Tea Talks with CEOs

 

KULÜP TANIMI
Sabancı Üniversitesi Tea Talks with CEOs Kulübü olarak amacımız geleceğin lider adaylarını yetiştirmek. Bizler inanıyoruz ki, dünya çapında farklı kültürlerden liderlerin başarı hikayelerini, tecrübelerini ve bizlere olan tavsiyelerini dinleyerek vizyonumuzu geliştirebilir, farklı bakış açıları kazanabilir ve bu kazanımlar sayesinde hem kişisel hem de profesyonel yaşamımızda başarıya ulaşabiliriz.

Dünyanın en başarılı liderleri ile üniversitemizdeki lider adaylarını samimi bir sohbet ortamında buluşturan ilk ve tek organizasyon olan CEOlarla Çay Sohbetleri kulübü, Türkiye’deki görüşmelerinin yanı sıra yurtdışında da etkinlikler gerçekleştirmektedir. Öyle ki, küresel etkileşimlerimiz sayesinde edindiğimiz, sosyal, kültürel ve kişisel deneyimler bize yeni ufuklar açacaktır. Bu nedenle, yurtdışı etkinliklerimiz, bütün katılımcıların global kimliklerine önemli katkılar sağlamaktadır.
 

 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL
teatalks@sabanciuniv.edu

 

KULÜP WEB SAYFASI 
www.teatalkswithceos.org

 

FACEBOOK
www.facebook.com/teatalkswithceos/

 

 

TWITTER
twitter.com/TeaTalkswithCEO
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/ceolarlacaysohbetleri/

 

KULÜP BAŞKANLARI

Ata Avlar ataavlar@sabanciuniv.edu
Alara Afife Ünlü alarau@sabanciuniv.edu

Güliz Eserdağ gulizeserdag@sabanciuniv.edu

Leyla Yılmaztekin leylay@sabanciuniv.edu

Yönetim Kurulu 

Ayşe Ekicioğlu ekiciogluayse@sabanciuniv.edu İGOR YK
İrem Karacan iremkaracan@sabanciuniv.edu İGOR YK
Ebubekir Alimoğlu alimoglu@sabanciuniv.edu İGOR YK
Mertcan Kırcelli mkircelli@sabanciuniv.edu Yurt İçi YK
Zeynep Tandoğan zeyneptandoğan@sabanciuniv.edu Yurt İçi YK
Berkay Ercan berkayercan@sabanciuniv.edu Yurt İçi YK
Melis Akar melisakar@sabanciuniv.edu Yurt İçi YK
Selçuk Mert Günyüz mgunyuz@sabanciuniv.edu Yurt Dışı YK
Zeynep Serra Öztürk zserra@sabanciuniv.edu Yurt Dışı YK

 

KULÜP TÜZÜĞÜ

 

 

 

Sabancı Üniversitesi Tea Talks with CEOs – CEOlarla Çay Sohbetleri Kulübü Tüzüğü

KULÜP TANIMI :

Tea Talks with CEOs Club (CEO’larla Çay Sohbetleri Kulübü) Sabancı Üniversitesi’nin seçkin öğrencilerini Dünya’da ve Türkiye’de alanında lider kişilerle buluşturup, onların hayat hikayelerinden ve tavsiyelerinden örnekler almayı ilke edinmiş bir kulüptür. Bu kapsamda Dünya ve Türkiye’de bir çok lider ile sohbetler gerçekleştirmek esas amaçtır.Dünya çapında buluşmalarımızı şu ana kadar İngiltere, İtalya, Dubai, İsviçre, New York, Tokyo ve San Francisco-Silikon Vadisi, Singapur, Hollanda, Fransa, Almanya ziyaretleri izledi.Temel hedeflerimiz üyelerimizin ufkunu açma yönünde yardım etmek, onları her sektör ile buluşturarak ilham almalarını sağlamak, örnek aldıkları insanların aslında nasıl birer birey olduklarını göstermektir. Çalışmaya ve fedakârlığa inanan bir kulüp olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

MADDE 1:

Kulüp içi tanımlar

1.1- Kulüp içerisinde bir Genel Başkan bulunur. Belirlenen başkan kulüpteki en yetkili kişidir ve organizasyonun her alanındaki yürütmeyi gerçekleştirir.

1.2- Genel Başkan, Genel Kurulun aldığı idari ve finansal kararları denetleme, onaylama veya gerektiği takdirde bu kararları reddetme yetkisine sahiptir.

1.3- Başkanlık makamına getirilecek kişi mevcut başkan tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

1.4 – Genel Başkan Yardımcısı göreve gelmiş-getirilmiş Genel Başkan tarafından YK’lar arasından seçilir ve direkt olarak Genel Başkana bağlıdır. Genel Başkan Yardımcısı Genel Kurul yöneticilerinin takibini Genel Başkan’a raporlama görevini yürütür. Alt Gruplar arası rotasyon sürecinin Genel Kurul kısmıyla ilgilenir. Tüzük Kuralları veya kulübün etik anlayışlarını ihlal eden herhangi bir durumla karşılaştığında müdahale etme yetkisine sahip olup kulüp içerisinde düzenlenen her toplantıya katılım hakkı vardır.

1.5 – Genel Sekreter göreve gelmiş-getirilmiş Genel Başkan tarafından YK’lar arasından seçilir ve direkt olarak Genel Başkana bağlıdır. Genel Sekreter kulüp içerisinde yer alan üyelerin takibini yapmakla yükümlüdür ve üyelerin kulüp içerisinde mevcut durumlarını Genel Başkana raporlama görevini yürütür. Alt Gruplar arası rotasyon sürecinin üye kısmıyla ilgilenir. Tüzük Kuralları veya kulübün etik anlayışlarını ihlal eden herhangi bir durumla karşılaştığında müdahale etme yetkisine sahip olup kulüp içerisinde düzenlenen her toplantıya katılım hakkı vardır.

1.6 – Grup Başkanları her alt grubun başında 1 tane olmak üzere toplamda 3 kişilerdir ve göreve gelmiş-getirilmiş Genel Başkan tarafından YK’lar arasından seçilir ve direkt olarak Genel Başkana bağlıdır. Grup Başkanları bağlı oldukları alt gruplarda oluşan organizasyon ve gelişimleri Genel Başkana raporlama görevi yürütür. Grup Başkanları alt grupları bazında aksiyona sahip olup geliştirmek adına genel kurula sunmak kaydıyla yeni kararlar almakta serbesttirler. Kendilerine bağlı olan YK ve Yardımcı YK’lar tüm süreçleri Grup Başkanlarına bildirmekle yükümlüdürler. Alt gruplarında bulunan üyelerle ilgili her türlü öneriyi Genel Sekretere yapma hakkına sahiptirler.

1.7 — Yurt İçi Grup Başkanı kulüp dahilinde yapılan her bir yurt içi görüşme etkinliğinin en yetkili kişisidir. Uygun gördüğü takdirde istediği yurt içi görüşmesini iptal etme hakkı vardır. Her yıl bahar tatilinde gerçekleştirilen yurt içi gezisinin en yetkili kişisidir. Gidilecek olan şehri 3 opsiyona indirdikten sonra Yönetim Kurulu’na sunma hakkına sahiptir. Bu doğrultuda görevlendirilecek Yurt İçi Genel Kurul üyelerini atama yetkisi vardır.

1.8 — Yurt Dışı Grup Başkanı kulüp dahilinde yapılan her bir yurt dışı görüşme etkinliğinin en yetkili kişisidir. Gidilecek olan ülkeyi 3 opsiyona indirdikten sonra Yönetim Kurulu’na sunma hakkına sahiptir. Yurt dışı gezisi için görevlendirilecek yurt dışı genel kurul üyelerini atama yetkisi vardır. Uygun gördüğü takdirde istediği yurt dışı görüşmesini reddetme hakkına sahiptir.

1.9 — İGOR Grup Başkanı bütün sponsorluk süreçlerinin onayı veya reddi ile ilgili karar verme sürecine liderlik eder. Kulübün sosyal medya hesaplarında yapılacak olan paylaşımlar İGOR Grup Başkanının izni ile gerçekleşmektedir. Kulüp içerisinde gerçekleşecek etkinlik ve organizasyonlar İGOR Grup Başkanı’nın onayı ile yürütülür. 5 yılda bir gerçekleşecek olan kulübün bütün fertlerinin bir araya getirildiği organizasyon komitesinin başkanlığını yürütmekle yükümlüdür. Mezunlarla ilişkiler komitesi başkanlığını yürütür. İGOR Grup Başkanı bu alt grup çerçevesinde gerçekleştirilen bütün süreçlerin en yetkili kişisidir.

1.10 – YK adı verilen kişiler Yönetim Kurulu üyeleridir. Kulüp içi tüm üst yönetimin denetlemesi altında, idari ve finansal yetkiler bu kişilere aittir. Bu kişilerin belirli bir sayısı yoktur ve ihtiyaca göre belirlenir.

1.11 – YK görevinde olan kişiler üst yönetim arasında yapılan ortak oylama ile kulüp içi aktifliğe bakılarak belirlenirler.

 

1.12 – YK’lar kendi istekleri doğrultusunda veya başkanlar tarafından oy birliği ile görevden alınabilir. Belirli bir görev süreleri yoktur.

1.13 – YK’lar bağlı bulundukları alt grubun üyelerinden sorumludur.

1.14- YK’lar dönem içerisinde en az 2 alt grup toplantısı yapmak zorundadır.

1.15- YK’lar dönem içerisinde en az iki yurt içi görüşmesine gitmek zorundadırlar.

1.16 – YK’lar alt grup değişimlerini Genel Başkan Yardımcısı’nın onayı ile kendi istekleri ve kulübün ihtiyaçları doğrultusunda yaparlar.

1.17- Yardımcı YK adı verilen kişiler başkan ve YK’ların kanaatince belirlenirler.

1.   i) Yardımcı YK seçiminde esas; kişilerin çalışma performansı ve kulübe kattıklarıdır.

2.   ii) Yardımcı YK’lar seçilirken herhangi bir geziye gelme zorunluluğu yoktur fakat geziler seçim aşamasında önemli bir

faktör oluşturur.

1.18- YardımcıYK’lar dönem içerisinde 3 yurt içi görüşmesine katılmak zorundadır.

1.19- Yardımcı YK’lar alt grup toplantılarına katılım göstermek zorundadır.

1.20- Bu kişiler gerekli görülen zamanlarda seçilir, her dönem olmak zorunda değillerdir. Sayıları sabit değildir o anki ihtiyaca göre belirlenir.

1.21- Kulüp kendi içerisinde üç ana alt gruptan oluşur;

i) Yurt İçi Alt Grubu: Yurt içi görüşmelerini belirli bir takvime göre ayarlamak ile yükümlü alt gruptur.

ii) Yurt Dışı Alt Grubu: Yurt dışı görüşmelerini belirli bir takvime göre ayarlamak ile yükümlü alt gruptur.

iii) İş Geliştirme ve Organizasyon Alt Grubu (İGOR): Kulüp içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikleri düzenleme ve kulüp çalışmaları için iş birliği görüşmeleri yapmaktan sorumlu alt gruptur.

1.22- Üst Yönetim Kurulu üyeleri; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Grup Başkanlarının olduğu kurula verilen addır.

1.23- Yönetim Kurulu; Üst Yönetim Kurulu ve YK’ların olduğu kurula verilen addır. 1.24- Genel Kurul; Yönetim Kurulu ve Yardımcı YK’ların olduğu kurula verilen addır. 

 

1.25 – Yönetim Kurulu toplantısı her hafta belirli tarihte yapılır ve katılım zorunludur. MADDE 2: Alt Gruplar

2.1 – Yurt içi alt grubu için belirli bir üye sayısı ve belirli bir YK sayısı yoktur. İlgili Grup Başkanı yurt içi alt grubundan sorumludur.

1.   i) Üyeler seçildikten sonra YK sayısınca eşit olarak bölünür.

2.   ii) Üye kontenjanı o dönemin randımanına göre belirlenir.

2.2 – Bu alt grubun amacı Türkiye içi önde gelen kişiler ile görüşmenin yapılacağı kişinin istediği saat,gün ve kişi sayısınca görüşme ayarlamaktır.

1.   i) Bu görüşmelere gelinirken kıyafet yükümlülükleri önceden mail ile belirtilir. Bu kurallara uyulması zorunludur.

2.   ii) Yurt içi görüşmelerine gidilirken, okuldan anlaşmalı firma ile shuttle servisi kullanılır. Bu hizmet o dönem anlaşılan

meblağa bağlı olarak kişi sayısınca bölünür ve ücret temin edilir görüşmeye gelenlerden. Bu ücret Asya ve Avrupa

yakaları için farklı belirlenir.

3.   iii) Görüşmeler görüşülecek kişiye bağlı olarak Türkçe veya İngilizce yapılır.

2.3 – Görüşme ayarlama prosedürleri üyelerin bağlı bulunduğu YK’lar tarafından, YK’larca belirlenen saat ve tarihte toplantı yapılarak anlatılır ve gereken taslaklar üyelere paylaşılır

i) YK’larca belirlenen toplantı saati ve tarihi esneklik gösterir.
2.4 – Yurt dışı alt grubu için belirli bir üye sayısı ve belirli bir YK sayısı yoktur.

1.   i) Üyeler seçildikten sonra YK’lar arasında eşit olarak bölünür.

2.   ii) Üye kontenjanı o dönemin randımanına göre belirlenir.

2.5 – Bu alt grubun amacı Dünya üzerindeki önde gelen kişiler ile gezimizin belirlendiği tarihte kişi ile saat, gün ve kişi sayısınca planlayıp görüşme ayarlamaktır.

2.6 – Kulüp olarak her dönem bir yurt dışı gezisi gerçekleştirmek için çalışmalar yapılır.

1.   i) Bu gezi YK kararınca iptal edilebilir veya her dönem yapılmayabilir.

2.   ii) Geziye gelecek kişi sayısı YK’lar tarafından belirlenir.

3.   iii) Seçim aşamasında üyelerin çalışma performansları esastır.

4.   iv) Gezi seçimi yapılırken sadece yurt dışı alt grubuna bakılmaz, kulüp geneline bakılır.

5.   v) Gezi için üye seçimi yapılırken İngilizce seviyesi önemli rol oynar.

6.   vi) Gezi seçiminde alt grupların kontenjanı yoktur, kulübün geneli esastır.

2.7 – Yurt dışı gezisi için görüşme ayarlayan ya da sponsorluk bulan üyeler yurt içinde en az 3
görüşmeye katıldıkları takdirde direkt olarak geziye katılma hakkı kazanır.
2.8 – Gezi için seçilecek şehir ve otel yönetim kurulu tarafından belirlenir ve seçilen bir tarihte açıklanır.
2.9 – Görüşme ayarlama prosedürleri üyelerin bağlı bulunduğu YK’lar tarafından, YK’larca
belirlenen saat ve tarihte toplantı yapılarak anlatılır ve gereken taslaklar üyelere paylaşılır.
i) YK’larca belirlenen toplantı saati ve tarihi esneklik gösterir.
2.10 – Geziye isteyen başkan ve YK gelebilir. Bu sayı kontenjandan düşülür.
2.11 – İş Geliştirme ve Organizasyon (İGOR) alt grubu için belirli bir üye sayısı ve belirli bir yönetim kurulu üyesi sayısı yoktur. i) Üyeler seçildikten sonra YK sayısınca eşit olarak bölünür.
ii) Üye kontenjanı o dönemin randımanına göre belirlenir.
2.12 – Bu alt grubun amacı;
i) Kulübün finansal anlamda ki ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli şirketlerle görüşmeler
düzenleyerek, kulübe kazanım sağlamaktır.
ii) Kulübün sosyal medya takibini yapar. Gazete, dergi ve bloglarda kulüple ilgili gerekli
paylaşımların yapılmasını sağlamaktadır.
iii) Kulüp üyelerini daha çok takip edebilmek adına, etkinlikler düzenler ve genel
organizasyondan sorumlu olmaktadırlar.
iiii) Kulübün mezun olmuş üye ve YK’larıyla iletişimi sürdürür ve onları belirli periyotlarda
kulübün genel durumuyla ilgili bilgilendirir.

iiiii) Mezunlarla İlişkiler Komitesi İş Geliştirme ve Organizasyon Alt Grubunda bulunur. Ve bu sorumluluk dönem YK’larına aittir. Bu komite kulübün bütün alt gruplarına açık olup YK’nın inisiyatifi sonucu kişi alımı yapılacaktır. Herhangi bir kontenjan söz konusu değildir.

2.13 – Görüşme ayarlama prosedürleri üyelerin bağlı bulunduğu YK’lar tarafından, YK’larca belirlenen saat ve tarihte toplantı yapılarak anlatılır ve gereken taslaklar üyelere paylaşılır.

 

i) YK’larca belirlenen toplantı saati ve tarihi esneklik gösterir.

ii) Yapılan iş birliği görüşmeleri için gereklilikler kulüp disiplin kuralları kısmında belirtilmiş olacaktır. Aksi durumda kulüp disiplin kurulu gereken cezayı vermek konusunda serbesttir. iii) Bu alt grubun başta ulaşım olmak üzere diğer gerekli masrafları kulübe aittir.

iiii) Görüşmeler ilgili YK veya üyeler tarafından ayarlanır. Ve görüşmeye gidilmeden önce YK tarafından seçilmiş katılımcılar ile toplantı yapmak zorunludur.

2.14 – Bu alt grupta yer alan üyeler kulübün diğer alt gruplarında yapılan etkinliklere katılmakta serbesttir. 2.15 – İş birliği görüşmelerine isteyen YK gelebilir. Bu sayı kontenjandan düşülür.

2.16 – Bu alt gruba bağlı olarak iş birliği çalışmalarını sponsorlukla sonuçlandırmış üyeler yurt dışı gezilerine katılım hakkı elde edebilmek için ön koşul olarak en az 3(üç) yurt içi görüşmesine katılımı zorunludur.

KULÜP DİSİPLİN KURALLARI:
MADDE 1:
Disiplin, Etik ve Tüzük Kurulu
1.1 Kulüp içi disiplinin, çalışma standartlarının ve başarı ölçütlerinin daha iyi değerlendirilebilmesini amaçlar. 1.2 Genel Başkan Yardımcısı bu kurula başkanlık eder.

1.3 Üst Yönetim Kurulunu temsilen bir kişi, YK’ları temsilen bir kişi, ve Yardımcı YK’ları temsilen bir kişinin katılımıyla gerçekleşir.

1.4 Bu kurul yaptığı aylık değerlendirme sonucu YK ve Yardımcı YK’ları denetleme hakkına sahiptir. Bu denetleme doğrultusunda kulüp içi disiplinin sağlanması hedef alınır.

1.5 Bu kurul kulübün tüm etik kurallarına bağlı bir yönetime sahip olduğu için oluşmuş olup belirlenen etik kuralları YK ve Yardımcı YK’lar üzerinde uygulayabilme hakkına sahiptir.

1.6 Bu kurul varolan tüzük maddelerini Genel Kurul’un onayına sunarak değiştirme hakkına sahiptir.

MADDE 2:

Kıyafet Düzeni

1.1 Aksi belirtilmediği sürece kıyafet düzenimiz ”business-casual” formatındadır. Erkeklerde kravat zorunlu, kızlarda ise etek boyu diz boyunda olmak zorundadır.

1.2 Bu kıyafet düzenine uyulmaması halinde görüşmeye kabulünüz olsa bile kesinlikle katılım sağlanamayacaktır.

MADDE 3:
Servis Ücreti
1.1 Servis ücretleri serviste direkt olarak toplanıp o anda şoföre teslim edilecektir.
1.2 Servis ücreti total olarak kişi başına bölünecektir
1.3 Servis sadece tek yön kullanılsa bile gidiş-dönüş ücreti alınacaktır.
1.4 Servis ücretlerini servis esnasında ödemeyen üyelerimiz ücreti ödeyene kadar başka bir görüşmeye katılım sağlayamayacaktır.

MADDE 4:

Görüşme İptalleri

1.1 Kulübümüzün ve Sabancı Üniversitesi’nin itibarını göze alarak, özellikle ön koşulu olan görüşmelerde kabul alındıktan sonra yapılan iptallerde, üyelerimizin 1 ay süre ile görüşmelere katılımı engellenecektir.

1.2 Ön koşulu olmayan görüşmelerde ise aynı kural ikinci seferde tekrarlanması halinde uygulanacaktır. i)Görüşme iptalleri hususunda iptal nedenlerinizi açık bir şekilde tarafımıza bildirilmesi zorunludur. MADDE 5:
Görüşme Öncesi Hazırlık

1.1 Kabul alınan görüşmelere gelinmeden önce;

i) Şirket ve kişi hakkında detaylı araştırma yapılmalıdır.
ii) Şirket ve kişi hakkında en az 2 soru gidiş servisinde tartışılmak üzere hazırlanmalıdır.

iii) Görüşme esnasında not tutulması için üyelerin şahsi not defterlerini getirmeleri gerekmektedir. Görüşülecek şirketler bizlere her zaman bunları temin etmemektedir.

MADDE 6:
Görüşme Esnasındaki Kurallar
1.1 Görüşmeye katılım gösteren YK veya Yardımcı YK gözetiminde olacak şekilde;
i) Görüşme esnasında telefonlar mutlaka sessiz hale getirilmelidir.
ii) Görüşme esnasında telefon ile uğraşmak kesinlikle yasaktır.
iii) Görüşme esnasında fazla kişisel sorulardan kaçınılmalıdır ve uygunsuz duruş şekilleri sergilenmemelidir. MADDE 7:
Alt Grup Toplantı Kuralları
1.1 Alt gruplar dahilinde yapılan toplantılara 2 kez mazeretsiz katılım göstermeyen üyelerin, üyelikleri düşürülecektir.

i. Toplantı süreleri ortalama 30 dakika olmaktadır ve bunu göz önünde bulundurarak toplantılara 10 dakika süre ile geç kalınmaması gerekmektedir.

MADDE 8:

Genel Kurul Görev Dondurma ve Sonlandırma Kuralları

1.1 Genel Kurul üyelerinden olan yardımcı YK’ların üst kurul ve bağlı olduğu yönetim kurulu üyesi tarafından kulüpten çıkarılma ve görevini sonlandırma hakkı, yapılacak olan olağanüstü toplantının neticesinde verilir.

1.2 Genel Kurul üyelerinden olan YK’ların üst kurul tarafından kulüpten çıkarılma ve görevini sonlandırma hakkı, yapılacak olan olağanüstü toplantının neticesinde verilir.

2.1 İşbu oluşturulan tüzük çerçevesinde genel kurulun tamamının kulüpten kendi isteğiyle ayrılması bir sürece dayalıdır. Bu süreç en az iki akademik dönemi kapsamaktadır. Genel kurul üyelerinin tamamı bu maddeyi kabul etmiş sayılır. Bu maddenin kaldırılması veya değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

3.1 Bu madde uluslararası değişim programlarına katılan genel kurul üyelerinin kulüpte devamlılık durumunun belirlenmesi ile ilgilidir. Uluslararası değişim programına katılıp kulüp çalışmalarına aktif bir şekilde devam etmek isteyen genel kurul üyeleri üst yönetim kurulu üyelerinin onayına sunarak döndükleri zaman çalışmalarına devam edebilme hakkına sahiptir.

3.2 Üst Yönetim Kurulu üyelerinden birisi uluslararası değişim programına katıldığı takdirde yerine getirilecek olan bir vekil yine üst yönetim tarafından seçilir.

GENEL KURUL TOPLANTI KURALLARI:

MADDE 1:

1.1 Yönetim tarafından yürürlüğe konulan idari takvime uygun olarak bütün genel kurul üyeleri toplantılara katılmakla yükümlüdür.

1.2 Bu toplantılar iki haftada bir olacak şekilde idari takvimde yer alır.

1.3 Bu toplantılara katılım zorunludur. İki kere üst üste mazeretsiz bir şekilde toplantılara katılmayan Genel Kurul üyeleri dönem boyunca yapılacak hiçbir Genel Kurul toplantısına katılamaz ve buna ek olarak disiplin, etik ve tüzük kurulu tarafından yapmış olduğu çalışmalar denetlenir.

1.4 Genel Kurul toplantılarında zaman akışının daha verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla toplantı gündem maddeleri toplantıya 24 saat kalaya kadar belirlenmek zorundadır.

1.5 Toplantı gündeminde söz sahibi olmak için Genel Başkan Yardımcısı tarafından sağlanacak bildiriyi eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

1.6 Genel Kurula Genel Başkan liderlik eder. Katılmaması durumunda Genel Başkan Yardımcısı Genel Kurul Başkanlığı

görevini üstlenir.

1.7 Genel Kurul toplantılarında Genel Sekreter tüm üyelerle ilgili söz hakkına sahiptir ve üyelerin sorgulanmasıni açıkça bu toplantılarda yürütür. Genel Sekreter her bir Genel Kurul üyesine üyelerle ilgili istediği soruyu sorma hakkına sahiptir.

1.8 Genel Kurul toplantılarında katip görevine getirilecek kişi, Genel Başkan Yardımcısının yayınladığı bildiride ilgili alanı ilk dolduran kişidir. Bu kişiler yalnızca Yardımcı YK’lar olabilmektir.

1.9 Katiplik görevi, Genel Kurulda konuşulan tüm konuların eksiksiz bir şekilde kayda alınmasını gerektirir. Kayda alınan tüm bu konuları Genel Kurulun tüm üyeleriyle paylaşmakla yükümlüdür.

1.10 Genel Başkan Yardımcısının yayınlamış olduğu bildiride kendisine bir gündem maddesi belirlemeyen Yönetim Kurulu üyeleri konuşma hakkına sahip değildir. Yalnızca yapılacak olan oylamalara katılabilirler. Yalnızca Grup Başkanları istisnadır.

1.11 Olağanüstü durumlarda Genel Kurul’u sadece Üst Yönetim toplayabilir.

1.12 İlk Genel Kurul toplantısı İGOR alt grubu tarafından belirlenen ve yeni girişli öğrencilerle birlikte yapılacak olan tanıtım toplantısından 1 gün önce gerçekleştirilir.

YÖNETMELİKLER:

MADDE 1:

1.1 Sabancı Üniversitesi Tea Talks with CEOs- CEO’larla Çay Sohbetleri Kulübü Ana Tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve uygulamaya sokacağı yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.

1.2 Madde değişimi ve yönetmelik kararları yalnızca Genel Kurul kararınca alınır. 1.3 Üyelerin Yönetim Kurulunu seçme yetkisi yoktur.
1.4 Genel Başkan kulüpteki en yetkin karar verme mekanizmasıdır.
HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

 

MADDE 1:

1.1. Bu Ana Tüzüğün uygulanmasında hüküm bulunamaması durumunda Genel Başkan’ın Genel Kurul’a teklif edeceği olağanüstü̈ meclis kararları uygulanır.

İşbu, yukarıda yazılı olarak bulunan kulüp ana tüzük madde, kural ve yönetmelikleri 05.08.2018 tarihi itibariyle, Genel Başkan ve Üst Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yürürlüğe konulmuştur.

 

 

Turkish