Radyo Kulübü (RadyoSU)

RADYO KULÜBÜ (RADYOSU)

 

KULÜP TANIMI
Sabanci Üniversitesi Radyo kulübü, Stajyerlik dönemini tamamlayan ve mülakatları geçen öğrencilerin, kendi yayınlarını yapabildikleri, DJ'lik eğitimi almak isteyen öğrencilere profesyonel ekipmanlarla eğitim veren, okulumuzda ünlü radyocularla söyleşi yaptığımız Radyosu Günleri adlı etkinliğimizde görev almak isteyenlerle yıl içinde çeşitli toplantılar ve çalışmalar gerçekleştirdiğimiz bir radyo kulubüyüz.
 

 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL
radyosu@sabanciuniv.edu

 

KULÜP WEB SAYFASI
http://radyosu.sabanciuniv.edu/

 

FACEBOOK
www.facebook.com/RadyoSU

 

TWITTER
www.twitter.com/radyosu

 

INSTAGRAM
www.instagram.com/radyosu/

 

KULÜP BAŞKANI
Mete Uncu 
meteuncu@sabanciuniv.edu

 

KULÜP BAŞKAN YARDIMCILARI
Derin Ege Erdoğan
derinege@sabanciuniv.edu
Ekin Oskay
ekinoskay@sabaciuniv.edu

 

KULÜP YÖNETİM KURULU
Derin Ege Erdoğan, derinege@sabanciuniv.edu, Başkan Yardımcısı 
Ekin Oskay, ekinoskay@sabaciuniv.edu, Başkan Yardımcısı 
Deniz Mina Karaer, denizmina@sabanciuniv.edu, Yayın Yönetim Kurulu Üyesi 
Ataberk Yılmaz, ataberkyilmaz@sabanciuniv.edu, Stajyer Yönetim Kurulu Üyesi 
Onurhan Kireç, onurhankirec@sabanciuniv.edu, Stajyer Yönetim Kurulu Üyesi 
Muhammet Çelik, mcelik@sabanciuniv.edu, Teknik Yönetim Kurulu Üyesi 
Begüm Erinç, begumerinc@sabanciuniv.edu, Tanıtım Yönetim Kurulu Üyesi 
Ceren Haydaroğlu, chaydaroglu@sabanciuniv.edu, Organizasyon Yönetim Kurulu Üyesi 
Selin Su Ergün, selinsu@sabanciuniv.edu, Radyosu Günleri Yönetim Kurulu Üyesi 
Ali Fahri Çakmak, acakmak@sabanciuniv.edu, Radyosu Günleri Yönetim Kurulu Üyesi 
Yiğit Karataş, yigitkaratas@sabanciuniv.edu, Sponsorluk Yönetim Kurulu Üyesi 
Emirhan Pocar, emirhanpocar@sabanciuniv.edu, Disk Jokey Yönetim Kurulu Üyesi 
Kerem Güneş, keremgunes@sabanciuniv.edu, Prodüksiyon Yönetim Kurulu Üyesi
Güren İçim, gurenicim@sabanciuniv.edu, Danışman Yönetim Kurulu Üyesi
KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
RADYO KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

 

     I. KULÜP KİMLİĞİ:

 

Madde 1- Kulübün adı RadyoSU’dur. Sabancı Üniversitesi

Orhanlı 34956 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.


     II. KULÜP AMACI:

 

Madde 2- Kulübün kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

 

Kulübün temel amacı üniversite radyosu olgusunu Sabancı Üniversitesi’nde ve öğrencilerinde yaşatmak ve geliştirmektir.

Kulüp, bu olgunun beraberinde getirdiği sorumluluk, birlikte çalışma, takım oyunu gibi alanlarda üyelerine kendilerini geliştirme imkanı sunar.

 

·         Kulüp, üyelerine bir radyonun işleyişinde aktif görev alma olanağı sunarak üyelerinin kendilerini bu alanda geliştirmesine katkıda bulunur.

 

Kulüp, Sabancı Üniversitesi’nin dışarıya bağlanan yüzü olması ve Sabancı Üniversitesi’nde düzenli medya faaliyetleri yürüten tek kuruluş olması dolayısıyla Sabancı Üniversitesi mensuplarını Türkiye ve dünyadaki olaylardan, İstanbul’daki kültürel etkinliklerden haberdar etmeyi amaçlar.

Kulüp, Sabancı Üniversitesi mensuplarına en yeni ve en kaliteli müziği ilkeli ve düzeyli bir yayıncılık anlayışıyla sunmayı hedefler.

Kulüp, diğer üniversite kulüpleriyle işbirliği içinde çalışmayı, onların öğrencilerle aralarında bir köprü olmayı hedefler.


III. KULÜP İLKELERİ:

Madde 3- Kulüp, işleyişinin her aşamasında ve her etkinliğinde aşağıdaki ilkeleri benimser:

 

Kulüp, etik ilkelere bağlı, insan haklarına saygılı, duyarlı ve düzeyli yayınlar yapar.

Kulüp, demokratik temeller üzerine kurulmuştur ve yayınlarında demokrasi kurallarına uygun hareket eder.

Kulüp, insanların bilgi alma hakkına ve özgürlüğüne saygılıdır. İlkeli yayıncılık doğrultusunda, dinleyenlere yalan, yanlış, şaibeli bilgiler vermez.


     IV. KULÜP ETKİNLİKLERİ:

 

Madde 4- RadyoSU, amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

 

Üyelere kulüp içi etkinlikler için gerekli eğitimi vermek için “workshop”lar düzenler.
Kulübün temel etkinliği olan, haftada 6 gün canlı yayınlarla Sabancı Üniversitesi mensuplarına ve dünyaya ulaşır.
·         Yurtiçi ve yurtdışı müzik piyasasını takip ederek gelişmeleri 
yayınlarına yansıtır ve Sabancı Üniversitesi mensuplarına ulaştırır.

·         Kulüp üyelerinin tanışmasını ve kaynaşmasını sağlamak amacıyla sosyal etkinlikler ve buluşmalar düzenler.

Sabancı Üniversitesi öğrencilerini kaliteli müzikle buluşturmak adına partiler düzenler.
    

IV. KULÜP ÜYELİĞİ:

 

Madde 5- Üyelik Koşulları: RadyoSU’ya üye olmak için;

 

a)      Sabancı Üniversitesi öğrencisi/çalışanı olmak,

 

b)      Kulüp üyelik formunu doldurmak,

 

c)      Miktarı RadyoSU Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kulüp aidatını ödemek gereklidir.


Madde 6- Üyelik Çeşitleri:

a)     Aktif Üye: Kayıt işlemleri tamamlanan tüm üyeler aktif üye olarak kabul edilir. Eğitim ve toplantılara katılan, somut işbirliği ve kulübe katkı gösteren üyelerin aktif üyeliği sürer. Aktif üyeler, Genel Kurul’un doğal üyeleridir. Aktif üyeler, her dönem Genel Kurul Toplantıları’nın 2/3’üne katılmak zorundadır.

 

b)    Pasif Üye: RadyoSU Yönetim Kurulu’nun verdiği disiplin cezaları veya aktif üyeliğin şartlarını yerine getirmemeleri nedeniyle aktif üyelik hakkını kaybeden üyeler pasif üyedir. Pasif üyelerin yayın yapma ve RadyoSU’nun sunduğu teknik imkanlardan yararlanma hakkı yoktur.

 

c)     Onursal Üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak danışman olarak kulüp etkinliklerine katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilir. Kulüp üyelerinin talebi, kulüp üyeleri ve varsa diğer Onursal Üyeler’in onayı ile üyelik gerçekleşir. Kulüp yönetimine katılma hakları yoktur.

 

Madde 7- Üyeliğin Dondurulması ve Sona Ermesi

Koşulları:

a)      Dönem izini alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin/çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

 

b)      RadyoSU Yönetim Kurulu tarafından verilen disiplin cezaları nedeniyle, yine Yönetim Kurulu’nun verdiği karara göre üyelikler bir süre dondurulabilir/sona erdirilebilir.

 

     V. KULÜP İŞLEYİŞİ:
 

Kulüp işleyiş sistemi aktif üyelerin hepsinin görev almasını amaçlamıştır. Kulüp Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilir. Kulübün işleyişi gereği aşağıda belirtilen çeşitli kurullar vasıtasıyla işleyişe verimlilik kazandırılır.

Madde 8- Kurullar ve Görevler:

Yönetim Kurulu: RadyoSU Yönetim Kurulu üç üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri kulübün genel işleyişinin sağlığından ve takibinden sorumlu olup, kulüp ile ilgili her konuda tam yetkiye sahiptirler.

Yayın Kurulu: RadyoSU Yayın Kurulu bir süpervizörden ve diğer üyelerden oluşur. Haftalık yayın akışını düzenlemek, yayınlarla ilgili gerekli kontrolleri ve uyarıları yapmak, yayınların Yayın Yönetmeliği’ne uygunluğunu saptamak başlıca görevleridir. 

Arşiv Kurulu: RadyoSU Arşiv Kurulu bir süpervizörden ve diğer üyelerden oluşur. Kurul, RadyoSU’nun müzik arşivinin bakımını yapma, geliştirme ve büyütme görevlerini yerine getirir.

 

Teknik Kurul: RadyoSU Teknik Kurulu bir süpervizörden ve diğer üyelerden oluşur. Kurul RadyoSU’nun demirbaş teknik ekipmanlarının bakımı, ihtiyaçlarının giderilmesi, üyelerin teknik ekipmanlar konusunda eğitimi gibi görevleri üstlenir.

            

Tanıtım Kurulu: RadyoSU Tanıtım Kurulu bir süpervizörden ve diğer üyelerden oluşur. Okul içinde ve dışında RadyoSU’nun tanıtımının yapılması, RadyoSU’nun Sabancı Üniversitesi mensuplarıyla olan ilişkilerini düzenleme, RadyoSU’nun dinlenme oranlarını arttırmak için planlar hazırlama, RadyoSU’nun Üniversite mensuplarına yapacağı duyuruları düzenleme ve bunları ilgili kişilere ulaştırma, sponsor ve reklam arama ve anlaşma yapma, diğer radyolar ve firmalarla olan ilişkileri yürütme, RadyoSU’nun dönem içindeki etkinliklerini planlama, düzenleme ve yönetme işleri kurulun başlıca görevleridir.

 

Mali İşler Sorumlusu: Kulübün yıllık bütçesini hazırlar, düzenler, mali kayıtları tutar.

Yönetim Kurulu Stajyeri: Yönetim Kurulu ile ortaklaşa çalışmak, Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, bu sayede kulübün işleyişiyle ilgili deneyim sahibi olmak başlıca hedefleridir.

Madde 9- Seçim Esasları:

a)      Tüm kurullar, her yıl Güz Dönemi’nin başında yapılan seçimlerle belirlenir.

b)      Kurul süpervizörlüklerine adaylık için RadyoSU’nun kurullarında en az bir yıl aktif olarak görev yapmış olmak gereklidir.

c)      Yönetim Kurulu’na aday olmak için iki seçenek vardır:

a.       Yönetim Kurulu Stajyeri olarak diğer kurullarda en az bir yıl aktif olarak çalışmak

b.      Herhangi bir kurul süpervizörü olarak en az bir yıl aktif olarak çalışmak Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda diğer Kurullar’ın üyesi / süpervizörü olabilirler, diğer görevleri üstlenebilirler.

 

d)      Yönetim Kurulu dışındaki kurullar için sadece süpervizörler seçilir. Kurul üyeleri seçimle belirlenmez. Her üye istediği kurula mensup olabilir.

 

e)      Bir üye, Yönetim Kurulu hariç, birden fazla kurulun süpervizörlüğüne aday olamaz, fakat birden fazla kurulda görev alabilir.

 

f)       Yönetim Kurulu Stajyeri, bir veya şartlara göre iki kişilik bir pozisyondur. Yönetim Kurulu Stajyerleri’ni adaylar arasından Yönetim Kurulu seçer. Bu esnada adaylara bir anket uygulanabilir.

g)      Seçimler oy çokluğu esasına dayanır.

h)      Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası veya üyeliğinin düşürülmesi durumlarında, sadece o görev için aynı esaslarla seçim yapılır.

Madde 10- Genel Kurul Toplantıları
a)      Yönetim Kurulu kararınca her iki haftada bir düzenlenir.

b)      Toplantıda son iki haftanın durum değerlendirilmesi, gelecek iki hafta için ise yayınlar kapsamı ve etkinlikler çerçevesinde genel bir plan yapılır. Görev almış üyelerin aldıkları görevleri yerine getirip getirmedikleri kontrol edilir. Üyelerden gelen yeni fikirler tartışılır, varsa etkinliklerde aktif olarak rol almak isteyen üyeler ile uygun görülen etkinlik için Etkinlik Sorumlusu’nun gözetiminde geçici etkinlik grupları kurulur.

 

c)      Kararlar toplantılara katılan üyeler arasında yapılan oylamalara başvurularak alınır. Oylamalarda oy çokluğu esastır. Toplantılara katılmayan üyelerin toplantılarda alınan kararlara karşı çıkma hakları yoktur.

d)      Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantıları dışında, diğer üyelere/süpervizörlere haber vermeksizin kendi arasında toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların içerikleri istenmedikleri takdirde kulüple paylaşılmayabilir.

 

     VI. DİĞER HÜKÜMLER:

 

Madde 11- Kurul İşleyişi

Kurullar kendi işleyişlerini organize etmek için yönetmelikler belirleyebilirler. Bu yönetmelikler Yönetim Kurulu tarafından incelenip uygun görüldükleri takdirde yürürlüğe konur.

Madde 12- Ana tüzük değişikliği
Kulüp ana tüzüğü Yönetim Kurulu’nun veya kulüp üyelerinin 
1/5'inin yazılı önerisi ile olağan veya olağanüstü Genel Kurul’da görüşülerek toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunlukla alacakları karar ile değiştirilir. Değişiklik önergelerinin toplantının en az bir hafta öncesinden üyelere gönderilmesi zorunludur.


BAĞLAYICILIK:

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır 

 

 

Turkish