Sinema Kulübü/ Kıssa Film Platformu

SİNEMA KULÜBÜ (SİNEK) / Kıssa Film Platformu

Sinema Topluluğu

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

sinek-yk@lists.sabanciuniv.edu

 

 

Kıssa Film Platformu

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

kissa@sabanciuniv.edu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİNEMA KULÜBÜ (SİNEK)

KULÜP TANIMI

Aralık 2000’ de faaliyetlerine başlayan Sabancı Üniversitesi Sinema Kulübü (SİNEK), Sabancı üniversitesi öğrenci ve çalışanlarının hayatlarındaki sinema boşluğunu doldurmayı amaçlamaktadır.
Sinek her hafta en az bir kez sinema salonunda film gösterimleri düzenler. Ayrıca her dönem yine sinema salonunda organize ettiği film “Maraton” ları ile katılımcılara tüm bir gece boyunca 6 farklı film sunup; düzenlediği yarışmalar ile katılımcılara ödüller dağıtır. Sene boyunca üniversite kafeteryalarında gecelik gösterimler düzenleyen SİNEK; öğrencilerin kampüs hayatına büyük renk katar.
Tüm bu gösterimlerin dışında SİNEK her sene Senaryo, Kısa Film ve Montaj atölyeleri düzenlemektedir. Ayrıca kendi içerisinde haftalık film söyleşileri organize eder. Bu söyleşiler vasıtası ile kulüp üyelerinin birbirleri ile daha yakından tanışmasını sağlayıp; üyelerinin sinema teorisi konusunda kişisel gelişimlerini sağlamalarına fırsatlar yaratır.
Tüm bunların yanında kulübümüz, üyelerini kampus dışına da taşır. İki haftada bir gerçekleştirdiği film gezileri ile birlikte hem vizyonu yakından takip eder hem de gerçekleştirilen film festivallerine katılım sağlar.


Tüm bu özellikleri ile birlikte Sinek, sadece kampus sınırları içerisinde kalmayarak, kampüs dışında da etkin bir kulüp özelliğini taşır.

SİNEMA TOPLULUĞU JENERİK MAİL

sinek-yk@lists.sabanciuniv.edu

KISSA Film Platformu JENERİK MAİL

kissa@sabanciuniv.edu

 

SİNEMA FACEBOOK: http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=6852559866

KISSA FACEBOOK:

SİNEMA TOPLULUĞU

Işıl Buket Temel isilbuket@sabanciuniv.edu
Semih Özsoy semihozsoy@sabanciuniv.edu Tanıtım Departmanı
Nilay Güçin ngucin@sabanciuniv.edu Tanıtım Departmanı Sosyal Medya Sorumlusu
Cengiz Kaan Ferah cengizkaan@sabanciuniv.edu Tanıtım Departmanı Afiş Sorumlusu
Hande Alptekin handealptekin@sabanciuniv.edu Gösterim Sorumlusu
Enise Kaya enisekaya@sabanciuniv.edu Gösterim Sorumlusu
Utku Kaçmazoğlu kutku@sabanciuniv.edu Gösterim Sorumlusu
Dora Akbulut akbulutdora@sabanciuniv.edu Gösterim Sorumlusu

KISSA Film Platformu

Efe Nazım Kıymaz (Başkan)  kiymaz@sabanciuniv.edu

Onur Arda Bodur (Sponsorluk Başkanı) onurarda@sabanciuniv.edu

Fırat Akgül (Çekim-Teknik) akgulfirat@sabanciuniv.edu

Gökay Akkoç (Senaryo)  gokayakkoc@sabanciuniv.edu

Alp Cin (Oyunculuk) cinalp@sabanciuniv.edu

Adnan Taha Özkanlı (Tanıtım) adnano@sabanciuniv.edu

 

 

SİNEMA KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

I. KULÜP KİMLİĞİ:

Madde 1- Kulübün adı Sinek(Sinema Kulübü)’tir . Sabancı Üniversitesi Orhanlı 34956 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

II. KULÜP AMACI:

Madde 2- Kulübün kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kulübün temel amacı Sabancı Üniversitesi öğrencileri arasında bir sinema kültürü oluşturmak ve bunu geliştirmektir.
 • Kulüp, üyelerine bir sinema salonunun işleyişinde aktif görev alma olanağı sunarak üyelerinin kendilerini gerekli teknik cihazların kullanımı konusunda geliştirmesinde katkıda bulunur.
 • Kulüp, demirbaşları arasında olan profesyonel dijitalkamera, spot ışık, reflektör ve bunun gibi teknik ekipmanı kulüp üyelerinin kullanımına açarak üyelerini kulüp içerisinde üretken bir rol almaya teşvik eder.
 • Kulüp, Sabancı Üniversitesi öğrenci ve mensuplarının ödüllüyarışma ve etkinlikler düzenleyerek büyük çapta organizasyonlarakatılımlarını teşvik eder ve böylece üniversite öğrencilerine ders dışı vakitlerini iyi birşekilde değerlendirme imkanı sunar.
 • Kulüp, diğer üniversite kulüpleriyle işbirliği içinde çalışmayı,  onların öğrencileri ile aralarında bir köprü olmayı hedefler.

III. KULÜP İLKELERİ:

Madde 3- Kulüp, işleyişinin her aşamasında ve her etkinliğindeaşağıdaki ilkeleri benimser:

 • Kulüp, gösterimlerinde etik ilkelere bağlı ve insan haklarına saygılı bir tutum izler.
 • Kulüp, demokratik temeller üzerine kurulmuştur ve aldığı  kararları ve düzenlediği etkinliklerinde demokrasi kurallarına  uygun hareket eder.

IV. KULÜP ETKİNLİKLERİ:

Madde 4- SİNEK, amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

 • Üniversitede bir film kültürü yaratma ve anaakım sinemanın  dışındaki filmleri de izleyenlerle buluşturma amacı ile aylık film  gösterim programları düzenler.
 • Üniversite dışı festival, gösterim, seminer ve bunun gibi etkinliklere toplu bilet alımını, grup halinde katılımı sağlamayı amaçlar ve buna bağlı olarak bütünlüğü ve toplu katılımı organize eder.
 • Film maratonu, Oscar gecesi ve açık hava sineması gibi,geniş çaplı katılımı amaçlayan ve sinemanın eğlendirici yönünün plana çıkaran etkinlikler düzenler.
 • Üyelerine çekim ekipmanlarını kullanma olanağı sağlar,bu kullanımı teşvik eder ve ekipmanın kullanımı için gerekli eğitimi sağlamayı amaçlar.

IV. KULÜP ÜYELİĞİ:

Madde 5- Üyelik Koşulları: SİNEK’e üye olmak için;

a) Sabancı Üniversitesi öğrencisi/çalışanı olmak,

b) Kulüp üyelik formunu doldurmak,

c) Miktarı SİNEK Yönetim Kurulu tarafındanbelirlenen kulüp aidatını ödemek gereklidir.

Madde 6- Üyelik Çeşitleri:

a) Aktif Üye: Kayıt işlemleri tamamlanan tüm üyeler aktif üye olarak kabul edilir. Eğitim ve toplantılara katılan, somut işbirliği ve kulübe katkı gösteren üyelerin

aktif üyeliği sürer. Aktif üyeler, Genel Kurul’un doğal üyeleridir. Aktif üyeler, her dönem Genel Kurul Toplantıları’nın 2/3’üne katılmak zorundadır.

b) Pasif Üye: SİNEK Yönetim Kurulu’nun verdiği disiplin cezaları veya aktif üyeliğin şartlarını yerine getirmemeleri nedeniyle aktif üyelik hakkını kaybeden üyeler pasif üyedir. Pasif üyelerin yayın yapma ve SİNEK’in sunduğu teknik imkanlardan yararlanma hakkı yoktur.

c) Onursal Üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak danışman olarak kulüp etkinliklerine katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilir. Kulüp üyelerinin talebi, kulüp üyeleri ve varsa diğer Onursal Üyeler’in onayı ile üyelik gerçekleşir. Kulüp yönetimine katılma hakları yoktur.

Madde 7- Üyeliğin Dondurulması ve Sona

Ermesi Koşulları:

a) Dönem izini alan veya disiplin cezası nedeniyleuzaklaştırılan öğrencilerin / çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

b) SİNEK Yönetim Kurulu tarafından verilen disiplin cezaları nedeniyle, yine Yönetim Kurulu’nun verdiği karara göre üyelikler bir süre dondurulabilir/sona erdirilebilir.

V. KULÜP İŞLEYİŞİ:

Kulüp işleyiş sistemi aktif üyelerin hepsinin görev almasınıamaçlamıştır. Kulüp Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilir. Kulübün işleyişi gereği aşağıda belirtilen çeşitli kurullar vasıtasıyla işleyişe verimlilik kazandırılır.

Madde 8- Kurullar ve Görevler:

Yönetim Kurulu: SİNEK Yönetim Kurulu üye sayısı için üst limit yoktur. Yönetim Kurulu üyeleri kulübün genel işleyişinin sağlığından ve takibinden sorumlu olup, kulüp

ile ilgili her konuda tam yetkiye sahiptirler.

IC İletişim Kurulu: Biri yedek olmak üzere en fazla iki kulüp üyesinden oluşur. Kurulun görevi aylık film gösterim programına göre gösterimden en az bir gün önce IC’den gösterilecek olan filmi almak ve gösterim sahibine ulaştırmaktır.

Medyası bozuk olan filmleri IC görevlilerine bildirmek, kulüp arasında oluşturulması muhtemel olan film istek listesini IC yetkililerine iletmektir. Kurul IC ve kulüp arasında bir köprü oluşturmaktadır.

Dış İlişkiler Kurulu: Kurul üye sayısı için üst limit yoktur ancak en az bir kişi kurulu organize etmek üzere görevlendirilir. Kurulun görevi SİNEK üyelerini ve okul öğrencilerini ilgilendirebilecek okul dışı festival, gösterim, seminer, workshop ve bunun gibi  etkinlikleri kulübe duyurmak, toplu katılım yönünde karar alınması halinde ilgililer ile temas kurmak, konu hakkındaki gelişmeleri aktarmaktır.

Afiş Kurulu: Üye sayısı için üst limit yoktur. Kurulun genel amacı haftalık ve aylık afişleri, etkinlik afişlerini ve kendi insiyatiflerine kalmış olmakla beraber istendiğinde günlük afişleri tasarlamak ve bu afişleri okulun çeştli yerlerine duyuru amacı ile asmaktır. Kurul, afiş asım görevlileri ve afiş tasarım görevlileri olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır. Afiş tasarım ve asım ekipleri en az ikişer kişilik olmak ve içlerinden kurulu organize edecek en az bir kişi seçmek durumundadırlar.

Mali İşler Sorumlusu: Kulübün yıllık bütçesini hazırlar, düzenler, mali kayıtları tutar.

Madde 9- Seçim Esasları:

a) Tüm kurullar, her yıl Güz Dönemi’nin başında yapılan seçimlerle elirlenir.

b) Kurul organizatörü adaylığı için SİNEK’in kurullarında en az bir yıl aktif olarak görev yapmış olmak gereklidir.

c)  Yönetim Kurulu’na aday olmak için en az bir yıl aktif olarak üye olmak ve yönetim kurulu onayı almak gerekir. Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda diğer Kurullar’ın üyesi / organizatörü olabilirler, diğer görevleriüstlenebilirler.

d) Yönetim Kurulu dışındaki kurullar için sadece organizatorler seçilir ve bu organizatörleri kurullar kendi aralarında belirlerler. Kurul üyeleri seçimle belirlenmez. Her üye istediği kurula mensup olabilir.

e) Seçimler oy çokluğu esasına dayanır.

f)  Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası veya üyeliğinin düşürülmesi durumlarında, sadece o görev için aynı esaslarla seçim yapılır.

Madde 10- Genel Kurul Toplantıları

a) Yönetim Kurulu kararınca ayda bir kez düzenlenir, gerektiğinde sıklaşabilir.

b) Toplantıda son bir ayın durum değerlendirilmesi, gelecek bir ay  için ise gösterimler kapsamı ve etkinlikler çerçevesinde genel bir plan yapılır. Görev almış üyelerin aldıkları görevleri yerine getirip getirmedikleri kontrol edilir. Üyelerden gelen yeni fikirler tartışılır, varsa etkinliklerde aktif olarak rol almak isteyen üyeler ile uygun görülen etkinlik için Etkinlik Sorumlusu’nun gözetiminde geçici etkinlik grupları kurulur.

c) Kararlar toplantılara katılan üyeler arasında yapılan oylamalara başvurularak alınır. Oylamalarda oy çokluğu esastır. Toplantılara katılmayan üyelerin toplantılarda alınan kararlara karşı çıkma hakları yoktur.

d) Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantıları dışında, diğer üyelere/süpervizörlere haber vermeksizin kendi arasında toplantılar düzenleyebilir.

e) Büyük ve küçük çaplı her türlü kulüp içi karar oy çokluğuyla ve demokratik olarak alınır. Kimsenin oyu bir başkasınınkinden üstün değildir.

BAĞLAYICILIK:

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.

Turkish