Satranç Kulübü

 

 

 

SATRANÇ KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

Sabancı Üniversitesi Satranç Kulübü'nün amacı üniversite içindeki satranç severleri bir araya getirmektir. Usta oyuncuları da, şahı vezirden ayıramayacak olanları da kulübe üye olmaya davet eden kulüp "önemli olan satrancı az ya da çok bilmek değil; satrancı sevmek, satrançtan zevk almak" düşüncesini benimsemektedir. Üniversite içi turnuvalar ve çeşitli seviyelerde satranç dersleri dışında, üniversiteler arası dostluk maçları, simültane gösteriler ve benzeri aktiviteler düzenlemeyi hedefler.

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 

KULÜP WEB SAYFASI

http://kulup.sabanciuniv.edu/~satranc/

FACEBOOK

 

TWITTER

 

KULÜP BAŞKANI

Cafer Nerede   cafernerede@sabanciuniv.edu

Bartu Şişman bartus@sabanciuniv.edu

 

 

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Aslı Aydınlar  aliaydinlar@sabanciuniv.edu

Vahit Alp Hıdıroğlu hidiroglu@sabanciuniv.edu

 Beyza Gül Demir  beyzaguldemir@abanciuniv.edu

 

 

KULÜP TÜZÜĞÜ

SATRANÇ KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

 

I. KULÜP KİMLİĞİ

Madde 1- Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Satranç Kulübü’dür.

Kulüp, Sabanci Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sabanci Üniversitesi

Orhanlı 34956 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

II. KULÜP AMAÇLARI

Madde 2- Kulübün amacı aşağıda özetlenmiştir:

a)      Kulübün en temel amacı satrancı Sabancı Üniversitesi

mensuplarına tanıtmak, sevdirmek ve “Gens Una Sumus” (Biz bir aileyiz)

ilkesi altında tüm satranç severleri bir bünye altında birleştirmektir.

b)      Okulda çeşitli satranç etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerin bireysel

ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak.

c)      Sabancı Üniversitesi’ni satranç camiasında temsil etmek ve tanıtmak.

d)     Kulüp üyeleri arasında bir ekip ruhu oluşturup takım çalışması

disiplinini aşılamak.

III. KULÜP ETKİNLİKLERİ

Madde 3- Kulüp madde 2’de özetlenen amaçlar doğrultusunda şu etkinlikleri

gerçekleştirmektedir:

a)      Okul içinde satranç turnuvaları düzenler.

b)      Üniversiteler arası dostluk turnuvalarına katılarak Sabancı

Üniversitesi’ni temsil eder.

c)      Simültane satranç gösterileri düzenler.

d)     Satranca yeni başlayanlar için kurs düzenler.

e)      Satrançta ilerlemek isteyenler için yazılı kaynak sağlar.

IV. KULÜP ÜYELİĞİ

Madde 4- Üyelik koşulları şunlardır:

a)      Sabancı Üniversitesi öğrencisi, mezunu veya çalışanı olmak.

b)      Kulüp üyelik formunu doldurmak.

c)      Kulüp üyelerinin tüzüğü okuyup kabul etmeleri beklenir.

Madde 5- Üyelik çeşitleri aşağıdaki gibidir:

a)      Aktif üye: Öğrencilerden oluşur. Kulüp etkinliklerine ve toplantılarına

düzenli olarak katılan üyelerdir. Aktif üyeler genel kurul toplantılarında oy

kullanma haklarına sahiptir.

b)      Pasif üye: Kulüp tüzüğünü kabul edip üyelik formunu dolduran Sabancı

Üniversitesi öğrencileri ve çalışanlarını kapsar. Kulübe ilk katılan üyeler pasif

üye statüsünde bulunur, dönem süresince toplantı ve etkinliklere katılımlarına

göre bir sonraki dönem aktif üye statüsüne geçebilirler. Pasif üyelerin

toplantılarda oy kullanma hakları yoktur.

c)      Yönetim kurulu üyeleri: Aktif üyeler arasından seçim prosedürüne göre

seçilen üyelerdir.

Madde 6- Üyeliğin dondurulması ve sona erdirilmesi işlemleri:

a)      Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan

öğrencilerin/çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

b)      Kulüp içinde çalışmaları aksatan, uyumsuz davranışlarda bulunan,

sorumlulukları yerine getirmeyen ve kulüp kurallarına aykırı davranan üyelerin

–savunması da alındıktan sonra- üyeliğinin dondurulması veya sona erdirilmesi

yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

V. KULÜP İŞLEYİŞİ

Madde 7- Kararlar Yönetim Kurulu önderliğinde toplanan tüm aktif üyelerce alınır.

Oy çokluğu esasına göre kararlar alınır.

Madde 8- Yönetim Kurulu başkan, sekreter ve etkinlik koordinatöründen oluşur.

Her sene mart ayında yönetim kurulu seçimleri yapılır. Yönetim kuruluna

seçilenlerin görev süresi 1 yıldır.

            Başkan:

a)      Kulüp içi koordinasyonu sağlar. Kulübün üniversite yönetimi ile

olan ilişkilerini yürütür.

b)      Etkinliklerin verimliliğini kontrol eder.

            Sekreter:

a)      Toplantı ve etkinliklerde yoklama almak.

b)      Toplantılarda tutanak tutmak.

            Etkinlik Koordinatörü:

a)      Üniversiteler arası turnuvaların duyurularını takip etmek.

b)      Okul içinde düzenlenen turnuvaların işleyişini takip etmek.

 BAĞLAYICILIK:

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır

 

 

Turkish