Sağlıklı Yaşam Kulubü (SU-WELL)

Sağlıklı Yaşam Kulubü (SU-WELL)

 

 

KULÜP JENERİK EPOSTASI
suwell@sabanciuniv.edu

 

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/suwellclub/

 

BAŞKAN
Lara Kurtaran
larakurtaran@sabanciuniv.edu

 

DANIŞMAN
Seçil Sayhan
ssecil@sabanciuniv.edu

 

KULÜP YÖNETİM KURULU
Cem Alptürk
Mehmet Alp İmrek
Name Gebeceli
Nazif Can Akçalı 
Ezgi Bal 

 

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI YAŞAM KULUBÜ

SABANCI UNIVERSITY HEALTH & WELLNESS CLUB

//SU-WELL


Kulübün Amaçları

Madde 1: (1) Misyonumuz:

  1. Sağlıklı yaşamı kampüs hayatında uygulanabilir kılmak.
  2. Sabancı Üniversitesi öğrencilerine sağlıklı yaşamı yaşam felsefesi olarak empoze etmek ve sürdürülebilirlik sağlamak.
  3. Yapılacak etkinliklerle Sabancı Ruhunu pekiştirmek.
  4. Yeni nesil bireyleri beden, ruh, zihin uyumu ile sosyal yönden tam bir iyi olma haline ulaştırmak.
  5. Beden, zihin ve ruhun entegrasyonuyla yapılan her şeyde değer artışını gözlemlemek; düşünme, hissetme ve sağlık durumu vb.


Vizyonumuz: Sağlıklı yaşam yolculuğuna çıkarak bizleri daha sağlıklı ve daha mutlu insanlar yapacak uygun araçları arama ve bu araçları sürekli büyüme ve gelişme için kullanmak için kendi etkili yöntemlerinizi keşfetmeye yönlendirmektir.


Kulübün Etkinlikleri

Madde 2: (1) Kulüp Yönetim Kurulu, hazırladığı etkinlik programlarını bir taslak şeklinde kulüpler yönetimine sunar.

(2) Madde 1’de belirtilen temel amaçlar doğrultusunda ve tüzükte yer alan kurallar dahilinde etkinikler düzenlenecektir.

(3) Düzenlenecek tüm etkinliklerde ilgili alan sorumlusuyla iletişime geçilecektir.

(4) Kulüp Yönetim Kurulu, üniversitenin diğer kulüpleriyle ve spor merkeziyle işbiriği içinde etkinlikler hazırlayacaktır.


Üyelik

Madde 3: (1) Kulüp üyeliği tüm Sabancı Üniversitesi öğrencilerine açıktır.

(2) Öğrencilerin kulübe katılması için her akademik dönemin başında yönetim kurulunca belirlenecek olan üyelik ücretini ödemeleri gerekmektedir.

(3) Üyelik aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Bir dönem boyunca en az 3 etkinliğe katılmış veya kulübün tüzük ve misyonuna uygun yeni bir etkinlik önerisi sunmuş olan üye, aktif üye sıfatı kazanır.


Üye Hakları

Madde 4: (1) Yukarıda belirtilen şartları gerçekleştiren tüm öğrenciler üye olma ve kulübün tüm olanaklarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.


Üyelikten çıkarılma

Madde 5: (1) Kulüp üyeleri tüzükte belirtlen kurallara uymadıkları ya da Sabancı Üniversitesi öğrencisi olma haklarını kaybettiklerinde yönetim kurulunca yapılacak oylama sonucu üyelikten çıkarılırlar.

Kulüp organları

Madde 6: (1) Kulüp, Genel Kurul, Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulundan oluşur.


Genel kurul

Madde 7: (1) Kulübün tüm aktif üyelerinden oluşmaktadır.

(2) Kulübün genel karar organıdır.

(3) Her akademik dönemin başında ve devamında Yönetim Kurulu’nun belirlediği bir günlerde toplanır.


Denetim Kurulu

Madde 8: (1) Her yılın sonunda yönetim kurulu idari ve mali açıdan bu kurulca denetlenecektir.


Yönetim Kurulu

Madde 9: (1) Başkan, genel sekreter, sponsorluk sorumlusu, spor etkinlikleri sorumlusu, beslenme alan sorumlusu ve psikoloji alan sorumlusundan oluşur.

(2) Çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından, kulübün mali gider ve gelirlerinden üyelere ve okula karşı sorumludur.

(3) Genel başkan sadece Su-Well’in kulüp başkanı olabilir.


Kulüp İşleyişi

Madde 10: (1) Genel kurulda alınmış tüm kararlar kulüp yönetim kurulunda yapılan oylama ile farklılaşabilir.

(2) Bir sonraki yılın yönetim kurulu her akademik yılın sonunda belirlenir.

(3) Kurucu Yönetim Kurulu, Sabancı öğrencisi olmaya devam etmesi şartıyla ilk üç sene görevini sürdürme hakkına sahiptir.Toplantı yeri ve zamanı       

Madde 11: (1) Toplantı gün ve saatini kulüp başkanı belirler. Başkan bu belirlemeyi yaparken yönetim kurulu üyelerinin uygunluğunu dikkate almak zorundadır.


Kulüp Adı

Madde 12: (1) Kulübün adı sadece Kurucu Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

 

Turkish