Yelken Kulübü

Turkish

YELKEN KULÜBÜ (SUSAIL)

KULÜP TANIMI

Sabancı Üniversitesi Yelken Kulübü 2001 yılında kurulduğundan bu yana,

her sene üye sayısını ve faaliyetlerini arttırarak ilerliyor. Üniversite

öğrencilerine deniz ve yelken ile tanışma imkanı sunan kulüp, üyelerine

1* eğitimi ile başlayarak, sırasıyla 2* ve  SUSAIL kaptanları eşliğinde yat

eğitimi imkanı sunuyor. İlk kurulduğunda sadece eğitim amaçlı olan kulüp,

artık 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkede öğrencilere deniz ile yaşamayı da

öğretmek amacıyla sene içerisinde akademik tatillerde Güney Ege kıyılarına

geziler düzenliyor. Bu sayede mümkün olduğunca çok üyesinin yatçılık ile

tanışmasını sağlıyor.

Sabancı Üniversitesi Yelken Kulübün üyelerinin büyük bir çoğunluğu

üniversitede edindikleri yelkencilik bilgisi ile yelken hayatına devam ediyor.

İstanbul'daki yarışlara ve bazı uluslararası yarışlara da kulüp kendi ekibi ile

katılıyor.   

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

yelken@sabanciuniv.edu 

KULÜP WEB SAYFASI

http://www.su-sail.org/

FACEBOOK

http://www.facebook.com/susail

INSTAGRAM

https://instagram.com/susail

KULÜP BAŞKANI

Murat Beşkök

mbeskok@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Çağrı Yıldırımoğlu

cagriuluc@sabanciuniv.edu

Ece Cinüçen

cinucen@sabanciuniv.edu

Selen Metin

selenmetin@sabanciuniv.edu

Tuğçe Sayar

sayartugce@sabanciuniv.edu

Taşkın Tatoğlu

ttatoglu@sabanciuniv.edu

Yasemin Sülün

yaseminsulun@sabanciuniv.edu

Utku Gürsal

utkugursal@sabanciuniv.edu
Naz Kırelli
nkirellli@sabanciuniv.edu
Ahmet Onur Koç
koc@sabanciuniv.edu
Mümin Can Boyacıoğlu
cboyacıoglu@sabanciuniv.edu

KULÜP TÜZÜĞÜ

Sabancı Üniversitesi Yelken ve Denizcilik Kulübü

Kulüp Yönetmeliği

 

Sabancı Üniversitesi Yelken ve Denizcilik Kulübü, kısa adıyla Su-Sail’in amacı;

Sabancı Üniversitesi öğrencilerini denizcilikle tanıştırmak, üyelerine denizcilik

adına örnek bir kültür aşılamak ve üniversite bünyesindeki meraklılarının kendilerini

deniz ve yelken ekseninde geliştirmelerine olanak sağlamaktır.

Su-Sail, üniversite yelkenciliğinin üyelerine sağladığı bu sıcak ortamda üyelerini

birbiriyle kaynaştırır, düzenlediği aktivitelerde öğrencilere doğa ve kendi çevreleriyle

uyum içinde oldukları ortamları sunmayı ilke edinir.

Su-Sail idaresi adına yetki ve sorumluluklar, yönetim kurulu, aktif üyeler, kaptanlar

kurulu ve denetleme kurulu tarafından tüzükte belirtilen şekilde paylaşılır.

 

Yönetim Kurulu

Su-sail bünyesinde düzenlenecek aktiviteleri organize eder, kararlar alır; okul

yönetimi ve denetleme kurulunun gözetiminde uygular. Kulüple ilgili her türlü idari

sorumluluk yönetim kuruluna aittir.

Su-sail yönetim kurulu, biri başkan olmak üzere en az dört üyeden oluşur. Yönetim

kurulundaki her üyenin en az bir sorumluluğu bulunmak zorundadır. Koşullara göre

birden fazla sorumluluk alınabilir. Alınacak sorumluluklar kulübün gidişatına göre

başkanın gözetiminde birleştirilebilir, dağıtılabilir, yeniden yapılandırılabilir. Bir yönetim

kurulu üyesi aynı sorumluluğu en fazla 2 sene boyunca üstlenebilir. 

Kulüp başkanı, yönetim kurulunda görev alan her bir üye için aşağıda belirtilen

uygulamayı takip eder;

·         Her başkan kendi yönetim kurulunu belirler,

·         Başkan ve görev alacak üye görüşerek, söz konusu üye adına açık ve net

bir görev tanımı belirlenir,

·         Bu görevi yerine getirmek için gereken her türlü yetki başkan tarafından

söz konusu üyeye eksiksiz verilir,

·         Yeni görevi doğrultusunda tam bir yetki ile donatılmış yönetim kurulu üyesi,

aldığı bütün kararların ve görevinin sorumluluğunu tek başına üstlenir,

·         Yönetim kurulu üyesi, göreviyle ilgili bütün gelişmeleri ve icraatları başkana

eksiksiz rapor eder. Söz konusu üye eğer bir kurul içinde sorumlu ise, başkanın

onayıyla raporlamasını kurul koordinatörüne veya her ikisine birden yapabilir.

Başkan veya kendisinin gerekli görmesi halinde yönetim kurulunu da

ayrıntılı bilgilendirir.  

 

·         Eğer bir yönetim kurulu üyesi görevinin sorumluluklarını yeterli düzeyde

icra edemiyorsa denetim kurulunun bilgisi dahilinde, karşılıklı konuşma sonucu

yönetim kurulu üyeliğinden çıkartılabilir.

 

Su-sail yönetim kurulu, kulüp üyelerine kapalı olarak kulüp başkanının gerekli

gördüğü sıklıkla toplanır ve kararlar alır.    

 

Örnek yönetim kurulu sorumluluk şeması;

Başkan –Su-sail adına en üst sorumluluk kademesi kulüp başkanıdır. Kulüp başkanı,

yönetim kuruluna başkanlık eder; gerekli gördüğü kulüp üyelerine, yönetim kurulundaki

sorumlulukları denetleme kurulunun gözetiminde dağıtır.  

Başkan, aynı zamanda Su-sail’in düzenlediği bütün aktivitelerin takipçisi ve bu

aktiviteleri gerçekleştirmek için alınan sorumlulukların düzenleyicisidir. Yönetim

kurulunu gerekli gördüğü sıklıkta toplar ve Su-sail’in amaçları doğrultusunda aktiviteler

düzenlemeye teşvik eder. Yönetim kurulu kararlarında anlaşmazlık durumunda son

karar kulüp başkanında saklıdır. 

Gorbon kaptanlığı en son başkanın onayıyla yürürlüğe geçirilinir.

Sayman – Kulübün gelir ve giderleri saymanın gözetimindedir. Kulüp bütçesinin

Su-sail yelkencileri adına verimli olarak kullanımından sorumludur.

Organizasyon Kurulu – Su-sail yelkencilerini deniz ve yelken ekseninde

kaynaştıracak, organizasyon projelerini yönetim kuruluna sunar.

Alınan kararlar doğrultusunda yapılacak organizasyonları koordine eder.

Eğitim Kurulu – Su-sail üyelerinin yelken ve denizcilik bilgilerini, pratiklerini,

kültürlerini arttıracak ve bu doğrultuda üyelerin ufkunu açacak proje, kurs ve

aktiviteleri hazırlar; yönetim kuruluna sunar.

Alınan kararlar doğrultusunda teorik, pratik, doküman, sunum, kitap, seminer,

panel vb… olmak üzere her türlü olanağın bu amaçla kullanılmasını koordine eder.    

İletişim Kurulu – Su-sail bünyesinde yapılan aktivitelerin gerçekçi ve etkili biçimde

tanıtımı, kulüp üyelerinin memnuniyeti ve aidiyetinin arttırılması, Su-sail’in hak

ettiği vitrinine ulaşması için yönetim kuruluna projeler sunar.

Alınan kararlar doğrultusunda her türlü görsel ve yazılı iletişim araçlarının

(web sitesi, mail grupları, afiş, broşür, video, röportaj, reklam, sponsorluk, borda ve

yelken tasarımları vb…) kullanılmasını, okul içinde ve dışında uygun kişilerle

gerekli temasların sağlanmasını koordine eder.

İletişim kurulu aynı zamanda, anketler ve birebir görüşmeler vasıtasıyla kulüp

üyelerinin nabzını tutar, üye görüşlerini gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu

gündemine taşır.

Okul yönetimi ile olan ilişkilerin en üst düzeyde ve sağlıklı bir biçimde

yürütülmesinden de yine iletişim kurulu sorumludur.

*** Organizasyon, Eğitim ve İletişim Kurulundaki görevler, kulübün ihtiyacı

doğrultusunda tek bir koordinatör tarafından idare edilebileceği gibi; bir koordinatör

ve sorumlulardan oluşan bir ekip tarafından da birlikte yürütülebilir.

 

Kulüp Sicil ve Demirbaş Sorumlusu – Kulübün bütün taşınabilir eşyalarının

(lazer, yelken takımları, kulüp bayrakları, alet çantası, makara, kilit, halat,

polar, t-shirt vs…)    güvenliğinden ve kullanımından sorumludur.

Su-sail adına üyelere satılacak eşyaların standlarda ve organizasyonlarda hazır

halde bulunmasını ve satışını organize eder. Sayman’ın gözetiminde yıllık

aidatları toplar.

Aynı zamanda kulübün veritabanının (SSBB-Su Sail Bilgi Bankası) ve üye

bilgilerinin, düzeninden, güncelliğinden ve yönetim kurulu üyeleri tarafından

verimli olarak kullanılabilmesinden sorumludur.

Tekne Sorumlusu – Kulübün sahip olduğu bütün tekneler ile ilgilenir

(Gorbon, laser).Teknelerin yıllık bakımlarından, gorbon teknesinin üstünde

bulunan her sistem ve parçadan ayrıca üyelerin gorbon kullanımı teşvikinden

sorumludur. Tekne sorumlusunda marina otopark kartı bulunur.

 

Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu, birikimi ve tecrübesi ile Su-sail’in düzenlediği aktivitelerin

kulübün felsefesine ve amaçlarına uygunluğunu denetler; yönetim kurulunun

sağlıklı işlemesi için ihtiyaç duyulduğunda tavsiyeler verir.

Kulüp başkanları ve yönetim kurulunda en az iki sene çalışmış bütün üyeler,

yönetim kurulundan ayrılmalarından itibaren denetleme kurulunun doğal

üyesidir. Denetleme Kurulu üyesi, denetleme görevini kendi isteği doğrultusunda

en fazla bir sene sürdürebilir.

Kulüp başkanının seçimi, denetleme kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

Kulüp başkanı aşağıdaki prosedürle belirlenir;

·         Denetleme Kurulu ve mevcut kulüp başkanı, yeni seçilecek başkan adayını belirler,

·         Aday belirlendikten sonra, mevcut kurul koordinatörlerinin görüşü de alınarak

     son karar alınır ve yeni başkana görevi açıklanır. Yeni başkan görevi istemezse

     süreç tekrarlanır.

 

*** Son kararın alınması için denetleme kurulu, mevcut başkan ve mevcut

koordinatörlerin (organizasyon, eğitim, iletişim) nitelikli çoğunluk olarak

(2/3 oranı veya fazlasının) aynı adayı kabul etmesi gerekir.

 

Denetleme kurulu, gerekli gördüğü takdirde dönem içinde kulüp başkanının

değiştirilmesini talep edebilir. Ancak bu durumun oluşması için denetleme kurulu

ve yönetim kurulu üyelerinin nitelikli çoğunluğunun (2/3 oranı veya fazlasının) başkan

değişiklini istemesi gerekir.

Bu durumda;

Yeni başkanın belirlenmesi için denetleme kurulu aday belirler. Denetleme kurulu

üyeleri ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin nitelikli çoğunluğunun

(2/3 oranı veya fazlasının) onayı ile yeni başkan seçilir.      

 

Aktif Üyeler

Su-Sail için üniversite öğrencilerini yelken ve denizcilikle buluşturacak,

onlara denizcilik kültürü ve sevgisi aşılayacak her fikir, her organizasyon,

her bir proje değerlidir. Buradan hareketle, aktif üye olarak Su-Sail ailesinin

üretken bir parçası olma ayrıcalığı bütün kulüp üyelerine tanınmıştır.

Kulübe aktif üye alımı iletişim koordinatörünün ve başkanın sorumluluğundadır.

Aktif üye olabilmek için aktif üyelik formunun doldurulması ve teslim edilmesi

gerekir. Aktif üyelere görev dağıtımı yönetim kurulunda görüşülür ve başkanın

onayıyla karara bağlanır.

Aktif üyelerin, yönetim kurulu üyeleri gibi geniş yetki ve sorumlulukları yoktur.

Kulübün gönüllü destekçileri olarak aktivitelere yardımcı olurlar.

Aktif üyeler normal hallerde yönetim kurulu toplantılarına katılmazlar.

Her aktif üye toplantısında iletişim koordinatörü dışında en azından 1 yönetim

kurulu üyesi olmalıdır.

 

Kaptanlar Kurulu

Kulüp başkanı ve tecrübeli gezi kaptanları, kaptanlar kurulu oluşturur. Kaptanlar

kurulu, kulüp gezileri sırasında kaptanlık ve yardımcı kaptanlık yapacak

üyeleri belirler.

Kaptanların ilkyardım kurslarını almaları gerekmektedir.

Kaptanlar kurulu kararları nitelikli çoğunluk (kurul üyelerinin 2/3 oranı

veya fazlasının) onayı ile alınır.

Gezilere seçimleri kaptanlar kurulu yapar ve bu kararlar ve nedenleri yönetim

kuruluyla paylaşılmaz.

Gezilerle ilgili her konu ve sorun gezi yönetmeliği üzerinden yürütülür.

Tekneler oluşturulduktan sonra kaptanlar ekiplerine gezi yönetmeliğini

atmalıdırlar.

 BAĞLAYICILIK:

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.