Risk Yönetimi

Turkish

KULÜP FAALİYETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ 

 

1. GENEL HUSUSLAR

1.1. Kulüp Malzemeleri Denetim:

 • Üniversitenin kulüplere sağlamış olduğu malzeme, ekipman ve ortamların kullanıma uygunluğu ile ilgili Kulüp Başkanı, varsa kulüp danışmanı ya da danışman firma ile birlikte yapılan yıllık denetim yaplması.

1.2. Kulüp Mekanları ve Ekipmanları:

 • Kulüpmekanlarının teknik konulardaki bakım onarımlarının Üniversite Hizmetleri Planlı Bakım ve Kontrolplanına alınmasının sağlanması. Kulüp mekanlarının OSE tarafından yapılan rutin kontroller sonrasında gerekli çağrıların açılması.

1.3. Sözleşmelere Eklenecek Risk Maddeleri:

 • Risk içeren faaliyetlere danışmanlık yapan danışmanların sözleşmelerine, bu kişilerin sorumluluklarını belirten maddeler eklenmesi.

1.4. Denetim:

 • Yerinde gözlen yapılması. Gerekirse kulüplerden bilgi atılması
 • Her dönem başında Kulüp Danışmanı ve Başkanına OES tarafından, mail atılarak; kulüple ilgili risk teşkil edecek konular ve gelişmeler ile ilgili yazılı bilgi alınması.

1.5. Kullanıcılarınbilinçlendirilmesi:

 • Taahhütnamenin faaliyetlere katılacak öğrencilere Kulüp YK’sı tarafından  imzalatılması ve Kulüp Sorumlularına teslim edilmesi. İlgil italimatların oluşturulması ve yayınlanması.
 • Risk içeren kulüplerin faaliyetlerini koordine eden Kulüp Yönetim Kurullarının sorumluluklarını ve yükümlülüklerini içeren “Kulüp Yönetim Kurulu Taahhütnamesinin oluşturularak imzalatılması.

2. KULPLER BAZINDA TAKİPLER

2.1. Yelken Kulübü

 • Gezi, eğitim ve yarışlarda kaptanlık yapacak kişinin, kaptanlık belgesinin istenmesi. Bu şartın kulüp tüzüğünde yer almasının sağlanması.
 • Yelken Kulübü'ne eğitim veren Yelkencilik Firmasından bu eğitimi vermeye yetkili olduğuna dair belge alınması ve yapılan ödemelerin faturaları da istenmesi.
 • Tekne ile ilgili tüm ödemlerin faturalarının arşivlenmesi
 • Her dönem en az bir kere marina ziyareti gerçekleştirilmesi, varsa teknenin durumu ile ilgili bilgi ya da belge alınması. Ziyaret sonrası gözlemlerin ÖK Direktönüne Raporlanması varsa belirlenen hususlarla ilgili kulüp YK’sına gerekli hatırlatmaların yapılması.
 • Taahhütnamenin faaliyetlere katılacak öğrencilere Kulüp YK’sı tarafından  imzalatılması ve ÖK Kulüp Sorumlularına teslim edilmesi.

2.2. Sualtı Sporları Kulübü

 • Kulüp danışmanın sözleşmesine tüm mal ve can güvenliği sorumluluğunun ve ekipman bakım onarım sorumluluğunun ona ait olduğuna dair madde eklenmesi.
 • Her dönem başında Kulüp Danışmanı ve Başkanına OES tarafından, mail atılarak; kulüple ilgili risk teşkil edecek konular ve gelişmeler ile ilgili yazılı bilgi alınması.
 • Taahhütnamenin faaliyetlere katılacak öğrencilere Kulüp YK’sı tarafından  imzalatılması ve ÖK Kulüp Sorumlularına teslim edilmesi.
 • Yılda en az bir defa kulübün pratik eğitimine gözlemci olarak katılıp işleyişe hakim olunması. Ziyaret sonrası gözlemlerin ÖK Direktönüne Raporlanması varsa belirlenen hususlarla ilgili kulüp YK’sına gerekli hatırlatmaların yapılması.
 • Sualtı Sporlarının üniversitedeki deposuna Kulüp Yönetimi tarafından yine Kulüp Yönetimi'nin uygun göreceği teknik uyarıların asılmasının sağlanması.

2.3. Binicilik Kulübü

 • Binicilik eğitimi alınan işletmeden yeterlilik belgesinin istenmesi.
 • Taahhütnamenin faaliyetlere katılacak öğrencilere Kulüp YK’sı tarafından  imzalatılması ve ÖK Kulüp Sorumlularına teslim edilmesi.
 • Yılda en az bir defa kulübün pratik eğitimine gözlemci olarak katılıp işleyişe hakim olması, eğitim alınan kurumu ve şartları tanıması. Ziyaret sonrası gözlemlerin ÖK Direktönüne Raporlanması varsa belirlenen hususlarla ilgili kulüp YK’sına gerekli hatırlatmaların yapılması.

2.4. Seramik Kulübü

 • Seramik Kulübünün üniversitedeki atölyelerine Kulüp Yönetimi ve danışmanı tarafından yine Kulüp Yönetimi'nin ve danışmanın uygun göreceği teknik uyarıların asılmasının sağlanması.
 • Kulüp danışmanın sözleşmesine tüm mal ve can güvenliği sorumluluğunun ve ekipman bakım onarım sorumluluğunun ona ait olduğuna dair madde eklenmesi.
 • Sözleşmesi gereği Kulüp Danışmanı'nın yazılı olarak bildirdiği ekipmanlarla (fırın, torna) ilgili tüm bakım, kontrol, onarım çalışmalarını Üniversite Hizmetleri'nin uygun göreceği firmaya yaptırtılması.
 • Seramik fırınının eğitmen kulüp danışmanı dışında kullandırılmaması

2.5. Doğa Sporları Kulübü

 • Taahhütnamenin faaliyetlere katılacak öğrencilere Kulüp YK’sı tarafından  imzalatılması ve ÖK Kulüp Sorumlularına teslim edilmesi.
 • Kulübün üniversitedeki Tırmanma Duvarı odasına ve ekipman odasına Kulüp Yönetimi tarafından yine Kulüp Yönetimi'nin uygun göreceği teknik uyarıların asılmasının sağlanması.
 • Her dönem başında Başkanına OES tarafından, mail atılarak; kulüple ilgili risk teşkil edecek konular ve gelişmeler ile ilgili yazılı bilgi alınması.
 • Kulüp Danışmanı tarafından tırmanma malzemelerinin kontrol edilerek uygunluğu için onay verilmesi.