Kulüplere Nasıl Üye Olunur ?

Turkish

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kulüplerine tüm Sabancı Üniversitesi Öğrencileri üye olabilirler. Üyelik başvurusu yapan her üye kulüp iç tüzüğü maddelerini ve Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri "Yönerge", "Prosedür" ve "Talimatlarında" belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.
Kulüp üyeleri aktif ve fahri olarak ikiye ayrılır. Aktif ve fahri üyeliğin tanımları kulüp iç tüzüğünde yer alır.

 

Kulüplere üye olmak konusunda clubs@sabanciuniv.edu adresine mail atarak ya da Üniversite Merkezindeki Etkinlikleri Sorumlularının odalarını ziyaret ederek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Kulüp Sorumluları Ofisleri Krokisi için tıklayınız. 

Kulüp sorumluları için tıklayınız.

 

KULÜP ÜYELİK TALİMATI

 

 

1. Kulübe kabul edilme:

1.1. Öğrenciler yıl içerisinde, istedikleri zaman kulüplere üye olmak için başvurabiliriler.
1.2. Kulüplere üye olmak isteyen kişiler üyelik için ilgili kulübe şahsen başvururlar.
1.3. Üyelik talepleri kabul edilmeyen kişiler kulüplerden gerekçeli kararı talep edebilir.
1.4. Talepte bulunan kişi, kabul edilmeme ile ilgili gerekçeli karara itiraz ederek, konunun tekrar görüşülmesini talep edebilir.
1.5. Kulüp tarafından itirazı kabul edilmeyen kişiler “Öğrenci Etkinlikleri Sorumlularına” clubs@sabancıuniv.edu  konuyu ileterek kararın tekrar değerlendirilmesini talep edebilirler.
1.6. Üyelikler, her akademik dönemin başında, varsa kulüp aidatının ödenmesiyle, yoksa kişinin kulübe beyanı ile yenilenir.
1.7. Sabancı Üniversitesi çalışanları, mezunları ve emeklileri Öğrenci Kulüpleri'ne ancak fahri üye olabilirler.
1.8. Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir.

2. Kulüp Üyelik Türleri ve Üyelerin Hakları

2.1. Kulüp üyeleri aktif ve fahri olarak ikiye ayrılır.
2.2. Aktif ve fahri üyeliğin tanımları kulüp iç tüzüğünde yer alır.
2.3. Fahri üyeler, oy verebilirler, ancak yönetimde görev alamazlar.
2.4. Fahri üyelerin; her türlü etkinlik fikrini ortaya atma ve katılabilme hakları olmakla birlikte, kulüp üyesi olarak herhangi bir etkinliğin sorumluluğunu üstlenemezler.
2.5. Kulüp üyelerinin Kulüp Yönetiminde yer alabilmeleri ile ilgili hususlar kulüp iç tüzüğünde yer alır.
2.6. Onursal Üyeler: Kulüp İç Tüzüğünde tanımlanan aktif ve fahri üyelik koşulları dışında kalan ve Üniversite dışından kişiler ancak "onursal üye", "danışman" veya "çalıştırıcı" sıfatıyla kulüp etkinliklerine katılabilirler. Bu kişiler, kulüp iç tüzüğünde tanımlanmış yetkili organların kararı ve ÖES'nin onayı ile görev alabilirler.

3. Üyelerin Sorumlulukları

3.1. Üyelik başvurusu yapan her üye kulüp iç tüzüğü maddelerini kabul etmiş sayılır.
3.2. Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri ilgili talimatında belirtilen kulüp üyelik işlemini gerçekleştiren, varsa üyelik aidatını düzenli olarak ödeyen ve varsa kulüplerin iç tüzüklerinde yer alan özel koşulları yerine getiren her Sabancı Üniversitesi öğrencisi kulüp üyesi olabilir.

4. Üyelikten Çıkarılma

4.1. Varsa üyelik aidatını düzenli olarak ödemeyen.
4.2. Varsa kulüplerin iç tüzüklerinde yer alan özel koşulları yerine getirmeyen. Özel koşullar mutlaka kulüp iç tüzüğünde yazılı, yayınlanmış ve herkes için eşit uygulanan türdendir. Özel koşullar kişi rencide edici türden olamaz ve herkes için eşit düzeyde uygulanır.
4.3. Üyelikten çıkarılma Kulüp Yönetim Kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kabulüyle gerçekleşir.
4.4. Tüm çıkarılma nedenleri ve
kararları ile ilgili itiraz olması durumunda, anlaşmazlık “Öğrenci Etkinlikleri Sorumluları” tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

5. Kulüp Üyeleri için kısıtlamalar:

5.1. Kulüp üyeleri, Üniversite'nin veya kulübün adını kullanarak bağımsız hiç bir eylem ve girişimde bulunamazlar.
5.2. Dönem izni veya disiplin nedeniyle uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.