Etkinlik Formu

BÜTÇE TALEP FORMU

Kulüp Sorumlularınızla da görüşmeniz ve onay almanız gerekmektedir. Kulüp Sorumluları ile yapacağınız görüşmeler; Etkinlikleriniz için kaynak oluşturmak için alternatif yöntemler bulmanızı sağlacak ve etkinliğin başarı ile sonuçlanması için iyi bir planmala yapmanıza yardımcı olacaktır.

Bütçe Talep Formunu indirmek için tıklayınız.

 

KULÜP FALİYET PLANI FORMU:

Öğrenci kulüpleri her yıl Nisan-Mayıs aylarında verdikleri Bütçe Talep Formu ve sonrasında kulüp sorumluları ile yaptıkları görüşmelerle şekillenen Kulüp Faaliyet Planlarını her yıl Ekim-Kasım ayında kulüp sorumlularına sunarlar.  Bütçe Talebi yapmayan ya da Kulüp Faaliyet Planlarını sunmayan kulüplerin yıl içerisinde etkinlik gerçekleştirmek istemeleri durumunda takvim ve bütçe öncelikleri planlı etknilikler yönünde kullanılır.  

Kulüp Faaliyet Planı Formunu indirmek için tıklayınız.

  

KULÜP FALİYET RAPORU:

Kulüpler her yıl gerçekleştirmiş oldukların etkinliklerle ilgili bilgileri kulüp sorumlularına iletirler. İletilen bilgiler kulübün üniversite kültürüne sağlamış olduğu katma değeri gösterecek türden olmalıdır. Her türlü fotoğraf ve içerik bilgisinin kulüp sorumlularına iletilmiş olması etkinliğin değerlendirilmesi için gereklidir. Raporlar bir sonraki yıl kulüp/kulüpler için ayrılacak bütçenin belirlenmesi için de önemli bir değerlendirme aracıdır. 

Kulüp Faaliyet Raporunu indirmek için  tıklayınız.

 

KULÜP STRATEJİK PLANI:

Yeni kulüp kurma talepleri "Kulüp Stratejik Planı" ile yapılır. Bu planın hazırlanmasının ardından talepte bulunana öğrenciler formu Kulüp Sorumlularına iletirler ve bir görüşme talep ederler. Talep Kulüp Sorumluları ve talebi yapan öğrenciler tarafından değerlendirilir. Alınan karar doğrultusunda konu Örenci Etknilikleri Komitesine (OEK) sunulur.

Kulüp Kuruluş Stratejik Planını indirmek için tıklayınız.

 

BAĞIMSIZ ÖĞRENCİ ETKİNLİĞİ

 • Bağımsız Etkinlikler bir kulüp çatısı altında gerçekleşmeyen, bir organizasyonu gerçekleştirmek için bir araya öğrencilerin oluşturduğu etkinliklerdir.

 • Kulüpler dışında Etkinlik düzenlemek isteyen gruplar veya kişiler, etkinlik tarihinden en az 7 gün önce Bağımsız Etkinlik İstek Formu (FSR-C62001-06)'nu hazırlar.
 • Formda, grubun amacı, öngörülen etkinliğin amacı, detaylı içeriği, tarihi, yeri, İletişim kurulacak kişiye ait bilgiler, bütçe bilgileri (sponsor vb..).
 • Formun doldurulması ve clubs@sabanciuniv.edu aderesine gönderilmesinin ardından, Öğrenci Kaynakları Birimi Bağımsız Öğrenci Etkinlikleri Sorumlusu ile bir araya gelinerek etkinlik planı üzerinde görüşülür.

 

Ders Dışı Öğrenci Etkinlikler süreci kapsamındaki “Bağımsız Etkinliklere” sağlanan imkanlar aşağıdaki gibidir.

 • Kulüp Proje ve eğitim odalarının kullanımı. Çalışma halinde öncelik Kulüplerde olmak üsere.
 • Duyuru yapma imkanı: İçeriğin Öğrenci Kaynakları Sorumluları tarafından onaylanması durumunda duyuru çıkılabilir.
 • Kulüp proje odaları dışındaki mekanların tahsisi.
 • Bütçesi Bağımsız Etkinliği gerçekleştiren grup tarafından karşılanmak üzere servis taleplerinin karşılanması.

 

Bağımsız Etkinliği Gerçekleştirecek Grubun Sorumlulukları:

 • Bütçenin oluşturulması,

 • Etkinlik Planının ve detaylı içeriğin tam ve doğru biçimde Öğrenci Kaynakları Birimi Bağımsız Öğrenci Etkinlikleri Sorumlusuna iletilmesi.
 • Etkinlik planında ve detaylı içerikte taahhüt edilen içerik dışında bir etkinlik gerçekleşmesi durumunda Öğrenci Disiplin Yönergesi (ISR-C210-01)hükümleri uygulanır.
 • Bağımsız öğrenci etkinliklerinin kullanımında bir bütçe bulunmamaktadır.
 • Bağımsız etkinlikler için özel bir bütçe tahsis edilmez.
 • Bağımsız Etkinlik yıllar içinde tekrarlanan nitelikte ise kuruluşta kabul edilmiş olan şartlar dahilinde etkinlik gerçekleştirilir.