bu faaliyetlerin öncelik sırası Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesini, tüzüğün uygulanmasını, kulübün gelir ve giderlerinin düzenlenmesini sağlar.
 
Madde 29) Yönetim Kurulu kurulmuş olan komiteler arasında bağlantıyı sağlar ve bu komitelerin düzenli çalışmasını kontrol eder.
 
Madde 30) Yönetim Kurulu haftada bir defa olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara katılımı zorunludur.
 
Madde 31) Yönetim Kurulu kulübün tanıtımının yapılmasından ve kulübe ait bir web sitesi düzenlemekten sorumludur.
 
 
3)   DENETİM KURULU
 
Madde 32) Yönetim Kurulu dışından, diğer aktif üyeler arasından başkan, başkan yardımcısı ve asil üye olmak üzere üç kişiden oluşur.
 
Madde 33) Genel Kurul tarafından her akademik yıl başında bir yıl için seçilir.
 
Madde 34) Denetim Kurulu kulübün faaliyetlerini tüzüğe ve Sabancı Üniversitesi kulüp yönetmeliğine uygun olup olmadığını inceler, kulübün mali işlerini denetler.
 
Madde 35) Denetim Kurulu denetim sonuçlarını görüşleriyle beraber Genel Kurula rapor olarak sunar.
 
4)   EVRAKLAR
 
Madde 36) Genel Kurul Karar Defteri: Genel Kurul tarafından alınan kararlar ve akademik yıl içerisinde yapılması planlanan faaliyetler yazılır.                         
 
Madde 37) Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar yazılır.
 
Madde 38) Üye Kayıt Defteri: Kulübe üye olan herkes kayıtlıdır.
 
Madde 39) Muhasebe Defteri: Kulübün gelirlerinin ve harcamalarının tutulduğu defterdir.
 
C)  KULÜP TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 40) Genel Kurul üye sayısının en az üçte ikisinin teklifi ile tüzük değişikliği Yönetim Kurulu’nun gündemine alınır.
 
Madde 41) Değişiklik kararı Yönetim Kurulu’nun salt çoğunluğuyla kabul edilir ve yürürlüğe konur.
 
 
BAĞLAYICILIK:
 
Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.
 

 

Turkish