Ödül Süreci

DERS DIŞI ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ ÖDÜLLERİ

Öğrencilerin "Ders Dışı Başarılarını Teşvik Etmek ve Ödüllendirmek” amacıyla her yıl Mayıs ayında üniversitemiz dahilinde “Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Ödülleri” verilmektedir.

Üniversitemizin disiplinlerarası öğrenim yapılanmasına paralel olarak sosyal yaşamda da çok yönlü olmayı başaran öğrencilerimizi takdir etmek ve bu tür çabaları teşvik etmek amacıyla ortaya çıkan ödüllerimiz, 2003 yılından beri sahiplerini bulmaktadır.

ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLEBİLECEK ALANLAR VE ÇALIŞMALAR:

Ödül kapsamına girecek alanlar aşağıdaki gibidir;

a) Sanat (dans, edebiyat, fotoğraf, heykel, müzik, resim, seramik, sinema, tiyatro, v.b.)

b) Spor (bireysel ve takım sporları)

c) İletişim (radyo, dergi, gazete, v.b.)

d) Ders dışı bilimsel projeler*

e) Toplumsal, sosyal içerikli çalışmalar

f) Grup veya bireysel gelişim çalışmaları

g) Üniversitenin kurumsal işleyişine ve kampüs kültürüne katkı

Ödül kapsamında değerlendirilmek için elde edilen başarıların; Gösteri, Yarışma, Turnuva, Yayınlanan eser, Sergi, Fuar, Ulusal ve Uluslararası nitelikli Organizasyonlarda elde edilmiş olması gerekir. (e), (f) ve (g) maddelerinde belirtilen çalışmalar Ödül Komitesi tarafından  ayrıca değerlendirilir.

* Öğrencinin, okumakta olduğu program ve çalıştığı alan dahilinde gerçekleşen bilimsel projeler, akademik konferans katılımları, makaleler ve sunumlar, ödül kapsamı dışında kalmaktadır.

Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü