TÜRK JAPON KÜLTÜREL ETKİLEŞİM KULÜBÜ (SUTJEK)

Turkish

TÜRK JAPON KÜLTÜREL ETKİLEŞİM KULÜBÜ (SUTJEK)

SUTJEK bir kültürel etkileşim kulübüdür. Amacı Japon kültürünü kampüste tanıtmak ve yaymaktır. Etkinliklerimiz şu şekildedir; haftalık anime gösterimleri, ayda bir Japon Restoranlarına gitmek, “bun” adındaki Japon ekmeklerinin siparişi, senede bir Japon Günü. Japon Günü etkinlikleri; Shodo ve Origami yapımı, Kimono giyimi, Sushi satışı, standda Japon ürünleri gösterimleri ve bunun gibi Japon kültürünü tanıtacak başka etkinlikler.

Jenerik Mail ve sosyal medya

sutjek@sabanciuniv.edu

https://www.instagram.com/sutjek

 

EŞBAŞKANLAR
Mehmet Berkay Yürüdür - myurudur@sabanciuniv.edu
Deniz Naz Bayram - deniznaz@sabanciuniv.edu
KULÜP YÖNETİM KURULU

Mine Turan - mineturan@sabanciuniv.edu
Berfin Sürücü - surucu@sabanciuniv.edu
Ceyhun Bilge Eren - ceyhuneren@sabanciuniv.edu
Deniz Aslan - aslandeniz@sabanciuniv.edu
Doğukan Özdilek - ozdilek@sabanciuniv.edu

DANIŞMAN

Bulut Kuşkonmaz - kuskonmazbulut@sabanciuniv.edu

TÜZÜK

SUTJEK TÜZÜK

 

Kulübün tam adı “Sabancı Üniversitesi Türk Japon Etkileşim Kulübü”, kısa adı “SUTJEK”dir. Kulüp, Sabancı Üniversitesi 81474 Orhanlı-Tuzla-İstanbul

merkezli olarak çalışmalarını yürütür. 

 

Sabancı Üniversitesi’ndeki Japon kültürüyle ilgili insanları bir kulüp bünyesinde birleştirip Japon kültürünü temsil eden etkinlikler düzenleyen bir kulüptür. Kulübün 200’den fazla üyesi, 100’den fazla da aktif üyesi bulunmaktadır. Kulüp, Japon kültürünün tanıtılması ve yaşatılması adına çeşitli etkinlikler yapmaya devam etmektedir. Bu etkinliklere örnek olarak;

-       Japon Günü

-       Çeşitli Japon Restoranlarında yemek

-       Japon ekmeği siparişleri

-       Haftalık anime gösterimleri verilebilir.

 

Kulüp Yönetimi İşleyişi                                                                                                                  2

Başkanların Görevleri                                                                                                                 2

Yönetim Kurulunun Görevleri                                                                                                     2

Danışmanlık Görevleri                                                                                                                3

Denetleme Kurulu Görevleri                                                                                                       3

Seçimler ve görevlilerin görev dağılımının kontrolü                                                                   3

Kulüp Geliri                                                                                                                                 3

Üyelik                                                                                                                                               4

Kulübe Üye Olmak                                                                                                                     4

Kulüp Üyeliğinden Ayrılmak                                                                                                       4

Üyelik İşleyişi                                                                                                                              4

Logo Kullanımı                                                                                                                                4

Kulüp Yönetimi İşleyişi

Başkanların Görevleri

a)    SUTJEK içinde her bir Başkan eşit yetkilere sahiptir ve kendi aralarında görev dağılımı yapabilirler.

b)    Başkanlar ortak alınan kararlar doğrultusunda kulübün tüm işleyişinden sorumludur.

      c) SUTJEK’in Sabancı Üniversitesi ile olan iletişimini sağlamakla yükümlüdür.

      d) Yönetim Kurulu'nun denetlenmesinden sorumludur.

Yönetim Kurulunun Görevleri

●      Düzenli Etkinlik Görevlisi

○      Düzenli etkinlik görevlileri her hafta ya da iki haftada bir yapılacak etkinlikleri düzenlemekle ve posterini hazırlamakla yükümlüdür. Bu etkinlikler anime gösterimleri ya da o hafta düzenlenecek herhangi bir başka bir etkinlik olabilir. 

 

●      Dönemlik Etkinlik Görevlisi (Mali İşler Sorumlusu):

○      Dönemlik etkinlik görevlileri Japon Günü gibi daha geniş kapsamlı etkinlikleri düzenlemekle sorumludur. Bu etkinliklere fon sağlama, sponsor arama faaliyetlerini yürütme ve sponsorlarla iletişim kurma, mali kayıtları tutma görevlerini yerine getirir. Aylık yapmaya çalıştığımız yemeklerde rezervasyon ve restoran seçimi ile ilgilenir.

 

●      Duyuru Görevlisi

○      Duyuru görevlileri yapılacak büyük ya da küçük herhangi bir etkinliğin mümkün olan tüm ortamlarda duyurusunu yayınlamakla sorumludur. WhatsApp grubu, mail ve sosyal medya platformları buna dahildir.

 

●      Basım ve Asım Görevlisi

○      Basım ve asım görevlileri posteri hazırlanmış olan herhangi bir etkinliğin basımı ve asımı ile görevlidir.

 

●      Dış İlişkiler Sorumlusu:

○      Dış kulüplerle ilişki kurmakla sorumlu görevliler düzenli ve dönemlik etkinlik görevlileriyle beraber çalışarak okuldaki diğer kulüplerle birlikte etkinlik düzenlemekle sorumludur.

Danışmanlık Görevleri

●      Herhangi bir konuda yönetim kuruluna ve başkanlara bilgi vermekle yükümlüdür.

●      Kulüp işleyişinde herhangi bir görevi veya sorumluluğu yoktur.

Denetleme Kurulu Görevleri

●      Denetleme kurulu; başkanları, yönetim kurulunu ve danışmanlarını denetleme hakkına sahiptir. Denetleme sonucunda, denetleme kurulunun oy birliği ile bahsi geçen görevlerdeki kişiler görevden alınabilir.

●      Denetleme kurulu yapılacak olan etkinliklerde fikir belirtebilir, görev ve sorumluluk alabilir.

Seçimler ve görevlilerin görev dağılımının kontrolü

●      Başkan(ların) seçimi:

○      Yeni başkan(lar) yönetim kurulu ve denetleme kurulunun oyları ile seçilir. Bir kişinin başkan seçilmesi için adayın en az bir yıl yönetim kurulunda çalışmış olması gerekir.

●      Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi:

○      Yeni yönetim kurulu üyeleri, devam etmekte olan yönetim kurulu ve denetleme kurulunun oyları ile seçilir.

●      Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi:

○      Denetleme kurulu, bir sonraki denetleme kurulu üyelerini seçmekle yükümlüdür. Bu seçimler iki yılda bir yapılır. Bir kişinin denetleme kuruluna üye olarak seçilebilmesi için daha önce başkanlık yapmış olması gerekir.

●      Görev dağılımının kontrolü:

○      Görev dağılımını başkanlar yapar ve kontrol eder.

 

Kulüp Geliri

a)    Kulüp çeşitli etkinliklerde, kulübün işleyişinin devamı için kar payı koyabilir.

b)    Gelirler sadece kulüp adına kullanılabilir.

c)    Gelirler mali işler sorumlusu tarafından kaydedilmeli ve başkanlar tarafından da takibi yapılmalıdır.

d)    Gelirlerin kasıtlı veya kasıtsız yanlış kaydedilmesinden sorumlu kişiler denetleme kurulu tarafından araştırılıp sorumlu kişilerin kulüp yönetiminden uzaklaştırılması sağlanacaktır.

Üyelik

Kulübe Üye Olmak

a)    Kulübe üyelik ücretsizdir.

b)    Kulübün yıllık ya da aylık üyelik ücreti yoktur.

Kulüp Üyeliğinden Ayrılmak

a)    Kulüp üyeliğinden ayrılmak için yönetim kuruluna üyenin şahsen başvurması gerekir.

Üyelik İşleyişi

a)    Üyeler kulübün iletişim organlarını kullanarak herhangi bir şeyin tanıtımını yapamaz.

b)    Üyelerin etkinliklere katılması beklenir ancak zorunlu değildir.

c)    Üyeler kulüp içerisinde aktif görev almak için yönetim kuruluyla konuşabilir. Aktif görev alan üyeler, başkanların ve yönetim kurulunun verdiği görevleri yerine getirmekle sorumludur.

d)    Üyeler, yönetim kuruluyla birlikte çalışmak şartıyla kulüp etkinlikleri düzenleyebilir.

Logo Kullanımı

a)    Logonun kullanımı ile ilgili bilgi almak için yönetim kuruluna başvurulmalıdır.