SUFIRST: Sabancı University First Year - First Class Club

Turkish

 

KULÜP TANIMI
SuFirst 2013 yılında kurulmuş, 2014 yılında oryantasyonda çalışmaya başlamış olan yeni girişliler kulübüdür.
1-First Year: Sufirst yeni girişli öğrencilerin oryantasyon programına dahil olmaları konusunda katalizörlük görevi üstlenir. Oryantasyon da çeşitli etkinlikler ve oyunlar düzenleyerek yeni girişli öğrencilerin daha iyi adapte olmalarında yardımcı olur.
2-First Class: SuFirst, sadece yeni girişlilerin değil tüm Sabancı Üniversitesi mensuplarının daha iyi bir üniversitede yaşaması için Öğrenci Birliği ile paralel çalışmalar yürütmektedir.
3-SuFirst, üniversiteden bağımsız olarak kampüs içerisinde ve dışarısında gerçekleşen etkinliklere ve programlara Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin katılması konusunda organize edici ve destekleyici bir rol üstlenir.
4- SuFirst International: SuFirst sadece Türk öğrencilere yönelik değildir, uluslararası öğrencileri için de bir ekibi bulunmaktadır. Amacımız hem yabancı öğrencileri kendi aralarında hem de Türk öğrencilerle kaynaşmasını sağlamaktır.
 

 

KULÜP JENERİK EPOSTASI
sufirst@sabanciuniv.edu

 

KULÜP EŞBAŞKANLARI
Melih Kurtaran
melihkurtaran@sabanciuniv.edu
Miray Turan
mirayt@sabanciuniv.edu
 
Tolga Atam
atam@sabanciuniv.edu
 
YÖNETİM KURULU
Ertuğrul Kılıç - ertugrulkilic@sabanciuniv.edu
Yasemin Utkueri - yaseminutkueri@sabanciuniv.edu
Barış Çiftçi - fahribaris@sabanciuniv.edu
Selahattin Gürüf - sguruf@sabanciuniv.edu
İlayda Ademoğlu - iademoglu@sabanciuniv.edu
Görkem Köse - gkose@sabanciuniv.edu
Bora İkizoğlu - boraikizoglu@sabanciuniv.edu
Emre Yavaş - emreyavas@sabanciuniv.edu
Mustafa Alp Dumrul - adumrul@sabanciuniv.edu
Cavit Çakır - cavitcakir@sabanciuniv.edu

 

 

KULÜP TÜZÜĞÜ
 
SUFIRST YARATICILIK KULÜBÜ
 
 
Kulübün amaçları
 
Madde 1: (1) Misyonumuz:
 
a.Oryantasyonun, oryantasyon günü ile sınırlı kalmamasınısağlamak,
 
b.Yeni girişli öğrencilerin ilk yıl yalnızlığından kurtulmalarını sağlamak,
 
c. Ortak ilgi alanları olan yeni öğrencilerin bir araya gelmelerini sağlamak.
 
d.Öğrencilerin, kampüs yaşamının onlara sunmuş olduğu olanakların farkına varmalarını sağlamak.
 
e.Öğrencilerin kulüplere giriş ve adapte oluş süreçlerinde katalizör görevi üstlenmek.
 
f.Öğrencilerin kampüs kültürünün yaratıcısı ve bir parçası olabileceklerini göstermek.
 
g.Sabancı Üniversitesi bünyesi dahilinde olan herkese SABANCI RUHU kazandırmak.
 
h.Yaratıcılık konusunda programlar düzenlemek, etkinliklere katılmak.
 
i.Sufirst, üniversiteden bağımsız olarak kampüs içerisinde ve dışarısında gerçekleşen  etkinliklere ve programlara Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin katılması konusunda organize edici ve destekleyici bir rol üstlenir.
 
j. First Class: Sufirst, sadece yeni girişlilerin değil tüm Sabancı Üniversitesi mensuplarının daha iyi bir üniversitede yaşaması için Öğrenci Birliği ile paralel çalışmalar yürütmektedir.
 
 
 
Vizyonumuz: Yeni girişli öğrenciler için ilk günden samimi ve sıcak bir ortam sunan, onların sürdürülebilir ilişkiler kurmalarını ve Sabancı Üniversitesi ruhuna dahil olmalarını sağlayan bir kulüp olarak anılmak.
 
 
Kulübün faaliyetleri
 
Madde 2: (1) Madde 1’de belirtilen temel amaçlar çerçevesinde tüzükte tanımlanan kurallar dahilinde etkinlikler yapılacaktır. Bu etkinlikler stratejik planlar bünyesinde tanımlanmıştır.
 
 (2) Kulüp Yönetim Kurulu, öngördüğü faaliyet programlarını bir taslak şeklinde kulüpler yönetimine bildirir.
 
(3) Kulüp Yönetim Kurulu, üniversitenin diğer kulüpleriyle işbirliği içinde faaliyetler düzenleyecektir.
 
(4) Düzenlenecek tüm faaliyetlerde ilgili etkinlikler sorumlusuyla iletişime geçilecektir.
 
 
Üyelik
 
Madde 3: (1)  Kulüp üyeliği Sabancı Üniversitesi’ne yeni giriş yapmış ya da ikinci senesi olan öğrencilere açıktır. Eğer bu iki kriteri sağlamıyorsa öğrenci, yönetim kurulu daveti ile kulübe alınabilir. Sadece, kulüp yönetim kurulunda yer almış kişiler ileriki senelerinde de kulübe üyeliklerini devam ettirebilirler.
 
(2) Yeni Girişli Öğrencilerin kulübe katılması için her akademik yılın başında yönetim kurulunca belirlenecek olan üyelik ücretini ödemeleri gerekmektedir.
 
(3) Üyelik, aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Bir dönem boyunca en az 3 etkinliğe katılmış üye ‘aktif üye sıfatı’ kazanır. 
 
Üye hakları
 
Madde 4: (1) Yukarıda belirtilen şartları gerçekleştiren tüm öğrenciler üye olma ve kulübün tüm olanaklarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.
 
Üyelikten çıkarılma
 
Madde 5: (1) Kulüp üyeleri kurallara uymadıkları ya da Sabancı Üniversitesi öğrencisi olma haklarını kaybettiklerinde yönetim kurulunca yapılacak oylama sonucu üyelikten çıkarılırlar.
 
 
Kulüp organları
 
Madde 6: (1) Kulüp, Genel Kurul ve Yönetim Kurulundan oluşur.
 
Genel kurul
 
Madde 7: (1) Kulübün tüm aktif üyelerinden oluşmaktadır.
 
(2) Kulübün genel karar organıdır.
 
(3) Her akademik dönemin başında ve devamında Yönetim Kurulu’nun belirlediği bir günlerde toplanır.
 
 
Yönetim Kurulu
 
Madde 8: (1) Başkan, genel sekreter, arge sorumlusu, etkinlik sorumlusu, kültür-sanat sorumlusundan oluşur.
 
(2) Çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından, kulübün mali gider ve gelirlerinden ve demirbaş malzemelerinden üyelere ve okula karşı sorumludur.
 
 
Kulüp İşleyişi
 
Madde 9: (1) Genel kurulda alınmış tüm kararlar kulüp genel kurulunda yapılan oylama ile farklılaşabilir.
 
(2)SUFIRST Kulübü Üyelerinin birbiri aralarındaki bağlılıklarını sürdürmek istemeleri durumunda; Kurucu Yönetim Kurulu  “SUSECOND”, “SUTHIRD”, “SUFOURTH”, “SUFIFTH” kulüplerinin kurulma faaliyetlerinin her hakkını kendinde bulundurur.
 
(3)Bir sonraki yılın yönetim kurulu her akademik yılın sonuna kadar berlirlenebilir.
 
(4)Kurucu Yönetim Kurulu ilk beş sene görevini sürdürme hakkına sahiptir.
 
Toplantı yeri ve zamanı      
 
Madde 10: (1) Toplantı gün ve saatini kulüp başkanı belirler. Başkan bu belirlemeyi aparken yönetim kurulu üyelerinin uygunluğunu dikkate almak zorundadır.
 
BAĞLAYICILIK:

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.