Sualtı Sporları Kulübü (SUSS)

 

KULÜP TANIMI
SUSS su altı tutkunu Sabancı Üniversitelilerin bir araya gelip kurdukları bir kulüp ve her sene yeni katılan üyeleri ile büyüyerek derin mavinin gizemlerini keşfetmeye devam ediyor. SUSS ile aletli dalışta her türlü seviyeye ulaşmak mümkün. Birçoğu okulumuzun öğrencilerinden oluşan eğitmen kadrosu CMAS dalıcı eğitimleri vermek ile yetinmeyip standartlarını genişletip NAUI dalıcı eğitimleri ve ILS ilkyardım eğitimleri konusunda da uzmanlaşmış durumda. Dönem içerisinde ve dönem sonlarında yaptığı kamplar ile dalış yapmak için her zaman kendilerine zaman yaratıyorlar. SUSS üyeleri, sadece eğlence ve spor amaçlı faaliyetler ile yetinmiyor; bunların yanında diğer kurumlarla ortaklaşa yapılan bilimsel araştırmalara aktif olarak katılıyor, düzenledikleri dia ve video gösterileri ile ziyaret ettikleri o farklı dünyayı diğerleri ile de paylaşıyorlar. Kulübümüz su altı dünyasına yaptığı bu gizemli yolculukta sizleri de aramızda görmeyi diler.
 

 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL
suss@sabanciuniv.edu

 

FACEBOOK
http://www.facebook.com/sussdiving

 

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/sussdiving/

 

KULÜP BAŞKANI
Atakan Güven
atakanguven@sabanciuniv.edu

 

YÖNETİM KURULU
Doğa Uğur Şahin - Temel Eğitim Sorumlusu
dogaugur@sabanciuniv.edu
Arda Gönenç - İleri Eğitim Sorumlusu
ardagonenc@sabanciuniv.edu
Can Erkan - Malzeme Sorumlusu
canerkan@sabanciuniv.edu 
Elif Yeşim Özoral - İletişim Sorumlusu
elifozoral@sabanciuniv.edu
İlayda Begüm İzci - Genel Sekreter
ilaydaizci@sabanciuniv.edu

 

DENETLEME KURULU
Defne Yazıcıoğlu
defney@sabanciuniv.edu
Sıla Akpınar
silaakpinar@sabanciuniv.edu
KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ SU ALTI SPORLARI VE ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

 

 

1.      Kulüp Adı

 

Kulübün adı “ Sabancı Üniversitesi Su Altı Sporları Kulübü”dür. Đngilizce olarak kulüp adı “Sabancı University Subaqua Society” kabul edilmiştir. Kulüp adı kısaltması her dilde “SUSS” olarak kabul edilmiştir. Kulüp adı ve kısaltması Genel Kurul Toplantısı kararı ve Öğrenci Etkinlikleri birimi onayı ile  değiştirilebilir.

 

2.      Kulüp Logosu

 

Kulüp logosu Ek 1-A’daki logo olarak kabul edilmiştir. Gerek görüldüğünde Genel Kurul toplantısı kararı ve Öğrenci Etkinlikleri birimi onayı ile  değiştirilebilir.

 

3.      Kulüp Amacı

 

Sabancı Üniversitesi öğrencileri ve çalışanlarını su altı dünyası ile tanıştırıp, su altı sporlarına olan ilgiyi arttırmak; başlangıç seviyesinden ileri seviyelere kadar eğitimler vererek kulüp içi su altı sporlarında uzmanlığı arttırmak; tarihsel, ekolojik, teknolojik, teknik ve sportif amaçlı çalışmalar yapacak alt gruplar oluşturarak su altı dünyasına katkı  sağlamaktır.

 

4.      Kulüp Yapısı

 

a.  Öğrenci Etkinlikleri birimi bünyesinde faaliyet gösterir. Alınan kararlar ve yapılan uygulamalar bakımından kendisine atanmış olan Öğrenci Etkinlikleri birimi yetkilisine karşı sorumluluk taşır.

b.  Tüzükte belirtilen konularla ilgili karar organı Genel Kurul’dur. Tüzük dışındaki genel kulüp kararları Yönetim Kurulu toplantısında alınıp, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından onaylanarak yürürlüğe geçirilir.

c.  Kulüp faaliyetleri, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Eğitim Kurulu’nun bilgisi dahilinde yürütülür. Gerek görüldüğü takdirde, alt gruplar oluşturularak bu kurulların denetiminde çalışmalar sürdürülür.

d.  Kulüp üyelerinden iki çeşit aidat alınır:

 

1.  Yeni üye aidatı: Kulübe ilk kez kayıt olan üyelerden alınan ücrettir. Akademik yıl öncesinde belirlenir. Takip eden akademik yıl içerisinde  değiştirilemez.

 

 

 

2.  Tekrarlı üye aidatı: Her akademik yıl başında üyelerden alınan ücrettir. Akademik yıl öncesinde belirlenir. Takip eden akademik yıl içerisinde değiştirilemez.

e.  Kulüp üyelerinden üç durumda maddi bağış toplanır.

 

1.  Eğitim Bağışı: Kulüp bünyesinde verilen eğitimler karşılığı eğitime kayıt yaptırmış kişilerden alınır.

2.  Malzeme Bağışı: Kulüp malzemelerini kulüp dışı etkinliklerde kullanmak isteyen aktif üyelerden alınır.

3.  Etkinlik Bağışı: Organizasyonlarda yapılan masraflar karşılığı organizasyona katılan üyelerden Yönetim Kurulu inisiyatifinde alınır.

 

5.      Kulüp Organları

 

5.1.              Genel Kurul

 

5.1.1.      Genel Kurul’un Toplanması

 

a.      Her akademik yılın Bahar Dönemi derslerinin sona erdiği hafta içerisinde seçim gündemli olarak toplanır.

b.      Genel Üyelik haklarına sahip bütün üyeler Genel Kurul’a katılabilir, tartışılmak üzere gündem önerebilir.

c.      Genel Kurul’un toplanma tarihi en az bir hafta önceden  duyurulur.

d.      Üyeler suss-duyuru ilan grubu ve ilan panolarında  duyurulur.

e.      Genel Kurul’un geçerli sayılabilmesi için Yönetim ve Denetleme Kurulları toplam üye sayısının iki katından bir fazlası kadar üyenin toplantıya katılması gerekir. Bu sayıya ulaşılmadığı takdirde yapılan ikinci Genel Kurul   toplantısına Yönetim Kurulu üye sayısının iki katından bir fazlası kadar üyenin toplantıya katılması gerekir.

f.       Genel Kurul toplantısı başında toplantıyı yönetmek için bir Toplantı Başkanı seçilir.

 

5.1.2.      Olağanüstü Genel Kurul’un Toplanması

 

a.      Yönetim ve Denetleme Kurulu kararı ile toplanabilir.

b.      Yönetim ve Denetleme Kurulu üye sayısının iki katından bir fazla üyenin talebi ile toplanır.

c.      Đçerik ve prosedür bakımından Olağan Genel Kurul ile aynı özelliklere sahiptir.

 

 

 

5.1.3.      Oturum Başkanı

 

a.      Herhangi bir kurulda yer almayan veya herhangi bir pozisyona adaylık koymamış Aktif Üyeler Oturum Başkanlığına aday  olabilir.

b.      Oturum Başkanlığı’na aday çıkmaz ise Danışman Eğitmen; o da olmadığı takdirde en eski Genel Kurul üyesi Oturum Başkanı  olur.

c.      Oturum Başkanı toplantıyı açar, gündemleri okur, seçimleri düzenler ve sonuçlandırır ve toplantıyı kapatır.

 

5.1.4.      Seçim

 

a.      Genel Kurul tarihi duyurulduktan sonra Genel Kurul günü 00.00’a kadar adaylıklar suss-duyuru mail grubunda ilan edilir.

b.      Aday olacak üyelerin adaylıkları Yönetim ve Denetleme Kurulu tarafından tarafından Aktif Üye olup olmadıkları çerçevesinde özel durumlar (Değişim Programı, Akademik sebeple okuldan uzak kalma) göz önüne alınarak  değerlendirilir.

c.      Başkanlık ve Denetleme Kurulu’na aday olabilmek için en az bir sene Yönetim Kurulu üyeliği deneyimi gerekmektedir.

d.      Başkan adayları başkanlık görevi dışında bir pozisyona daha adaylık koyabilirler. Başkanlık seçimi en başta yapılır.

e.      Seçimler kapalı oylama açık sayım usülü ile Oturum Başkanı denetiminde yapılır.

f.       Seçimle yeni dönem Denetleme ve Yönetim Kurulları üyeleri belirlenir.

g.      Yılsonu seçimlerinde seçilen Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri Yaz Eğitim Kampı’nın bitimiyle beraber göreve başlar.

 

5.1.5.      Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

 

a.      Kulüp içi en yüksek karar organıdır.

b.      Geçmiş dönemde yapılan eğitimler ve etkinlikler  değerlendirilir.

c.      Gündemler görüşülür ve açık oylama usülü karara  bağlanır.

d.      Tüzükteki değişimler görüşülür ve açık oylama usülü karar  bağlanır.

e.      Yeni dönem Yönetim ve Denetleme Kurullarına yetkilerini  verir.

 

5.2.              Yönetim Kurulu

 

5.2.1.      Yönetim Kurulu Üyeleri

 

5.2.1.1.                         Başkan

 

a.      Seçim gündemli Genel Kurul Toplantısı’nda seçilir.

b.      Temel görevi kulüp aktivitelerinin işleyişini sağlamaktır.

c.      Yönetim kurulu içindeki koordinasyonu sağlar.

d.      Üniversite içinde ve dışında kulübün temsilcisidir.

 

 

 

e.      Genel Sekreter kontrolündeki kulüp bütçesinin  denetleyicisidir.

f.       Standart kulüp faaliyetleri dışındaki aktiviteler için gerekli üyeleri görevlendirir ve denetler.

g.      Kulübün genel gidişatı bakımından Genel Kurul’a ve Öğrenci Etkinlikleri birimine karşı sorumludur.

 

5.2.1.2.                         Genel Sekreter

 

a.      Seçim gündemli Genel Kurul Toplantısı’nda seçilir.

 

b.      Kulüp bütçesinin kontrolünü yapar, bu açıdan Genel Kurul ve Öğrenci Etkinlikleri birimine karşı sorumludur.

c.      Bağışlar ve aidatların toplanmasından sorumludur.

d.      Üye kayıtlarını yapar, Eğitim Sorumlusu ile birlikte üye dosyalarını oluşturur.

e.      Etkinlik planı ve raporunun yazılmasından, bu belgelerin Öğrenci Etkinlikleri birimine ulaştırılmasından sorumludur.

f.       Üyeler ile Yönetim Kurulu arasındaki koordinasyonu  sağlar.

 

5.2.1.3.                         Temel Eğitim Sorumlusu

 

a.      Seçim gündemli Genel Kurul Toplantısı’nda seçilir.

 

b.      Kulüp bünyesinde açılacak olan 1* Balıkadam eğitim programının hazırlanması, düzenlenmesi, dokümantasyonunun yapılması, duyurulması ve eğitimin takibinden sorumludur.

c.      Eğitim Kurulu ile Yönetim Kurulu arasında bağlantı  kurar.

d.      Danışman Eğitmen’e ve Yönetim Kuruluna karşı eşit derecede sorumludur.

e.      Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile olan ilişkilerden  sorumludur.

f.       1* Eğitim gezilerinin Gezi Sorumlusu’dur veya geziyi düzenleyen grubun koordinasyonunu sağlar.

g.      Đleri eğitim sorumlusu ile birlikte Eğitim Kurulu’nun koordinasyonu sağlar.

 

5.2.1.4.                         Đleri Eğitim Sorumlusu

 

a.      Seçim gündemli Genel Kurul Toplantısı’nda seçilir.

b.      Kulüp bünyesinde açılacak olan 2* ve 3* Balıkadam eğitim programlarının hazırlanması, düzenlenmesi, duyurulması ve eğitimin takibinden sorumludur.

 

 

 

c.      Olası uzmanlaşma eğitimlerinin hazırlanması, düzenlenmesi, duyurulması ve eğitimin takibinden sorumludur.

d.      Danışman Eğitmen’e ve Yönetim Kuruluna karşı eşit derecede sorumludur.

e.      2* Eğitim gezilerinin Gezi Sorumlusu’dur veya geziyi düzenleyen grubun koordinasyonunu sağlar.

f.       Temel eğitim sorumlusu ile birlikte Eğitim Kurulu’nun koordinasyonu sağlar.

 

5.2.1.5.                         Malzeme Sorumlusu

 

a.      Seçim gündemli Genel Kurul Toplantısı’nda seçilir.

b.      Kulüp malzemelerinin bakımından ve malzeme odasının düzenlenmesinden sorumludur.

c.      Her gezi öncesi malzemelerin kontrol edilmesi, paketlenmesi; gezi süresince malzemelerin korunması ve paketlenmesi; gezi sonrası malzemelerin temizlenmesi ve kontrolünden sorumludur. Bu işlerin koordinasyonu sağlar.

d.      Demirbaş ve sarf malzemeleri alımından Yönetim Kurulunda alınan karar doğrultusunda ve başkanın bilgisi dâhilinde sorumludur.

e.      Kompresörün bakımından sorumludur ve gerektiği zaman kullanımını koordine eder.

f.       Görev süresinin başında teslim aldığı demirbaş listesini ve dönem süresince alınan demirbaşları bir sene sonraki malzeme sorumlusuna teslim etmekle sorumludur.

 

5.2.1.6.                         Đletişim Sorumlusu

 

a.      Toplantı notlarının alınmasından ve suss-sudosk mail grubunda duyurulmasından sorumludur.

b.      Toplantı öncesi gündemlerin alınmasından ve yer-zaman hatırlatması yapmaktan sorumludur.

c.      Dalış dışı kulüp aktivitelerinin düzenlenmesinden ve koordinasyonundan sorumludur.

d.      Kulüp tanıtım ve oryantasyon günlerinin organizasyonundan sorumludur.

e.      Üniversite ve Kulüp tanıtımının yapılabileceği organizasyonların takibini ve katılım için gerekli ayarlamaları yapar.

f.       Poster, ilan, promosyon ürünlerinin yapılması ve kulüp logosunun kullanımının takibinden sorumludur.

 

 

 

5.2.2.      Yönetim Kurulu’nun Toplanması

 

a.      Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda belirlenecek gün ve saatte her hafta düzenli olarak  yapılır.

b.      Toplantıya Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte bütün kulüp üyeleri katılabilir.

c.      Bütün üyeler görüşülmesini istedikleri gündemleri en geç bir gün öncesinden Đletişim Sorumlusu’na göndermekle yükümlüdür.

d.      Özel durumlarda kulüp üyesi olmayanlar da Yönetim Kurulu üyelerinin onayı ile toplantıya katılabilirler.

 

5.2.3.      Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

 

a.      Dönem içi kararların alındığı Genel Kurul’dan sonra gelen en yüksek karar organıdır.

b.      Alınan kararların geçerliliği olması için Yönetim ve Denetim Kurulu toplam üye sayısından bir fazlasının toplantıya katılması gerekir.

c.      Kararların yürürlüğe girmesi için Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu toplam üye sayısının yarısının olumlu oy kullanması  gerekmektedir.

d.      Yönetim Kurulu Başkan’ın başkanlığında gündemler okunur, tartışılır ve oylanır.

e.      Dönem için yapılacak etkinlikler planlanır ve Etkinlik Sorumluları belirlenir, görevlendirilir.

f.       Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar Yönetim ve Denetleme Kurulu tarafından oylanır.

 

5.3.              Denetleme Kurulu

 

5.3.1.      Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri

 

a.      Seçim gündemli Genel Kurul Toplantısı’nda 2 kişi seçilir.

 

b.      Yönetim Kurulu Üyeleri’ni ve Yönetim Kurulu Toplantıları’nda alınan kararları denetlemekle sorumludur.

c.      Düzenli olarak aylık kulüp bütçesini denetlemelidir.

d.      Üyelerden en azından biri Yönetim Kurulu Toplantısı’na  katılmalıdır.

e.      Gerektiği takdirde Öğrenci Etkinlikleri’ne denetleme raporunu  vermelidir.

 

5.4.              Eğitim Kurulu

 

5.4.1.      Eğitim Kurulu Üyeleri

 

 

 

5.4.1.1.                         Danışman Eğitmen

 

a.      Yönetim Kurulu kararı ve Öğrenci Etkinlikleri bölümü onayı ile yetkilendirilir.

b.      Kulüp içindeki eğitimlerin koordinasyonunu Eğitim Sorumluları ile birlikte sağlar.

c.      Eğitim Kurulu’nun formasyonunu sağlar ve Eğitim Kurulu’na Başkanlık yapar.

d.      Eğitim alan üyelerin sertifikalandırılması onayı ile  gerçekleşir.

e.      Verilen eğitimlerle alakalı Eğitim Sorumluları aracılığıyla Yönetim Kurulu ile iletişim halindedir.

 

5.4.1.2.                         Eğitmenler

 

a.      Eğitim Kurulu kararı ve Danışman Eğitmen onayı ile  belirlenir.

b.      Verilen eğitimlerin planlanmasında ve uygulanmasında Danışman Eğitmen’in yardımcılarıdır.

c.      Teknik ve Özel konularda Yönetim Kurulu’na danışmanlık  ederler.

d.      Malzeme Sorumlusu’nun kontrolünde demirbaşların bakımından sorumludurlar.

 

5.4.1.3.                           Asistanlar

 

a.      Eğitim Kurulu kararı ve Danışman Eğitmen onayı ile  belirlenir.

b.      Verilen eğitimlerde Danışman Eğitmen ve Eğitmenlere destek  olurlar.

c.      Kulüp içi yapılması gereken işlerde Yönetim Kurulu’nun  destekçisidir.

d.      Kulüp içi çalışmalarda aktif yer alarak ve dalış yeteneklerini geliştirerek yeterliliklerini sağlarlar.

e.      Yeterliliklerini sağlayarak Danışman Eğitmen onayı ile Eğitmen olur ve sertifikalandırılırlar.

 

5.4.1.4.                         Temel Eğitim Sorumlusu

 

5.4.1.5.                         Đleri Eğitim Sorumlusu

 

5.4.2.      Eğitim Kurulu Görev ve Yetkileri

 

a.      Dönem boyu yapılan eğitimlerin planlanmasını ve uygulanmasını  sağlar.

b.      Eğitimler için gerekli malzeme, doküman vb. ürünlerin tedarik edilmesi için Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.

c.      Eğitim konusunda yapılabilecek yenilikler ve gelişmelerden  sorumludur.

 

 

 

d.      Farklı alanlarda yapılması planlanan eğitimler için araştırma yapar ve destek alınabilecek kişi ve kurumları belirler.

e.      Dönem başlarında kurul içerisindeki Eğitmen ve Asistanların dönem içindeki sorumluluklarını belirler.

f.       Eğitim Kurulu’nun sayısal açıdan sürekliliğini sağlayacak altyapıyı oluşturur.

g.      Dönem içi yapılabilecek eğitimlerin kapasitesini ve takvimini belirler ve Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.

 

5.4.3.      Eğitim Kurulu’nun Toplanması

 

a.      Danışman Eğitmen’in gözetiminden ayda en az bir kez toplanır.

b.      Dönem başlarında yapılacak ilk toplantıda bütün üyelerin olması gerekmektedir.

c.      Yönetim Kurulu Toplantısı dahilinde ortaya çıkan bir karar veya istek üzerine ilgili konuyu değerlendirmek için Yönetim Kurulu Toplantısı ile birleştirilebilir.

d.      Eğitmen Kurulunun resmi haberleşme kanalı suss-eğitmen grubudur, Eğitim kurulu ve başkan dışındaki üyelere kapalıdır

 

6.      Üyelikler

 

6.1.                 Üyelik Türleri

 

6.1.1.      Genel Üyelik

 

a.      Yeni üye ve üyelik yenileme aidatını ödemiş olan Sabancı Üniversitesi öğrencisi ve çalışanlarıdır.

b.      Genel Kurul’a katılma hakkınasahiptirler.

c.      Kulüp etkinliklerine katılma hakkına sahiptirler.

d.      Kulüp malzemelerini kullanma hakkına sahiptirler. Kullanım esasları her akademik yılbaşında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

e.      Yönetim Kurulu Toplantıları’na katılabilir, gündem belirleyebilirler.

 

6.1.2.      Aktif Üyelik

 

a.      Eğitim kamplarının %50’sine katılan üyeler aktif üye olarak tanımlanır.

b.      Her senenin aktif üyeleri o dönemin son Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

 

 

c.      Genel Üyelik haklarına sahiptir.

d.      Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerinde aday olma hakları vardır.

e.      Aktif üyeler Yönetim Kurulunun belirlediği kurallar dahilinde malzeme kiralayabilirler.

f.       Genel Kurul’a katılma, gündem belirleme ve kararlara oy verme hakkına sahiptirler.

 

6.1.3.      Mezun Üyelik

 

a.      Üniversite ile aktif bağlantısı bitmiş olan eski kulüp üyeleridir

b.      Kulüp etkinliklerine katılma hakkına sahiptirler.

c.      Yönetim Kurulu Toplantıları’na gözlemci olarak katılabilir ve gündem belirleyebilirler.

 

6.1.4.      Onur Üyeliği

 

a.      Genel Üyelik haklarına sahiptirler.

b.      Kulüp bünyesinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Kurulu Üyeliği ve Eğitmenlik gibi yoğun çalışmalardan dolayı, mezun olmuş olan veya mevcut dönem içinde mezun olacak olan üyelere verilen bir üyeliktir.

c.      Adayların yapmış oldukları katkılar göz önüne alınarak Yönetim Kurulu kararı ile verilir.

d.      Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri’nin aday gösterebileceği gibi bireysel olarak da onur üyeliği talep edilebilir.

 

6.2.            Üyelikten çıkarılma

 

a.      Kulübü hem maddi hem manevi açıdan olumsuz olarak etkileyecek davranışlarda bulunan ve kulüp içindeki bütünlüğü bozan üyeler için uygulanır.

b.      Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.

c.      Üyelikten çıkarılması planlanan kişiden alınan savunma değerlendirildikten sonra kesin karar verilir.

d.      Çıkarılma süreci bütün üyeler için aynı şekilde işler.

e.      Çıkarılma sürecinden sonra bütün üyelik hakları iptal edilir.

f.       Üyelikten çıkarılan bir üye yeniden kulüp üyesi olamaz.

 

7.      Yürürlülük

 

Bu tüzük 13.04.2016  Genel Kurul ve Öğrenci Etkinlikleri Sorumlusu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

BAĞLAYICILIK:

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.

 

Turkish