Artelier Kulübü

  ARTELİER KULÜBÜ

Artelier Kulübü - Google Class

Şifre: vkhf4ua

KULÜP TANIMI
Çamura renk, şekil ve hayat veren Artelier Kulübü, katılımcılarına eğitmen danışmanlığında haftalık kurslar vermektedir.  Kulüpte seramiğin yanısıra, suyun renklerle yaptığı dansa izin veren geleneksel ebru sanatı ve çizim tekniklerini üzerine de çalışmalar vardır. Sanata vakit ayırarak düşlerini hayatla bir arada sürdürmek isteyen tüm katılımcılar kulübe davetlidir.

 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİLİ
artelier@sabanciuniv.edu

 

INSTAGRAM
 instagram.com/suartelier

 

KULÜP EŞBAŞKANLARI
Burak Kaya bkaya@sabanciuniv.edu
Buse Şantalar busesantalar@sabanciuniv.edu

 

DANIŞMANLAR
İlkem Günaydın
ilkemgunaydin@sabanciuniv.edu
Nazlı Değirmencioğlu 
nazlid@sabanciuniv.edu

 

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI
Sena Yapsu - Atölye Sorumlusu
ysena@sabanciuniv.edu
Yiğit Karataş - Organizasyon
yigitkaratas@sabanciuniv.edu 
Sude Nur Cüre - PR
Özge Yalçın - Atölye 
ozgeyalcin@sabanciuniv.edu

 

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARTELİER KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

Kulübün İlkeleri:             

Sabancı Üniversitesi Artelier Kulübü;

1)            Sanatsal yaratıcılığı ve üretkenliği destekleyen,

2)            Sanata ve sanat eserlerine saygılı,

3)            İnsan haklarına saygılı,

4)            Sabancı Üniversitesi Yönetmeliği ve anlayışına ters düşmeyen bir kulüptür.

Madde 1: Kulübün Kimliği

Sabancı Üniversitesi Artelier Kulübü, Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Sabancı Üniversitesi Orhanlı 34956 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını sürdürür.

 

Madde 2: Kulübün Amacı

Artelier Kulübü’nün amacı Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının seramik, resim ve ebru dallarında yaratıcı gücünü dışa vurabileceği ve kendini ifade edebileceği bir ortam oluşturmak ve eğitim almasını sağlamak, kampuste bu sanat dallarına olan ilgiyi canlı tutmak ve tanıtıcı etkinlikler düzenlemektir.

Madde 3: Kulüp Etkinlikleri

Sabancı Üniversitesi ArtelierKulübü:

1)            Artelier, resim ve ebru sanatlarının temellerini ve inceliklerini öğretmeyi hedefleyen kurslar düzenlemeyi,

2)            Eserlerini belli zaman aralıklarıyla sergilemeyi,

3)            İstanbul’da seramik, resim ve ebru üzerine faaliyet gösteren

diğer kuruluşlarla iletişime geçmeyi hedeflemektedir.

Madde 4: Kulüp Üyeliği

Sabancı Üniversitesi Artelier Kulübü’ne üye olabilmek için:

1)            Sabancı Üniversitesi öğrencisi ya da çalışanı olmak,

2)            Kulüp üyelik koşullarını (sonradan tüm üyelerle belirlenecek esaslar çerçevesinde) yerine getirmek,

3)            Kulüp üyelik aidatını ödemek gerekir.

Madde 5:  Üyelik Çeşitleri:

1)            Aktif Üye: Kulüp genelinde belirlenmiş üyelik koşullarını yerine getiren, her Sabancı Üniversitesi öğrencisi aktif üye kapsamındadır.

2)            Fahri Üye: Kulüp etkinliklerine katılan Sabancı Üniversitesi çalışanları, mezunları, emeklileri fahri üyelerdir.  Fahri üyelerin kulüp faaliyetlerine katılma ve çeşitli konularda öneri getirme hakları vardır; ancak kulübün idari kadrosunda yer alamazlar.

3)            Onursal Üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak danışman, eğitmen, ya da herhangi bir şekilde kulüp çalışmalarında etkisi olan kişilerdir; seçme ya da seçilme hakları yoktur.

Madde 6: Kulüp Çalışma Organlarının Seçimi ve Kulübün

Temel Felsefesi

1)            Genel kurul: Kulübün tüm aktif ve fahri üyelerinden oluşur. Her yılın başında tüm üyelerin bir araya gelmesiyle yönetimden sorumlu idari kadro seçilir. Seçimler çoğunluk oyuna bağlı, demokratik bir şekilde yürütülür.

2)            İdari kadro: Kulüp danışmanı, genel başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üç üyeden oluşur.

3)            Kulübü tümünü ilgilendiren karalar genel kurulda alınır. Bu karalardan tüm üyeler sorumludur. İdari kadronun mümkün olduğunca açık ve üyeleriyle iş birliği içinde olmasına dikkat edilir.

4)            Artelier kulübü, bireysel yaratıyı ve serbestliği temel aldığından,

üyelerine mümkün olduğunca rahat bir katılım imkânı sunar.

Madde 7: Yürütme Kurulunun Yapısı

1)            Kulüp danışmanı: Kulübün faaliyetlerinin yürütülmesinde,koordine edilmesinde söz sahibi olan, üniversite yönetimi ve kulübü arasındaki gerekli iletişimi sağlayan, resmi işlemleri yürüten kişidir.

2)            Başkan: Yürütme organının başıdır ve yönetim kurulu çalışmalarının organize eden, yönetim kurulu adına yapılanları temsil eden kişidir.

3)            Başkan yardımcısı: Başkana görevleri konusunda danışmanlık yapan, onun yokluğu sırasında görevlerini geçici bir süre için devralan kişidir.

4)            Sekreter: Yönetim Kurulu kararlarını belgeleyen, kulüp çalışmalarını resmi bir şekilde temsil eden kişidir.

5)            Sayman: Kulübün mali işlemlerinden sorumludur. Kulüp gelir ve giderlerini, hesap defterini tutar.

6)            Üç öğrenci: Genel kurul ile yönetim kurulu arsında köprü niteliğindedir. Kulüp istek ve sorunlarını yönetime taşır.

Madde 8: Üyelik Aidatı

1)            Her sene başında genel kurul toplantısında, ihtiyaca göre, salt çoğunluğa göre belirlenir. Hangi zaman aralıklarına göre alınacağına da bu sırada karar verilir.

2)            Üyelik aidatı üyeliğin devamı için bir zorunluluktur.

Madde 9: Tüzük Değişikliği

Zamanla, üyelerden gelen talep doğrultusunda, oy çoğunluğuna göre belirlenir. Tüzük değişikliğindeki amaç, kulübün zamanla değişen ve yenilenen yapısına uygun ayarlamaları yapabilmektir.

Madde 10: BAĞLAYICILIK:

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.

 

Turkish