Münazara Kulübü

OFFICAL CLUB MAIL: sumunazara@sabanciuniv.edu

Münazara Kulübü , Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin, değisen dünya şartlarında kendilerini daha etkin bir şekilde ifade edebilmeleri, tartışma becerilerinin gelişmesi ve öğrencilerde tartışma etiğinin oluşmasında yardımcı olmayı amaçlar. Kulübün misyonu Sabancı Üniversitesi öğrencilerine organize bir şekilde düzenli olarak özgür tartışma platformunu sağlamak ve interdisipliner bir eğitim sisteminden geçen öğrencilerin gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki münazara müsabakalarıyla Sabancı Üniversitesi'nin öğrenci profilini tanıtmak ve Üniversitenin temsilini sağlamaktır.

Kulüp tüzüğü için tıklayınız.

Name SurnameMailPositionJob description
Batuhan Samet Hanbatuhan.han@sabanciuniv.eduPresident 
Doğukan Doğandogukan.dogan@sabanciuniv.eduBoard Member 
Eda Erayedaeray@sabanciuniv.eduBoard Member 
Defne Akterdefneakter@sabanciuniv.eduBoard Member