MBA Kulübü

 

MBA KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

Sabancı Üniversitesi MBA KULÜBÜ, öğrencilerin iş dünyasındaki kariyer fırsatlarını yakalayabilmelerini ve yöneticilik becerilerini geliştirmelerini sağlamak, lisans ve yüksek lisans arasında bir köprü oluşturmak, okul ve okul dışı tanıtıcı aktivitelerin düzenlenmesi amacı ile kurulmuştur.

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 

KULÜP WEB SAYFASI

 

FACEBOOK

http://www.facebook.com/sumbaclub

TWITER

http://twitter.com/su_mbaclub

KULÜP BAŞKANI

Kaan Gürler

kgurler@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Başkan Yardımcıları
Sefa Kılıç   sefakilic@sabanciuniv.edu
Aykun Pekmezyan   aykunp@sabanciuniv.edu
Yönetim Kurulu Üyeleri
Umur Şen   senumur@sabanciuniv.edu   Finans Komitesi Başkanı
Çağla Mirasyedioğlu   cmirasyedioglu@sabanciuniv.edu   Sponsor Komitesi

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

MBA KULÜBÜ

İÇ TÜZÜĞÜ

       I.      KULÜP KİMLİĞİ:

Madde  1- Kulübün adı Sabancı Üniversitesi MBA Kulübü’dür

( Sabancı University MBA Club). Sabancı Üniversitesi

Orhanlı 81474 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür. 

    II.      KULÜP MİSYONU:

Madde  2- Kulübün misyonu ve amaçları aşağıda belirtilmiştir :

Ø  Üyelerinin araştırmacı, paylaşımcı, sosyal, girişimci,

özgüven sahibi, liderlik becerilerine sahip birer birey

olmalarına katkıda bulunmak;

Ø  Yaratıcılığı ve takım çalışmasına yatkınlık özelliklerini

geliştirerek üyelerinin kişisel gelişimine katkıda bulunmak,

onları iş dünyasına hazır bireyler haline getirmek;

Ø  Seminer, konferans, panel, vb etkinlikler düzenleyerek

üyelerinin entelektüel birikimlerini arttırmak ve yönetimsel

becerilerini geliştirmek;

Ø  Üniversite ve iş dünyası arasında bir köprü oluşturarak,

üyelerinin iş dünyası ile yakınlaşmasını sağlamak, iş dünyasının

beklentilerinin neler olduğu konusunda çalışmalar yapmak ve

üyelerinin bireysel kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak;

Ø  MBA Kulübü üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve sosyal

anlamda bütünlüğü sağlamak için sohbet toplantıları, konser, gezi,

eğlence gibi organizasyonlar gerçekleştirerek üyelerinin ve etkileşim

halinde olduğu bireylerin sosyal hayatını renklendirmek;

Ø  Diğer okulların MBA öğrencileriyle birlikte çeşitli faaliyetler

düzenleyip geleceğin yönetici adaylarını aynı çatı altında toplayarak

ortak projelere imza atmak;

Ø  Mezunlar ile sürekli iletişim sağlayarak beraber çeşitli etkinlikler

düzenlemek, onların tecrübe ve birikimlerinden yararlanmak;

Ø  Sabancı MBA programının ve öğrencilerinin, iş dünyasında ve

sosyal çevrede tanıtımını yapmak, hak ettikleri itibarın kazanılmasını

ve korunmasını sağlamak.

 III.      KULÜP VİZYONU:

Madde  3-  Sabancı Üniversitesi MBA Kulübü’nün vizyonu aşağıdaki

gibi belirlenmiştir:

Ø  Türkiye çapında saygın bir yere sahip olan, geleceğin lider ve

yöneticilerinin yetişmesine katkıda bulunan, her Sabancı MBA

öğrencisinin parçası olmaktan gurur duyduğu, fark yaratan ve

yönetim alanında öncü bir öğrenci kulübü olmak.

 IV.      KULÜP ETKİNLİKLERİ:

Madde  4- Sabancı Üniversitesi MBA Kulübü amaç ve ilkeleri

doğrultusunda;

Ø  İstanbul’un en seçkin MBA programlarında okuyan başarılı

öğrencilerini, Türk iş dünyasının önde gelen saygın isimleriyle

aynı platformda ilk defa bir araya getirecek etkinlikler düzenler.

Ø  Yönetim alanıyla ilgilenen öğrencileri, akademisyenleri ve iş

dünyasındaki profesyonel pazarlama uzmanlarını biraraya getirecek

bir platform olan Pazarlama Sohbetleri etkinliğini düzenler.

Ø  Eğitim yılı içerisinde MBA öğrencilerini mezunlarla buluşturma

yemekleri organize eder.

Ø  Sabancı MBA öğrencilerinin Avrupa’daki MBA öğrencileriyle

ya da Avrupa’da işletme ile ilgili faaliyet gösteren sivil

toplum kuruluşlarıyla  buluşmalarını gerçekleştirecek ve beraber

proje üretmelerine imkan sağlayacak projeler üretir.  

Ø  MBA öğrencilerini ile yeni mezun çalışanlarla buluşturmak için

sohbet günleri düzenler.

Ø  MBA öğrencilerinin ve iş dünyası ile buluşmasının sağlanması

ve değerli paylaşımların yaşanması amacıyla iş dünyasında

çalışan insanlarla turnuvalar düzenler.

Ø  MBA öğrencilerinin sektöründe öncü firmaların iş ortamlarını

ve organizasyon yapılarını tanıması; firmaların da potansiyel çalışan

adayları olan MBA öğrencileri ile buluşması amacıyla şirket gezileri

düzenler.

Ø  MBA öğrencilerini Sabancı Universitesi akademik kadrosu ile

buluşturmak ve  güncel konularin tartışılacağı bir ortam

yaratmak amacıyla akademisyenler ile çay sohbetleri düzenler.

Ø  Toplumla kaynaşma, sorunları yerinde gözlemleme, çözümleri

için takım halinde çalışarak aramızdakı takım ruhunu geliştirme,

sponsorlar yoluyla sorunların farklı kesimlere ulaştırılmasını sağlamak

amacıyla Sosyal Sorumluluk Projeleri gerçekleştirir.

    V.      KULÜP ÜYELİĞİ:

Madde  5- Üyelik Koşulları:

Sabancı Üniversitesi MBA Kulübü’ne üye olmak için;

a)      Sabancı Üniversitesi MBA öğrencisi olmak,

b)      Kulüp üyelik formunu doldurmak,

c)      Kulüp toplantılarına düzenli katılmak,

d)     Kulüp aidatını ödemek gereklidir.

Madde  6- Üyelik Çeşitleri:

a)      Üye: Üyelik şartlarını yerine getiren ve aidatlarını ödemiş

olan tüm Sabancı MBA Programı öğrencileri üye olarak kabul

edilir. Gerekli şartların yanında tüm üyelerden etkinlik ve toplantılara

katılım, somut işbirliği ve katkı göstermeleri beklenir. Üyelerin

kulüp etkinliklerinde öncelik / ayrıcalıkları vardır

b)   Yönetim Kurulu Üyesi: Periyodik olarak düzenlenen yönetim

kurulu toplantılarına katılan, kulüp etkinliklerinin sorumluları

olarak belirlenen ve seçimle göreve getirilerek başkan, başkan

yardımcısı, sekreter ve saymanlık görevlerini üstlenen üyelerin

hepsi yönetim kurulu üyesi olarak kabul edilir.

c)      Fahri Üye: Geçmiş dönemlerde MBA Kulübü üyesi olan Sabancı

Üniversitesi MBA Programı mezunları fahri üye olarak kabul edilirler.

Ayrıca üyelik koşullarını taşımayan, ancak danışman olarak kulüp

etkinliklerine katkıda bulunan kişiler de fahri üye olabilir. Fahri üyelik,

kulüp üyelerinin talebi, yönetim kurulu ve kulüp danışmanı onayı ile

gerçekleşir. Fahri üyelerin kulüp yönetimine katılma hakları yoktur.

Madde 7- Üyeliğin Dondurulması ve Sona Ermesi Koşulları:

Kulübün misyon ve vizyonuna uygun düşmeyen davranışlarda bulunan,

kulübe aktif hiçbir katkıda bulunmayan, üyelik şartlarını yerine getirmeyen

ve dönem izini alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan

öğrencilerin kulüp üyelikleri yönetim kurulu kararı ile dondurulur veya

düşürülür. Üyeliği dondurulan veya düşürülen kişiler, Yönetim Kurulu’ndan

aksi yönde bir karar çıkmadıkça, gelecek dönemlerde kulübe tekrar üye

olamazlar.

 VI.      KULÜP İŞLEYİŞİ ve ORGANLAR :

Madde 8- Kulüp işleyiş sistemi üyelerin hepsinin görev almasını

amaçlamıştır. Kulüp yönetim kurulu tarafından yönlendirilir. Komiteler

kurularak işleyişe verimlilik kazandırılır.

Madde  9-  Yönetim Kurulu

MBA Kulübünün en üst karar mercii olan kurumdur. Her yıl Kasım ayının

başında yapılan seçimle belirlenir. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan

Yardımcısı, Sekreter ve Sayman’dan  ve Etkinlik Sorumlularından oluşur.
 Yönetim Kurulu’nun görev tanımları aşağıda sunulduğu gibidir.

a)      Yönetim Kurulu faaliyet planını gerçekleştirmek ve kulübün

amaçlarına ulaşmasını sağlamak için her türlü karar yetkisine sahiptir.

b)      Kulüp iç işleyişini takip eder, Etkinliklerin planlanması, bütçelenmesi

ve duyurulması ile ilgili üyeleri arasında iş bölümü yapar.

c)      Çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden,

tüzüğün uygulanmasından sorumludur.

d)     Kulübün mali gelir ve giderlerinden ve demirbaş eşyadan

sorumludur.

e)      Üniversite ile ilişkileri yürütür. Öğrenci etkinlikleri birimine

akademik yılın başında kulübün bütçe taslağını ve öngörülen faaliyet

planını sunmakla yükümlüdür.

f)       Bu tüzükte belirtilmeyen ve kulübün faaliyetleri sırasında

meydana gelebilecek problemleri çözümlemek için girişimlerde bulunmak

yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir..

g)      Yönetim Kurulu, her sene o yıl için geçerli olacak olan kararlarını

kendi içerisinde  alacaktır.

Madde 10-  Kulüp Başkanı

a)      Kulüp Başkanı, aynı zamanda Kulüp Yönetim Kurulu Başkanıdır.

b)      Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, toplantı gündemini

oluşturur.

c)      MBA Kulübü’nün yönetimi ile ilgili amaç, hedef, vizyon, misyon

ve karar süreçlerini belirleyen, organizasyonu ve stratejik proje

yönetimini üstlenen kişidir.

d)     Kulüp içi işlerle ilgilenir ve Kulübün dışla ilgili (yönetim, diğer

üniversiteler vb.) işlerinin de temsilcisidir.

Madde 11-  Başkan Yardımcısı

a)      Kulüp başkanına vekalet eder

b)      Kulüp başkanının bulunmadığı durumlarda yönetim kuruluna

başkanlık görevini üstlenir, başkanın yetkilerini kullanır.

c)      Kulübün genel koordinasyonunu sağlar.

d)     Kulübün idari birimler ile iletişiminden sorumludur.

Madde 12-  Sekreter:

a)      Kulüp içi iletişimi sağlar.

b)      Kulüp iş düzeninin sağlanmasına yardımcı olur.

c)      Toplantılarda alınan kararların bilgilerini tutar.

d)     Kulübün tüm evrakları ile ilgili dökümantasyondan

sorumludur.

e)      Kulübün karar , üye kayıt ve demirbaş defterlerini düzenli olarak

tutulmasından sorumludur.

f)       Yönetim kurulu kararlarının ve etkinliklerin ilanını hazırlamakla

yükümlüdür.

Madde 13-  Sayman

a)      Kulüp bütçesiyle ilgilenir.

b)      Aidat veya herhangi başka bir bedelin üyelerden toplanmasında

yetkilidir.

c)      Yaptığı işlemleri muhasebe defterine geçirir.

d)     Kulüp ortak hesabından para transferinden sorumludur.

Madde 14-  Genel Kurul
Yönetim Kurulu ve diğer tüm üyelerinden oluşan, Yönetim Kurulu’nun

belirlediği tarihlerde olmak koşuluyla toplanan karar ve değerlendirme

merciidir.

Genel Kurul’un görev tanımları aşağıda sunulduğu gibidir.

a)      Genel Kurul Yönetim Kurulu’nun davetiyle her dönem en az

bir kez olmak üzere olağan olarak toplanır.

b)      Yapılan etkinlikleri değerlendirilmek ve gerekli değişikliklerin

yapılması için tavsiyede bulunmakla görevlidir.

c)      Gelecek akademik yıl çalışacak organları ve yönetim kurulunu

seçmek ve tüzük ile ilgili değişiklikleri onaylamak ile yükümlüdür.

Madde 15-  Danışma Kurulu  

a)      Kulübün evrakını, saymanlık defterini ve demirbaş eşyasının

durumunu inceler.

b)      Elde edilen gelir ve yapılan harcamaların tüzüğe, bütçe

taslağına ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler.

c)      Hazırladığı önerileri her dönem sonunda yazılı olarak Yönetim

Kurulu’na sunabilir.

Madde 16-  Komiteler

Kulüp içi etkinlikleri, dönem başında yapılan toplantıda belirlenen

alt komiteler organize eder.  Her etkinliğin başına atanacak olan

etkinlik sorumluları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bir etkinlik

için birden fazla sorumlu belirlenebilir.

VII.      DİĞER HÜKÜMLER:

Madde 17- Genel Toplantılar:

a)      Düzenleme sıklığı ve zamanı dönem başında yapılacak

bir toplantıda belirlenir.

b)      Kararlar oylamaya başvurularak alınır. Oylamada oy çokluğu

esastır.

Madde 18- Seçim Esasları:

Ø  Genel Kurul aksine karar almadıkça Yürütme Kurulu seçimleri

her yılın Kasım ayının ilk haftasında yapılır.

Ø  Seçimler oy çokluğu esasına dayanır.

Ø  Seçme ve seçilme hakkı sadece üyelerindir.

Ø  Seçimler, bütün görevler için adaylıklar belirlendikten sonra

yapılır.

Ø  Seçimler kapalı oy esasıyla yapılır. Eğer toplam üye sayısının

yarısından fazlası toplantıya katılmamışsa seçimler bir sonraki

toplantıya ertelenir. İlk aşamada bir aday, toplam üye sayısının

mutlak çoğunluğunu sağlarsa, ikinci aşama yapılmaz.

Ø  Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası, üyeliğinin düşürülmesi

veya güvenoyu alamaması durumunda, sadece o görev için aynı

esaslarla seçim yapılır.

Madde 19-  Tüzük Değişikliği

Ø  Kulüp tüzüğü her yönetim kurulu seçiminden sonra bir ay içinde

mevcut yönetim kurulu ve yeni seçilen yönetim kurulunun ortak

çalışmasıyla gözden geçirilir.

Ø  Tüzük değişikliği Yönetim Kurulunun en az yarısının teklifi ile,

ilgili değişiklik tasarıları sunularak, Yönetim Kurulunca belirlenen

gün ve tarihte yapılan Genel Kurul Toplantısı ile gerçekleştirilir.

İlgili değişiklik için, toplantıya katılan aktif üye sayısının 2/3’ünün

oylamada değişiklik lehine oy vermesi gerekir.

Ø  Değişiklik yapılan tüzük, danışmanın onayına sunulur ve onaylandığı

takdirde yürürlüğe geçer.

Ø  Değişiklik yapılması durumunda değişmesi söz konusu olan  her madde

tek tek oylanır.

 

BAĞLAYICILIK:

 

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır


 

Turkish