SUmoda Kulübü

Turkish

 

KULÜP TANIMI VE VİZYONU

Sumoda- Sabancı Üniversitesi Moda Kulübü, tüm modaseverleri ve bir moda kulübünün parçası olmayı isteyen herkesi bekliyor!
Okulumuzda daha önceden açılmamış bu kulübü 2015 yılının Mart ayında 18 kişilik bir kurucu ekibin bir araya gelmesiyle hayata geçirdik. Bu kulübün kurulmasındaki baş etken; gelecekte bu sektörde çalışmayı arzu eden insanları bir araya getirerek keyifli bir network ortamı yaratmaktı. Moda sektörünü, moda yönetimini, markaları ve moda dünyasını sektörün önde gelen isimleriyle ve firmalarıyla yeniden keşfetmek için çeşitli etkinlikler, söyleşiler, röportajlar, workshoplar ve geziler düzenlemekteyiz.Beraber yaratmayı seven ve aktif üyelerini aktivitelerinin tüm aşamalarına dahil eden bir kulüp olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yaratıcı fikirleri olan ve modaya heyecan duyan tüm Sabancılı öğrencileri aramıza bekliyoruz!

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL
sumoda@sabanciuniv.edu

 

FACEBOOK
https://www.facebook.com/pages/SUmoda/1382180495434454?fref=ts

 

INSTAGRAM
https://instagram.com/sumodakulubu/

 

KULÜP BAŞKANI
Elif Begüm Polat ebegum@sabanciuniv.edu

 

KULÜP BAŞKAN YARDIMCISI
Sena Dilara Altınay
senadilara@sabanciuniv.edu

 

YÖNETİM KURULU
İlayda Sude Şahin ilaydasahin@sabanciuniv.edu - Kulüp Başkan Yardımcısı
Begüm Çelik celikbegum@sabanciuniv.edu - Workshop Koordinatörü
Ada Ilgın Aydemir adaaydemir@sabanciuniv.edu - Etkinlik Koordinatörü
Aleyna Kılınç aleynakilinc@sabanciuniv.edu - Sponsorluk Koordinatörü

 

KULÜP TÜZÜĞÜ

SUMODA KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

     I. KULÜP KİMLİĞİ:

Madde 1- Kulüp Sabancı Üniversitesi moda ve tasarım kulübüdür.

Sabancı Üniversitesi Orhanlı 34956 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

     II. KULÜP AMACI:

Madde 2- Kulübün kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

  •  Kulübün temel amacı; Sabancı Üniversitesi öğrencileriyle moda ve moda organizasyonu konularında eğitici ve eğlence içerikli aktiviteler yapmak ve aynı zamanda sosyal medya aracılığıyla paylaşmaktır.
  • Kulüp; workshoplar düzenleyerek öğrencilerin moda alanında etkin görev almalarını sağlamayı, tasarım becerilerine katkıda bulunmayı hedefler.
  • Kulüp; üyelerinin takım halinde çalışma ve görsel her türlü faaliyeti gerçekleştirme becerilerine katkı sağlamayı amaçlar.
  • Kulüp; üniversitemizdeki diğer kulüplerle kendi alanında iş birliği yapmayı ve diğer üniversitelerle ortak etkinlikler yapmayı amaçlar.
  • Kulüp; yurtiçi veya yurtdışı etkinliklerde bulunup, üyelerine tecrübe kazandırmayı hedefler.

 

 

III. KULÜP İLKELERİ:

Madde 3-  Kulübün temel ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:

·         Kulüp; demokratik bir işleyişe sahiptir.

·         Kulüp, düşünce özgürlüğüne ve fikir paylaşımına saygılıdır.

·         Kulüp, her üyesine etkinliklere katılma şansı verir.

     IV. KULÜP ETKİNLİKLERİ:

Madde 4- Sabancı Üniversitesi SUmoda Kulübü amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

 

·         Tasarım, moda, trend konularında workshoplar düzenler.

·         Diğer kulüplerin kendi alanındaki gereksinimlerini karşılar. (afiş, sweatshirt, forma, kostüm vb.).

·         Etkinlikler düzenleyip, modanın çeşitli alanlarına yönelik güncel bilgi aktarımını sağlar.

·         Kulüp üyelerinin tanışmasını ve kaynaşmasını sağlamak amacıyla sosyal etkinlikler ve buluşmalar düzenler.

·         Kulüp üyelerini ortak tema etrafında birleştirir (defile, festival, konser vb.).

 

     V. KULÜP ÜYELİĞİ:

Madde 5- Üyelik Koşulları: Sabancı Üniversitesi SUmoda Kulübü‘ne üye olmak için;

·         Sabancı Üniversitesi öğrencisi/çalışanı olma,

·         Kulüp üyelik formunu doldurma koşulları aranmaktadır.

 

Madde 6- Üyelik Çeşitleri:

v  Aktif Üye: Kulüp etkinliklerine katılmanın dışında yönetim işleriyle de ilgilenip, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılan, seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerdir.

v  Pasif Üye: Yalnızca kulüp etkinliklerine katılan, kulüp yönetimine katılım ile görevi bulunmayan üyelerdir.

v  Onursal Üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak danışman olarak kulüp etkinliklerine katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilir. Kulüp üyelerinin talebi, kulüp üyeleri ve varsa diğer

Onursal Üyeler’in onayı ile üyelik gerçekleşir. Kulüp yönetimine katılma hakları yoktur.

Madde 7- Üyeliğin Dondurulması veya Sona Ermesi Koşulları:

·         Dönem izini alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin/çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

·         Grup çalışmasına uyum sağlayamayan ve verilen sorumlulukları yerine getirmeyen üyenin oy çoğunluğuyla üyeliğinin sona erdirilmesine karar verilir.

     VI. KULÜP İŞLEYİŞİ:

Kulüp işleyiş sistemi aktif üyelerin hepsinin görev almasını amaçlamıştır. Kulüp, Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilir. Kulübün işleyişi gereği aşağıda belirtilen çeşitli kurullar vasıtasıyla işleyişe verimlilik kazandırılır.

 

Madde 8- Yönetim Kurulu ve Görevleri:

 

Yönetim Kurulu: Her dönem oluşturulması zorunlu değildir. Kulüp işleyiş sistemi asil üyelerin hepsinin aktif olarak görev almasını amaçlamıştır. Kulüp, Yönetim Kurulu tarafindan yönlendirilir. Yönetim Kurulunun Seçimi: Her bahar dönemi sonunda aktif üyelerin seçimiyle oluşur. Bu seçim sırasında her aday sırayla oylanır ve oyların çokluğunu alan her seçmen yönetim kuruluna girme hakkını kazanır.

Yönetim Kurulunun Görevleri:

·         Kulüp faaliyetlerinin kontrolünü sağlar.

·         Okulda kulüp tanıtımını yapar.

·         Kulüp etkinliklerini duyurur, gerekli görsel malzemeleri ayarlar.

·         Kulüp etkinliklerine katılan üyelerin devamlılığını takip eder.

·         Kulübün sürekliliği için güncel aktiviteler düzenler.

·         Üye adaylarının üye olması için vermeleri gereken ücreti belirler.

·         Her soruyu ve her fikri dinlemeye hazırlardır.

 

Yönetim Kurulundan Üyeliğin Dondurulması veya Sona Ermesi Koşulları:

·         Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin/çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

·         Yönetim Kurulu tarafından ve diğer üyelerin oy birliğiyle verdiği kararla üyelikler dondurulabilir/sonlandırılabilir.

 

     VII. DİĞER HÜKÜMLER:

Madde 9- Tüzük Değişikliği:

Kulüp ana tüzüğü Yönetim Kurulu’nun 1/3 ünün yazılı önerisi ile Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunlukla alacakları karar ile değiştirilir. Değişiklikler yapıldıktan sonra bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında yeni tüzük oy birliğiyle kabul edilir.

BAĞLAYICILIK:

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır