Doğal Yaşamı Koruma Kulübü

 

Doğal Yaşamı Koruma Kulübü

Kulüp Tanımı
Çevre sorunları, hayvan hakları, doğal hayata müdahalenin tehlikeleri konusunda insanları bilgilendirmek. Bu konudaki sorunları araştırıp çözüm bulmaya çalışmak ve bu konulara dikkat çekerek doğal yaşamı koruma yönünde adımlar atmak.

 

 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL
sudoga@sabanciuniv.edu

 

 

ınstagram
https://www.instagram.com/sudogasabanci/

 

 

Kulüp başkanı
Bedia Deniz Sözügür
dszogur@sabanciuniv.edu

 

kulüp yönetim kurulu
Burcu Hümeyra Batumlu, burcubatumlu@sabanciuniv.edu ,  Başkan Yardımcısı
Zeynep Bagatır, zeynepbagatir@sabanciuniv.edu , Başkan Yardımcısı
Ihssane El Mokrie El Idrissi, ihssane@sabanciuniv.edu , Yönetim Kurulu Proje Platform Sorumlusu
Lindon Krasniqi, lindon@sabanciuniv.edu , Yönetim Kurulu Proje Platform Sorumlusu
Hasan Akar, hasanakar@sabanciuniv.edu , Yönetim Kurulu Proje Platform Sorumlusu
Sena Gül Turhan, senagul@sabanciuniv.edu , Yönetim Kurulu Proje Platform Sorumlusu
Ekin Ulupunar, ekinulupunar@sabanciuniv.edu , Yönetim Kurulu Proje Platform Sorumlusu
Türker İskender, turkeriskender@sabanciuniv.edu , Yönetim Kurulu Proje Platform Sorumlusu

 

 

kulüp tüzüğü

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

DOĞAL YAŞAMI KORUMA KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

I.  KULÜP KİMLİĞİ:

Madde 1- Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Doğal Yaşamı Koruma Kulübü’dür. Kulüp adı kısaca “SUdoğa” dır. Sabancı Üniversitesi Orhanlı 81474 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.


II.     KULÜP AMACI:

Madde 2- Kulübün kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Çoğu insanda yaygın olan insan merkezli bakış açısını yıkarak, çevremizde çevre sorunları, hayvan hakları, doğal hayata müdahalenin tehlikeleri konusunda bilinç oluşturmak.

b) Şehrimizde, ülkemizde ve dünya üzerindeki temel çevre sorunlarını araştırmak ve konuyla ilgili çevremizden başlayan çözümler üretmek.

c) Çevre, hayvan hakları ve doğal hayatın korunmasının önemi hakkında eğitim ve seminerler düzenleyerek insanları eğitmek.

d) Dünya üzerindeki nesli tükenmekte olan canlı türlerini tanıtmak, doğal hayatı tehlikeye atan unsurları öğrenmek ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak.

e) Dünya üzerindeki güncel çevre sorunlarının farkına varıp bu konuda tüm canlıların yaşam haklarına saygılı, sürdürülebilir, yeşil çözümler üretmek.

f) Farklı kulüplerle ortak projeler yürüterek farklı ilgi alanlarındaki öğrencilerin dikkatini çevre sorunları ve doğal hayatın korunması konusuna çekmek.

g) Çevre sorunlarına daha etkili çözümler üretilmesi adına proje yarışmaları düzenleyip hem öğrencilerin konu üzerinde düşünmelerini sağlamak, hem onları çözümün bir parçası yapmak, hem de çevremiz ve doğal hayat için daha etkin çözümler üretmek.

h) Kampüs içinde yayınlanan dergi ve e-bültenlere yazılar yazarak Sabancı Üniversitesi öğrencileri, çalışanları, eğitimcilerinin çevre ve doğal hayat ile ilgili güncel konulardan haberdar olmasını sağlamak.

i) Kampüs hayvanlarının bakımlarını karşılamak amacıyla yapılacak satışlar için tasarı yarışmaları düzenleyip öğrencilerin bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını geliştirmek.

j) Kampüsümüzdeki doğal hayatın düzenini tanımak. “Yeşil Kampüs” konusunda daha da büyük adımlar atmak.


III. KULÜP ETKİNLİKLERİ:

Madde 3- Kulübün amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapmayı planladığı etkinlikler aşağıda belirtilmiştir:

a) Geri dönüşüm merkezlerine geziler

b) Barınak ve doğal yaşam merkezlerine geziler

c) Film ve belgesel gösterimleri

d) Söyleşi, seminer, eğitim çalışmaları

e) Tasarım yarışmaları

f) Diğer kulüplerle ortak projeler/çalışmalar

g) İlgili sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler/çalışmalar

h) Dergi ve e-bültenlere yazı, rapor, duyuru


IV. KULÜP ÜYELİĞİ:

Madde 4- Üyelik Koşulları: Sabancı Üniversitesi Doğal Yaşamı Koruma Kulübü’ne üye olmak için;


a) Sabancı Üniversitesi öğrencisi olmak,

b) Kulüp üyelik formunu doldurmak,

c) Kulüp üyelik aidatını ödemek,

      Gereklidir. Sene başında duyurulmuş olan kayıt döneminde kayıt formunu doldurmuş ve üyelik koşullarına uyan her Sabancı Üniversitesi öğrencisi kulübün üyesi olarak kabul edilir. Her dönem şartların yeniden sağlanması zorunlu değildir.


Madde 5- Üyelik çeşitleri:

a) Aktif Üye: Madde 6’da belirtilen koşulları sağlamış, kulüp etkinliklerinde hizmet etmiş ya da en az birine katılmış üyelerdir. Seçme ve seçilme hakları vardır.

b) Pasif Üye: Madde 6’da belirtilen koşulları sağlamış ancak bir dönem içinde kulüp etkinliklerinin herhangi birine katılmamış üyelerdir. Oy hakları yoktur.

c) Mezun Üye: En az iki sene Doğal Yaşamı Koruma Kulübü’ne üye olmuş Sabancı Üniversitesi mezunlarıdır. Oy hakları yoktur ve üyelik koşullarını sağlamak zorunda değillerdir.

d) Onursal Üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak danışman ya da çalıştırıcı olarak kulüp etkinliklerine katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilir. Kulüp üyelerinin talebi, kulüp üyeleri, kulüp danışmanı ve Öğrenci Etkinlikleri Sorumlusu (ÖES)’nun onayı ile üyelik gerçekleşir. Kulüp yönetimine katılma hakları yoktur.


Madde 6- Üyeliklerin dondurulması ve sona ermesi koşulları: Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur. Üyeliğin sonlanması üyenin kendi isteği doğrultusunda ya da olağanüstü durumlarda gerçekleşir. Kulübe aktif olarak katılmayan üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ve Öğrenci Etkinlikleri Sorumlusunun onayı ile sona erdirilebilir.


V. KULÜP İŞLEYİŞİ:

Madde 7- Kulüp işleyiş sistemi  üyelerin hepsinin aktif olarak görev almasını amaçlamıştır. Kulüp, Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilir.

Madde 8- Yönetim Kurulu: Her yıl Genel Kurulda seçim gündemli toplantı sonucunda belirlenir. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Mali İşler Sorumlusu ve Yönetim Kurulu Onursal Üyesinden ve Koordinatörlerden oluşur. Yönetim Kurulu en az beş kişiden oluşur. Kulüp içi etkinlikleri, dönem başında yapılan toplantıda belirlenen alt gruplar organize eder.

Madde 9- Merkezi Yönetim Kurulu: Başkan ve Başkan Yardımcısından oluşan üst yönetim kuruludur. Olağanüstü durumlarda kulüp adına karar alma yetkisine sahiptir.

Madde 10- Yönetim Kurulu Organları:

a) Başkanın görev ve yetkileri; kulüp aktivitelerinin işleyişini sağlamak, kulübü okul içinde ve dışında temsil etmek, Yönetim Kurulu içindeki koordinasyonu sağlamak ile yükümlüdür.

b) Başkan Yardımcısının görev ve yetkileri; doğrudan başkana bağlıdır, görev ve yetkileri Başkan tarafından verilmektedir, başkanın bulunamadığı etkinliklerde başkanın bütün yetkilerine sahiptir.

c) Genel Sekreterin görev ve yetkileri; kulübün üyelik işleri ile ilgilenmek, yeni üyelerin kaydını tutan ve üyelik formunu oluşturmak, yeni dönem Yönetim Kurulu seçimlerinde başkan ve başkan yardımcısı ile birlikte mülakatlara katılmakla yükümlü ve seçimlerde söz sahibidir.

d) Mali İşler Sorumlusunun görev ve yetkileri; kulübün gelir ve giderlerini yazılı ve resmi olarak kayıtlı tutmak, kulübün gelir ve giderlerini düzenli olarak bütün Yönetim Kurulu üyelerine bildirmek ve kulüp bütçesini dengede tutmakla yükümlüdür.

e) Koordinatör Başkanlarının görev ve yetkileri; kulüp üyeleri ile birebir çalışan kişilerdir, koordinatörlüğün yönetimi ve denetimi ile yükümlüdür, her koordinatörlük birbiri ile eşdeğerdir ve her koordinatör başkanı birbiri ile eşdeğer söz hakkına sahiptir.


Madde 11- Genel Toplantılar:

a) Yönetim Kurulunun karar alma toplantılarıdır.

b) Düzenlenme sıklığı ve zamanı dönem başında yapılacak bir toplantıda belirlenir.

c) Genel toplantıda önceden görev almış üyelerin etkinlik zaman çizelgesine uyup uymadıkları kontrol edilir. Üyelerden gelen yeni etkinlik önerileri tartışılır,  varsa görev almayı isteyen aktif üyeler uygun görülen etkinlikler için alt grupları kurarlar ve bu etkinlikler için zaman çizelgelerini sunarlar.

d) Kararlar, oy çokluğuna varılarak alınır.


Madde 12- Genel Kurul:

a) Her akademik yılın sonunda Yönetim Kurulunun karar verdiği tarihte seçim gündemli toplanır.

b) Aktif üyelik hakkına sahip olan tüm üyeler Genel Kurula katılabilir.

c) Tüzük değiştirme Genel Kurul toplantılarında gerçekleştirilir.


Madde 13- Seçim:

a) Yönetim Kurulu seçimleri her sene Genel Kurul toplantısında yenilenir.

b) Seçimler oy çokluğu esasına dayanır.

c) Kulüpte en az bir sene aktif üyelik yapmış olan üyeler, istedikleri görevler için adaylıklarını koyarlar. Bir üye en fazla iki  görev için adaylığını koyabilir. Seçimler, bütün görevler için adaylıklar belirlendikten sonra yapılır.

d) Kapalı oy esasıyla yapılan seçimlerde, oy hakkına sahip olabilmek için de en az bir dönem aktif üyelik yapmış olmak koşulu vardır.

e) Seçimler, aşamalı ve kapalı oy esasına göre yapılır. Eğer toplam aktif üye sayısının üçte birinden fazlası toplantıya katılmamışsa seçimler bir sonraki toplantıya ertelenir. İlk aşamada bir aday, toplam üye sayısının mutlak çoğunluğunu sağlarsa, ikinci aşama yapılmaz. Mutlak çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda, en çok oy alan üç üye ikinci aşamada oylanır. Yine toplam üye sayısının mutlak çoğunluğu sağlanamazsa toplantıya katılan üyelerin mutlak çoğunluğunun oyunu alan aday göreve seçilir.

f) Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası, üyeliğinin düşürülmesi veya güvenoyu alamaması durumunda, sadece o görev için aynı esaslarla seçim yapılır.


VI. DİĞER HÜKÜMLER:

Madde 14- Kulüple ilgili diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Tüzük, istenirse her dönem başında yeni üyelerin de katılacağı Genel Kurul toplantısında tekrar gözden geçirilir. Öngörülen değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından oy çokluğu sistemine dayanarak resmileştirilir.

b) Kulüp içinde tüm kararlar, olağanüstü durumlar hariç, sadece genel toplantılarda yapılan oylama veya oy çokluğu sonucu verilir. Genel toplantılar, tüm aktif üyeleri kapsar.
BAĞLAYICILIK:
Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.

 

Turkish