Yelken Kulübü

Turkish

 

Kulüp Adı: YELKEN KULÜBÜ

Kulüp Adı (ingilizce): Sailing Club

Kulüp Kısaltması: SUSAIL

Kulüp Tanımı:

Sabancı Üniversitesi Yelken Kulübü 2001 yılında kurulduğundan bu yana, her sene üye sayısını ve faaliyetlerini arttırarak ilerliyor. Üniversite öğrencilerine deniz ve yelken ile tanışma imkanı sunan kulüp, üyelerine 1* eğitimi ile başlayarak, sırasıyla 2* ve  SUSAIL kaptanları eşliğinde yat eğitimi imkanı sunuyor. İlk kurulduğunda sadece eğitim amaçlı olan kulüp, artık 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkede öğrencilere deniz ile yaşamayı daöğretmek amacıyla sene içerisinde akademik tatillerde Güney Ege kıyılarına geziler düzenliyor. Bu sayede mümkün olduğunca çok üyesinin yatçılık ile tanışmasını sağlıyor.

Sabancı Üniversitesi Yelken Kulübün üyelerinin büyük bir çoğunluğu üniversitede edindikleri yelkencilik bilgisi ile yelken hayatına devam ediyor. İstanbul'daki yarışlara ve bazı uluslararası yarışlara da kulüp kendi ekibi ile katılıyor.  

Kulüp Jenerik Eposta Adresi

yelken@sabanciuniv.edu

Sosyal Medya Hesapları

INSTAGRAM

https://instagram.com/susail

FACEBOOK

http://www.facebook.com/susail

Websitesi

http://www.su-sail.org/

Kulüp Başkanı

Ahmet Kemal Carfi

kcarfi@sabanciuniv.edu

Yönetim Kurulu:

Mümin Can Boyacıoğlu

cboyacioglu@sabanciuniv.edu

İdil İçtener

idilictener@sabanciuniv.edu

Yeraz Arslan

yerazarslan@sabanciuniv.edu

Ilker Rodrig

ilkerrodrig@sabanciuniv.edu

Hazal Nil Kırelli

knil@sabanciuniv.edu

Yasemin Sülün

yaseminsulun@sabanciuniv.edu

Yiğit Tamer

yigittamer@sabanciuniv.edu

Arda Mert Güner

ardaguner@sabanciuniv.edu

Berkay Bahtiyar

bbahtiyar@sabanciuniv.edu

Melissa Ünlü

melissaunlu@sabanciuniv.edu

Utku Gürsal

utkugursal@sabanciuniv.edu

Selen Metin

selenmetin@sabanciuniv.edu

Alperen Yaşar

alperenyasar@sabanciuniv.edu

Yasemin Akyol

yaseminakyol@sabanciuniv.edu

 

Sabancı Üniversitesi Yelken ve Denizcilik Kulübü

Kulüp Yönetmeliği

 

Sabancı Üniversitesi Yelken ve Denizcilik Kulübü, kısa adıyla Su-Sail’in amacı; Sabancı Üniversitesi öğrencilerini denizcilikle tanıştırmak, üyelerine denizcilik adına örnek bir kültür aşılamak ve üniversite bünyesindeki meraklılarının kendilerini deniz ve yelken ekseninde geliştirmelerine olanak sağlamaktır.

Su-Sail, üniversite yelkenciliğinin üyelerine sağladığı bu sıcak ortamda üyelerini birbiriyle kaynaştırır, düzenlediği aktivitelerde öğrencilere doğa ve kendi çevreleriyle uyum içinde oldukları ortamları sunmayı ilke edinir.

Su-Sail idaresi adına yetki ve sorumluluklar, yönetim kurulu, aktif üyeler, kaptanlar kurulu ve denetleme kurulu tarafından tüzükte belirtilen şekilde paylaşılır.

 

Yönetim Kurulu

Su-sail bünyesinde düzenlenecek aktiviteleri organize eder, kararlar alır; okul yönetimi ve denetleme kurulunun gözetiminde uygular. Kulüple ilgili her türlü idari sorumluluk yönetim kuruluna aittir.

Su-sail yönetim kurulu, biri başkan olmak üzere en az dört üyeden oluşur. Yönetim kurulundaki her üyenin en az bir sorumluluğu bulunmak zorundadır. Koşullara göre birden fazla sorumluluk alınabilir. Alınacak sorumluluklar kulübün gidişatına göre başkanın gözetiminde birleştirilebilir, dağıtılabilir, yeniden yapılandırılabilir. Bir yönetim kurulu üyesi aynı sorumluluğu en fazla 2 sene boyunca üstlenebilir.

Kulüp başkanı, yönetim kurulunda görev alan her bir üye için aşağıda belirtilen uygulamayı takip eder;

Her başkan kendi yönetim kurulunu belirler,

Başkan ve görev alacak üye görüşerek, söz konusu üye adına açık ve net bir görev tanımı belirlenir,

Bu görevi yerine getirmek için gereken her türlü yetki başkan tarafından söz konusu üyeye eksiksiz verilir,

Yeni görevi doğrultusunda tam bir yetki ile donatılmış yönetim kurulu üyesi, aldığı bütün kararların ve görevinin sorumluluğunu tek başına üstlenir,

Yönetim kurulu üyesi, göreviyle ilgili bütün gelişmeleri ve icraatları başkana eksiksiz rapor eder. Söz konusu üye eğer bir kurul içinde sorumlu ise, başkanın onayıyla raporlamasını kurul koordinatörüne veya her ikisine birden yapabilir.

Başkan veya kendisinin gerekli görmesi halinde yönetim kurulunu da ayrıntılı bilgilendirir. 

Eğer bir yönetim kurulu üyesi görevinin sorumluluklarını yeterli düzeyde icra edemiyorsa denetim kurulunun bilgisi dahilinde, karşılıklı konuşma sonucu yönetim kurulu üyeliğinden çıkartılabilir.

 

Su-sail yönetim kurulu, kulüp üyelerine kapalı olarak kulüp başkanının gerekli gördüğü sıklıkla toplanır ve kararlar alır.   

 

Örnek yönetim kurulu sorumluluk şeması;

Başkan –Su-sail adına en üst sorumluluk kademesi kulüp başkanıdır. Kulüp başkanı, yönetim kuruluna başkanlık eder; gerekli gördüğü kulüp üyelerine, yönetim kurulundaki sorumlulukları denetleme kurulunun gözetiminde dağıtır. 

Başkan, aynı zamanda Su-sail’in düzenlediği bütün aktivitelerin takipçisi ve bu aktiviteleri gerçekleştirmek için alınan sorumlulukların düzenleyicisidir. Yönetim kurulunu gerekli gördüğü sıklıkta toplar ve Su-sail’in amaçları doğrultusunda aktiviteler düzenlemeye teşvik eder. Yönetim kurulu kararlarında anlaşmazlık durumunda son karar kulüp başkanında saklıdır.

Gorbon kaptanlığı en son başkanın onayıyla yürürlüğe geçirilinir.

Sayman – Kulübün gelir ve giderleri saymanın gözetimindedir. Kulüp bütçesinin Su-sail yelkencileri adına verimli olarak kullanımından sorumludur.

Organizasyon Kurulu – Su-sail yelkencilerini deniz ve yelken ekseninde kaynaştıracak, organizasyon projelerini yönetim kuruluna sunar.

Alınan kararlar doğrultusunda yapılacak organizasyonları koordine eder.

Eğitim Kurulu – Su-sail üyelerinin yelken ve denizcilik bilgilerini, pratiklerini, kültürlerini arttıracak ve bu doğrultuda üyelerin ufkunu açacak proje, kurs ve aktiviteleri hazırlar; yönetim kuruluna sunar.

Alınan kararlar doğrultusunda teorik, pratik, doküman, sunum, kitap, seminer, panel vb… olmak üzere her türlü olanağın bu amaçla kullanılmasını koordine eder.   

İletişim Kurulu – Su-sail bünyesinde yapılan aktivitelerin gerçekçi ve etkili biçimde tanıtımı, kulüp üyelerinin memnuniyeti ve aidiyetinin arttırılması, Su-sail’in hak  ettiği vitrinine ulaşması için yönetim kuruluna projeler sunar.

Alınan kararlar doğrultusunda her türlü görsel ve yazılı iletişim araçlarının (web sitesi, mail grupları, afiş, broşür, video, röportaj, reklam, sponsorluk, borda ve yelken tasarımları vb…) kullanılmasını, okul içinde ve dışında uygun kişilerle gerekli temasların sağlanmasını koordine eder.

İletişim kurulu aynı zamanda, anketler ve birebir görüşmeler vasıtasıyla kulüp üyelerinin nabzını tutar, üye görüşlerini gerekli gördüğü takdirdeyönetim kurulu gündemine taşır.

Okul yönetimi ile olan ilişkilerin en üst düzeyde ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesinden de yine iletişim kurulu sorumludur.

***Organizasyon, Eğitim ve İletişim Kurulundaki görevler, kulübün ihtiyacı doğrultusunda tek bir koordinatör tarafından idare edilebileceği gibi; bir koordinatör ve sorumlulardan oluşan bir ekip tarafından da birlikte yürütülebilir.

 

Kulüp Sicil ve Demirbaş Sorumlusu – Kulübün bütün taşınabilir eşyalarının (lazer, yelken takımları, kulüp bayrakları, alet çantası, makara, kilit, halat, polar, t-shirt vs…)    güvenliğinden ve kullanımından sorumludur.

Su-sail adına üyelere satılacak eşyaların standlarda ve organizasyonlarda hazır halde bulunmasını ve satışını organize eder. Sayman’ın gözetiminde yıllık aidatları toplar.

Aynı zamanda kulübün veritabanının (SSBB-Su Sail Bilgi Bankası) ve üye bilgilerinin, düzeninden, güncelliğinden ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verimli olarak kullanılabilmesinden sorumludur.

Tekne Sorumlusu – Kulübün sahip olduğu bütün tekneler ile ilgilenir (Gorbon, laser).Teknelerin yıllık bakımlarından, gorbon teknesinin üstünde bulunan her sistem ve parçadan ayrıca üyelerin gorbon kullanımı teşvikinden sorumludur. Tekne sorumlusunda marina otopark kartı bulunur.

 

Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu, birikimi ve tecrübesi ile Su-sail’in düzenlediği aktivitelerin kulübün felsefesine ve amaçlarına uygunluğunu denetler; yönetim kurulunun sağlıklı işlemesi için ihtiyaç duyulduğunda tavsiyeler verir.

Kulüp başkanları ve yönetim kurulunda en az iki sene çalışmış bütün üyeler,

yönetim kurulundan ayrılmalarından itibaren denetleme kurulunun doğal üyesidir. Denetleme Kurulu üyesi, denetleme görevini kendi isteği doğrultusunda en fazla bir sene sürdürebilir.

Kulüp başkanının seçimi, denetleme kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

Kulüp başkanı aşağıdaki prosedürle belirlenir; Denetleme Kurulu ve mevcut kulüp başkanı, yeni seçilecek başkan adayını belirler, Aday belirlendikten sonra, mevcut kurul koordinatörlerinin görüşü de alınarak son karar alınır ve yeni başkana görevi açıklanır. Yeni başkan görevi istemezse süreç tekrarlanır.

 

*** Son kararın alınması için denetleme kurulu, mevcut başkan ve mevcut koordinatörlerin (organizasyon, eğitim, iletişim) nitelikli çoğunluk olarak (2/3 oranı veya fazlasının) aynı adayı kabul etmesi gerekir.

 

Denetleme kurulu, gerekli gördüğü takdirde dönem içinde kulüp başkanının değiştirilmesini talep edebilir. Ancak bu durumun oluşması için denetleme kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin nitelikli çoğunluğunun (2/3 oranı veya fazlasının) başkan değişiklini istemesi gerekir.

Bu durumda;

Yeni başkanın belirlenmesi için denetleme kurulu aday belirler. Denetleme kurulu üyeleri ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin nitelikli çoğunluğunun (2/3 oranı veya fazlasının) onayı ile yeni başkan seçilir.           

 

Aktif Üyeler

Su-Sail için üniversite öğrencilerini yelken ve denizcilikle buluşturacak, onlara denizcilik kültürü ve sevgisi aşılayacak her fikir, her organizasyon, her bir proje değerlidir. Buradan hareketle, aktif üye olarak Su-Sail ailesinin üretken bir parçası olma ayrıcalığı bütün kulüp üyelerine tanınmıştır.

Kulübe aktif üye alımı iletişim koordinatörünün ve başkanın sorumluluğundadır.

Aktif üye olabilmek için aktif üyelik formunun doldurulması ve teslim edilmesi gerekir. Aktif üyelere görev dağıtımı yönetim kurulunda görüşülür ve başkanın onayıyla karara bağlanır.

Aktif üyelerin, yönetim kurulu üyeleri gibi geniş yetki ve sorumlulukları yoktur.

Kulübün gönüllü destekçileri olarak aktivitelere yardımcı olurlar.

Aktif üyeler normal hallerde yönetim kurulu toplantılarına katılmazlar.

Her aktif üye toplantısında iletişim koordinatörü dışında en azından 1 yönetim kurulu üyesi olmalıdır.

 

Kaptanlar Kurulu

Kulüp başkanı ve tecrübeli gezi kaptanları, kaptanlar kurulu oluşturur. Kaptanlar kurulu, kulüp gezileri sırasında kaptanlık ve yardımcı kaptanlık yapacak üyeleri belirler.

Kaptanların ilkyardım kurslarını almaları gerekmektedir.

Kaptanlar kurulu kararları nitelikli çoğunluk (kurul üyelerinin 2/3 oranı veya fazlasının) onayı ile alınır.

Gezilere seçimleri kaptanlar kurulu yapar ve bu kararlar ve nedenleri yönetim kuruluyla paylaşılmaz.

Gezilerle ilgili her konu ve sorun gezi yönetmeliği üzerinden yürütülür.

Tekneler oluşturulduktan sonra kaptanlar ekiplerine gezi yönetmeliğini atmalıdırlar.