AstroSU Topluluğu

Turkish

AstroSU Topluluğu

Sabancı Üniversitesi’ndeki tüm astronomi meraklılarının bir araya gelerek oluşturduğu, okulumuzun en aktif bilim kulübüyüz. Gözlem, Bulutsu Çevirileri (gündelik gökbilimi hakkında bilgilendirici yazılar), Seminer, Belgesel ve Film Geceleri ve Geziler olmak üzere çok çeşitli alanlarda ilgilendiğimiz aktivitelerimiz olmaktadır. 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK EPOSTASI
astrosu@sabanciuniv.edu

 

FACEBOOK
https://www.facebook.com/astrosu/

 

 

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/astrosu/

 

KULÜP BAŞKANI
Kemal Selçuk - kemalselcuk@sabanciuniv.edu

 

YÖNETİM KURULU
Adinda Maulina - adinda@sabanciuniv.edu
Atacan Tütüncüoğlu - atacan@sabanciuniv.edu
Melih Taha Öz - melihoz@sabanciuniv.edu
Mehmet Can Dursun - dursunmehmet@sabanciuniv.edu
Neside ilayda Soybakis - isoybakis@sabanciuniv.edu
Rukiye-ayshe Egeli - regeli@sabanciuniv.edu
DANIŞMAN:
DENETLEME KURULU:

 

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ASTRONOMİ TOPLULUĞU (AstroSU) İÇ TÜZÜĞÜ
Madde 1: Kulübün Kimliği
a) Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Astronomi Topluluğu’ dur (Sabancı University Astronomy Society). Tüzüğün geri kısmında AstroSU olarak anılacaktır.
b) AstroSU, Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Sabancı Üniversitesi Orhanlı 34956 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını sürdürür.
Madde 2: Kulübün Amacı- AstroSU’ nun amaçları aşağıda sıralanmıştır:
a) Başta Sabancı Üniversitesi içerisinde daha sonra da yurt içinde, Astronomi ve astronomi ile ilgili olan bilim dalları ve etkinlikler ile ilgili farkındalığın ve ilginin artmasının sağlanması ve bu kişilerin Astronomi ile ilgili çalışmalarda bulunmalarının teşvik edilmesi
b) Gerek sosyal medya gerekse diğer yayın organlarında yapılan paylaşımlarla, Astronomi ile ilgili olan yabancı kaynakların Türkçeye çevrilmesini sağlamak ve böylelikle Türkçe kaynak birikimine katkıda bulunup, Astronomi sevgisinin yabancı dil bilmeyen kişilerde de oluşmasını sağlamak
c) Kampüs içerisindeki düzenlediği herkese açık etkinliklerle, kampüsün Astronomi bilimini sevmesini ve bu bilim dalının önemini anlamasına yardımcı olmak
Madde 3: Kulüp Etkinlikleri
AstroSU;
a) Ulusal ve uluslararası Astronomi platformlarında Sabancı Üniversitesi’nin temsil edilmesini sağlar ve gerektiğinde etkinliklere ev sahipliği yapar.
b) Düzenlediği eğitim ve etkinliklerle üyelerinin Astronomi alanındaki bilgi ve ilgisinin artmasına yardımcı olur.
c) Sabancı Üniversitesi’ ne ait olan teleskop vb. gökyüzü gözlem araçlarından ve bunların kullanımından sorumludur.
d) Kampüste kulüp içine ve herkese açık olmak üzere gökyüzü gözlemleri düzenler.
e) Amaçları doğrultusunda konferans, söyleşi, panel, sempozyum, atölye çalışması vb. aktiviteler düzenler.
f) Amaçları doğrultusunda bilgilendirici yayınlar yapar; dergi vb. yayın faaliyetlerinde bulunabilir.
g) Astronomi alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası üniversite kulüpleri ile diğer kurum, kuruluş ve örgütlerin çalışmalarını takip eder, bunlardan uygun gördüklerine katılımı sağlar ve bunlarla ortak faaliyetler yürütür.
h) Etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve daha yararlı hale getirilmesine yönelik fikir alış verişleri için gerekli zemini hazırlar.
i) Kampüsteki uluslararası öğrencilerin de topluluğa katılımını teşvik eder.
j) Tüm faaliyetlerini arşivler, yapılan çalışmaları internette yayınlar. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

k) Medya araçları vasıtasıyla aktivitelerinin çok sayıda insana ulaşmasını sağlar.
l) Sabancı Üniversitesi’ndeki diğer kulüplerle işbirliği içerisinde olunur.
Madde 4: Üyelik Şartları
AstroSU’ ya üye olabilmek için:
1- Sabancı Üniversitesi öğrencisi/çalışanı/mezunu olmak,
2- Üyelik formunu doldurmak,
3- Kulüp senelik ücretini ödemek gerekmektedir.
Madde 5: Üyelik Çeşitleri
a) Aktif Üye: Üyelik koşularını yerine getiren, etkinliklere katılımı yürütme kurulu tarafından tespit edilen öğrenciler ile yürütme kurulu üyeleri ve kurucu üyeler aktif üyedirler.
b) Pasif Üye: Üyelik koşullarını sağladığı halde etkinliklere yeterli katılım göstermeyen öğrenciler ve çalışanlar pasif üyedirler.
c)Onursal Üye: Üyelik koşullarını sağlamayan, ancak danışman olarak etkinliklere katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilirler. Onursal üyelik, topluluk üyelerinin talebi, yürütme kurulu ve öğrenci etkinlikleri sorumlusunun onayı ile gerçekleşir. Onursal üyeler yürütme kuruluna aday olamaz, yürütme kurulu seçimlerinde oy kullanamazlar.
Madde 6- Üyeliğin Dondurulması ve Sona Ermesi Koşulları
a) Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrencilerin veya çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza süresince dondurulur.
b) Herhangi bir sebeple okul tarafından kulüp faaliyetlerine katılımı kısıtlanan üyeler için okul yönergelerinin ilgili maddeleri uygulanır.
c) Kulübe zarar veren davranışları tespit edilen üyelerin üyelikleri, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Bu kişiler Yönetim Kurulu’ndan aksi yönde bir karar çıkmadıkça, gelecek dönemlerde kulübe tekrar üye olamazlar.
Madde 7- Yürütme Kurulu

Yürütme kurulu 1 başkan ve 6 üyeden oluşur. Başkan ve üyeler her yıl güz döneminin başında seçilir, Her üyenin farklı bir görevi vardır.
Üyeler ve temel görevleri
a) Başkan: Topluluk içi koordinasyonu sağlar. Üniversite yönetimi ile olan ilişkileri yürütür. Diğer üyelerin etkinliklerinin devamlılığını ve verimini denetler.
b) Gözlem sorumlusu: Gözlemleri organize eder. Teleskobun kurulması toplanması ve bakımından sorumludur.

c) Belgesel sorumlusu: Kulüp üyeleri için beraber periyodik olarak izlenilecek astronomi ile ilgili belgeselleri seçer. Bunların gösterimini organize eder.
d) Sosyal medya sorumlusu: Kulübün sosyal medya hesaplarını koordine eder. Etkinlik tanıtımında görev alır. Yurt içi ve yurt dışında daha çok kişiye ulaşabilmeyi hedefleyen stratejiler belirler.
e) Seminer sorumlusu: Astronomi konulu seminerler organize eder. İhtiyaç ve talepleri dikkate alır.
f) Online ders sorumlusu: Çeşitli çevrimiçi dersleri takip eder. Uygun bulduğu dersleri seçerek kulüp etkinliği oluşturur isteyen kulüp üyelerinin dersi birlikte almasını sağlar.
g) Çeviri sorumlusu: Çeviri grubunu organize eder. Çeşitli kaynakların Türkçe ‘ye kazandırılmasını sağlar.
Madde 8- Üyeler Meclisi
a) Yönetim kurulu her dönem başında toplanan aktif üyelerce seçilir.
b) Her aktif üye istediği bir pozisyona aday olabilir
c) Oylama kapalıdır ve oy çokluğu esastır
Madde 9 – Tüzük Değişikliği
Kulüp kararları ve tüzük değişikliği başkanın çağrısıyla toplanan aktif üyelerce belirlenir. Oy çokluğu esastır.