Rezervasyon

Mekan Tahsisi için gerekli bilgiler;

 • Etkinliğin düzenlenilmesi planlanan sınıf’ın uygnluk durumunun önceden Room Schedules sayfasından uygunluğunun kontrol edilerek ÖES’e bildirilmesi gerekir.
 • Yapılacak olan etkinlik detayları ile saat aralıklarının belirtilmesi önemlidir.
 • Etkinliğiniz esnasında kullanılması gereken teknik ekipmanları (Mikrafon-dvd-pc-headtable vb.) bildirmeniz gerekmektedir

Kulüp Odalarının Kullanım Kuralları Aşağıda Belirtilmiştir:

 • Kulüpler ortak kullanımdaki kulüp mekanlarını, Öğrenci Etkinlikleri Sorumluları tarafından belirlenmiş Anahtar Sorumlusu öğrencilerden rezerve ederek kullanabilirler.
 • Kulüp mekanları temiz ve düzenli tutulmalıdır.
 • Kulüp ekipmanlarında araç ve gereçlerinde oluşturulacak hasar ve kayıplardan ilgili kulüp sorumludur. (Durumun tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanır.)
 • Kulüp ekipmanları ve malzemelerinde meydana gelen hasarlar Öğrenci Etkinlikleri Sorumlularına zaman kaybedilmeden iletilmelidir.
 • Hasarları nedeniyle tehlike oluşturabilecek ve enerji ile çalışan malzemelerin çalışması durdurulmalıdır.
 • Kulüp odalarına ve çalışma yapılması için rezerve edilen mekanlara yiyecek ve içecek ile girilmemelidir.
 • Kulüp mekanlarında hiçbir şekilde alkollü içki, sigara ve benzeri zararlı maddeler kullanılamaz. (Aykırı durum tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanır)
 • Kulüp mekanlarının, araç ve gereçlerinin kullanımına özen gösterilmelidir.
 • Kulüp mekanları ve ekipmanları amaç dışı kullanılamaz (Aykırı durum tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanır.)
 • Kulüp mekanlarının kullanımlarında mekan bulunduğu gibi bırakılmalıdır. Mekanın kullanılması ile ilgili kullanım öncesi belirlenen bir aksaklık var ise durum Öğrenci Etkinlikleri Sorumluları’na yazılı olarak bildirilmelidir.
 • Kulüp ekipmanları kulüp sorumlularının bilgisi dahilinde kullanılmalı ve kullanım sonunda teslim edildiğine dair bilgi verilmelidir.
 • Yukarıdaki hususlar doğrultusundaki ihlallerin tekrarlanması halinde kulüp ya da kişilerin mekan ve malzeme kullanımı konusunda, kullanım hakkının alınması sağlanır.